Videokurz jak na účtování od základů

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013)

Pravděpodobně hledáte aktuální článek pro přizání fyzyckých osob za rok 2013 (podávané v roce 2014)

Termín podání daňového přiznání pro rok 2013:

 • do 2. 4. 2013 (FO sama za sebe)
 • do 1. 7. 2013 (zpracovává-li DP pro FO daňový poradce – správci daně musí být předána plná moc)

Příjmy upravuje zákon o daních z příjmu.

FO může dosahovat těchto příjmů:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanec)
 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • příjmy z pronájmu
 • kapitálové příjmy
 • ostatní příjmy

Příjmy lze i kombinovat. V daňovém přiznání musíme zohlednit veškeré příjmy – tedy dílčí základy z těchto příjmů tvoří celkový základ daně. Podle těchto příjmů vyplňuje FO přílohy k DP.

 

Zaměstnanec – stačí pouze základní tiskopis (většinou vyplňuje zaměstnavatel. Pokud by si vyplňoval poplatník sám musí doložit potvrzení o příjmech od zaměstnavatele).

Podnikatel – vyplňuje navíc Přílohu č. 1

Poplatník s příjmem z pronájmu nebo ostatních příjmů – vyplní Přílohu č. 2

Poplatník s příjmy ze zahraničí s metodou zamezení dvojího zdanění zápočtem – vyplní Přílohu č. 3

Záhlaví tiskopisu

Daňové identifikační číslo vyplníme pouze pokud nám bylo přiděleno.

Řádek 03 – rozhodneme o typu daňového přiznání (Řádné daňové přiznání – DP podané v zákonem stanovené lhůtě. Opravné daňové přiznání – poplatník opravuje ještě do lhůty původně podaného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání – poplatník podává, pokud zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána. Lhůta je do konce následujícího měsíce ve kterém byla odlišnost zjištěna.).          

Řádek 04 – při podání řádného DP se tento řádek nevyplňuje.

Řádek 05 – údaj zda DP zpracovával daňový poradce

Řádek 05a – vyplňují ti poplatníci, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (podmínky pro tuto povinnost naleznete v článku Účetní uzávěrka).

 

Údaje o poplatníkovi – 1. oddíl

 - osobní údaje poplatníka

Řádek 11 – číslo pasu vyplňují pouze cizinci

Řádek 29 – v tomto poli uvedou kód státu ti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, nicméně mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů ČR (nerezidenti)

 

Dílčí základ daně, základ daně, ztráta – 2. oddíl

V tomto oddíle vypočteme celkový základ daně.

Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6) – vyplňují zaměstnanci

Řádek 31 – sečteme veškeré příjmy od zaměstnavatelů, kteří nám sráželi zálohy na daň z příjmů.

Řádek 32 – v témže dokumentu od zaměstnavatele nalezneme i částky odvedeného pojistného. Tyto částky od všech zaměstnavatelů také sečteme.

Na řádku 34 nám vyjde dílčí základ daně podle §6 – tedy součet řádku 31 a řádku 32.

 

Inzerce ∇

Dílčí základy daně z příjmů FO

Do jednotlivých řádků této části uvedeme údaje z části základu daně od zaměstnavatele a údaje z Přílohy č. 2 (pro podnikatele) a z Přílohy č. 3 (příjmy z pronájmu) – při použití interaktivních formulářů se nám tato část vyplní automaticky.

Na řádku 45 vyjde základ daně jako souhrn všech dílčích základů daně s odečtením ztráty (případnou ztrátu vzniklou v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 uvedeme na řádku 44).

 

Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – 3. oddíl

Odčitatelné položky od základu daně:

 • úroky z hypotéky nebo stavebního spoření
 • životní a penzijní připojištění
 • dary, odběry krve
 • členské příspěvky odborům
 • zvyšování kvalifikace
 • výzkum a vývoj

 

Na řádek 55 vyčíslíme základ daně snížený o nezdanitelné částky (interaktivní formulář opět vypočte sám). Takto očištěný základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů. (řádek 56).

V řádku 57 vyčíslíme daň (15%). Daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (řádek 60 – 4. oddíl )

 

Daňové slevy – 5. oddíl

 • na poplatníka – 24 840 Kč za rok. Tento nárok se nekrátí. Pokud v průběhu roku vznikne, tak lze uplatnit vždy v plné výši.
 • na manželku (manžela) – lze uplatnit, pokud poplatník žije v domácnosti s manželkou (manželem), jehož příjem nepřesáhl za rok 68 000 Kč. Nárok na slevu je 24 840 Kč za rok. Údaje o manželce se vyplní do tabulky č. 1. Nárok se může zvyšovat podle dalších skutečností (např. je-li manželka držitelem ZTP/P nebo studentem.
 • pro studenty – soustavná příprava na budoucí povolání studiem – 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně)
 • pro zdravotně postižené –Za 1. a 2. stupeň invalidity lze dečíst částku 2 520 Kč za rok (210 Kč za měsíc). Za 3. stupeň odečítáme 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně). Poplatník s průkazem ZTP/P může čerpat slevu na dani ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně).
 • na děti – údaje o dětech se vyplňují do tabulky č. 2. Daňové zvýhodnění činí 13 404 Kč za rok (1 117 Kč za měsíc). Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci ve kterém se dítě narodilo. Částku opět navyšuje (stejně jako u manželky) skutečnost, pokud je dítě držitelem ZTP/P.

Součet slev odečteme od vypočítané daně a vepíšeme do řádku 71.

V 7. oddíle se dostáváme k vyčíslení již zaplacených záloh na daně – opět zjistíme z dokladu Potvrzení od zaměstnavatele nebo z odvedených záloh čtvrtletních či pololetních. Porovnáním řádku 71 a řádků, kde vyčíslíme skutečně zaplacené zálohy, zjistíme buďto povinnost doplatit nebo to, že jsme na zálohách přeplatili. Tento konečný výsledek vyčíslíme v řádku 91.

 

K daňovému přiznání je potřeba přiložit:

 • potvrzení zaměstnavatele
 • potvrzení o studiu dětí (při slevě na děti)
 • potvrzení spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích (při odčitatelné položce)
 • potvrzení o platbách na soukromé životní pojištění
 • potvrzení o zaplacení příspěvků na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
 • darovací smlouvy, atd.

Nezapomeňte:

 • pokud Vám vyšel výsledek daňového přiznání jako přeplatek na dani, je nutné o jeho vrácení požádat vyplněním žádosti na poslední straně tiskopisu ve spodní části.
 • vždy vlastnoručně podepsat tiskopis přiznání a také případnou žádost o vrácení přeplatku na dani.
Stáhněte si interaktivní formulář: daňové přiznání za rok 2012 Stáhnout
zdroj formuláře: idnes.cz


Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Ostatní příjmy
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy, náklady příštích období
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Účtování daru

24. 11. 2013

Teorie, kterou potřebujete znát ke správnému účtování darů, praktické příklady a novinky týkající se darů v novém občanském zákoníku

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (71)

#1  Megi 01.02.2013, 13:14

Dobrý den, musím podávat daňové přiznání, pokud mi zaměstnavatel provede roční zúčtování daně?

#2  Ing. Marie Bohdalová 03.02.2013, 10:02

Dobrý den, pokud máte příjmy pouze ze zaměstnání, tak nemusíte.

#3  Ondřej H. 12.02.2013, 21:30

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli v případě, že jsem student (celý rok), do daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ kromě sumy, kterou jsem za rok vyfakturoval (přijmy "na živ. list"), mám vyplňovat i příjmy, které jsem v roce 2012 vydělal v rámci dohody o provedení práce? Děkuji za odpověď, pěkný den.

#4  Ing. Marie Bohdalová 13.02.2013, 20:43

Dobrý den, pokud byl Váš měsíční příjem na dohodu o provedení práce do 5 000 Kč hrubého a nepodepsal jste u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani, tak ho do DP ani na odvody neuvádíte. Na tuto dohodu byste měl odpracovat maximálně 300 hodin v roce.

#5  Smolka Antonin 16.02.2013, 16:51

Mužu si podat danove přiznani kyž jsemduchodce a byla mi stržena dan svypaceneho penzijniho pojišteni spřispevku od zaměstnavatele avynosu 2059kčs dal mam odpočty spojišteni auroku

#6  Zdenka Benikova 16.02.2013, 20:23

Mam dotaz,zda muze zamestnanec,cizinec s dlouhodobym prechodnym pobytem,Slovak, uplatnovat slevu na dani z prijmu ze zavisle cinnosti pri vyuctovani za uroky z hypotecniho uveru. Dekuji Zdenka Benikova beniova@gmail.com

#7  Ing. Marie Bohdalová 17.02.2013, 21:20

Dobrý den, Samozřejmě může. Cizinci, pracující v ČR mají stejná daňová práva a povinnosti jako Češi. Pokud by měl příjmy i ze Slovenska, musí však poměr příjmů z ČR splňovat 90%, aby mohl tuto slevu uplatnit. K tomu by sloužilo políčko 29a v daňovém přiznání, kam by uvedl celkový příjem z ČR i ze zahraničí (kontrola 90-ti %)

#8  Michal Kořenek 25.02.2013, 07:10

Dobrý den, budu si podávat sám daňové přiznání z příjmu fyzických osob za r. 2012. Jsem zaměstnán a měl jsem navíc příjem z pronájmu 2082 kč za rok. Musím tuto částku z pronájmu udávat v daňovém přiznání? Děkuji

#9  Ing. Marie Bohdalová 25.02.2013, 15:10

Dobry den, pokud suma 2028 Kc byla rocni,tak nemusite. Prijem z Vaseho pronajmu nesmi presahnout 6 000 Kc/rok. Hezky den

#10  Jardaseba 25.02.2013, 21:48

Dobrý den, měl bych několik otázek k daňovému přiznání za rok 2012. Musím podávat daňové přiznání v ČR, pokud celý rok 2012 jsem pracoval v Německu, kde platím daně, zdrav.. a podávám i tam danové přiznání? Trvale bydlím v ČR s manželkou a dětmi. Manželka je momentálněna rodičovské dovolené a tudíž nemá žádný příjem, ale pracovní poměr jí nadále trvá. Zároveň platíme v ČR hypotéku a životní pojištění. Otázka 1: Mohu podat v CR za sebe daňové přiznání, kde vykáži za ČR nulu, ale přiznám můj zahraniční příjem a odečtu si manželku, úroky, děti apod? (Pokud jsem to tak udělal v inetraktivním přiznání, vyšlel mi přeplatek, tudíž bych od státu měl cosi doztat zpět) Otázka 2: Musí i manželka podávat daňové přiznání, když kromě rodičovského příspěku nemá jiný příjem? Děkuji

#11  J.Procházková 27.02.2013, 14:24

Dobrý den,jakým způsobem mám vyplnit daňové přiznání za rok 2012,když jsem prvních 7měsíců byla v pracovní neschopnosti -zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr již v roce 2011 a od 8mého měsíce jsem stále vedena na ÚP.Děkuji

#12  Ing. Marie Bohdalová 27.02.2013, 20:25

@Jardaseba: pokud podáváte daňové přiznání v Německu (pokud máte příjem pouze od německého zaměstnavatele a platil jste celoročně odvody v Německu), tak v Čechách jste od povinnosti podat daňové přiznání vyjmut. Podle § 38f odst. 4. Slevy na daních uplatňujete na základě německých zákonů. Manželka na rodičovský příspěvek také nemusí podávat daňové přiznání.

#13  Ing. Marie Bohdalová 27.02.2013, 20:37

@J. Procházková: Dobrý den, pokud s Vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v roce 2011, pak celý rok 2012 jste jako nezaměstnaná a pobírala jste pouze podporu v nezaměstnantosti. Pak nemusíte podávat daňové přiznání.

#14  Martin 28.02.2013, 09:59

Děkuji za přehledně zpracované informace.

#15  Šarová Kamila 01.03.2013, 08:53

Dobrý den,prosím o radu,v půlce dubna 2012 mě porazilo auto a manžel se musel starat do srpna 2012 o 2 nezletilé děti(syn 6,dcera 1,5 roku),takže po tuto dobu nedostaval plat,jak to máme dát do daňového přiznání,když tyto měsíce neměl mzdu? Děkuji za odpověď Šarová Kamila

#16  kopretinka237 04.03.2013, 09:06

Dobr den, ráda bych se zeptala, jak mám postupovat, pokud jsem v loňském roce byla po část (10 dní) v evidenci Úřadu práce, pal jsem krátkodobě pracovala v ČR a po dobu cca. 6 měsíců jsem pracoval v Německu pro dvě různé firmy. Ne souběžně. Jak a kde podávat daňové přiznání? Chci si v Německu uplatnit nárok na vrácení plateb za ubytování a také cestovní náklady, dle jejich zákonů. Jsem invalida a můj příjem v ČR byl minimální.

#17  Moni 04.03.2013, 21:49

Dobrý den, mám dotaz : jsem student a mám vedlejší práci jako osvč. Za rok 2012 jsem si přividělala necelých 5 tisíc kč , tak by mě zajímalo jestli mám povinost přiznat DaP ? Děkuji

#18  Ing. Marie Bohdalová 04.03.2013, 22:05

Pro paní Šárovou Kamilu: Dobrý den, dávky z nemocenského pojištění, které se vztahují i k ošetřování člena rodiny jsou osvobozené a do DP se neuvádějí.

#19  Ing. Marie Bohdalová 04.03.2013, 22:14

@kopretinka237: pro Vás je důležité stanovit nejprve daňovou rezidenci = určení, ve které zemi budou zdaňované celosvětové příjmy. Tedy pouze jedno daňové přiznání (buď v Čechách nebo v Německu). Daňová rezidence se posuzuje podle stálého bydliště.

#20  Ing. Marie Bohdalová 04.03.2013, 22:40

@Moni: u studenta se OSVČ jako vedlejší považuje do 26. let. Pokud Vaše příjmy nepřekročily hranici 6000 Kč, pak DP podávat nemusíte.

#21  kopretinka237 05.03.2013, 08:18

Děkuji za odpověď. Jen pro upřesnění. Mám bydliště v ČR. V Německu pracovala cca. 6 měsíců. Rezidentem jsem tedy v ČR, ale z Německa mám nárok na vrácení výdajů za ubytování a také náklady na dopravu. Jak mám řešit tu žádost o vratku??? Přiznání bych podle mého názoru měla podávat v ČR nebo je to jinak? Kdo o rezindetuře vlastně rozhoduje? V ČR mám i rodinu a nemovitost s trvalým bydlištěm. Děkuji za odpověď

#22  PB166 05.03.2013, 18:27

Dobrý den,prosím o radu,dcera studuje a brigádně pracuje a podává vlastní daňové přiznání, má manžel nárok na daňový bonus nebo je tam nějaký limit.Děkuji za odpověď.

#23  Ing. Marie Bohdalová 06.03.2013, 22:15

@kopretinka237:podle těchto informací jste rezident ČR a daňové přiznání budete podávat v ČR. Zahrnete do něj ale i příjmy z Německa. ČR má s Německem uzavřenou smlouvu proti dvojímu zdanění. Nemusíte se tedy bát, že by se Vám příjem danil 2x. Příjmy za ubytování na které Vám zaměstnavatel přispívá se do DP neuvádějí. Avšak do hranice 3 500 Kč měsíčně. Nad tuto hranici se platí daň z příjmu i pojistné. Vratku požadovanou z Německa musíte řešit podle německých zákonů nebo podle předpisů německého zaměstnavatele.

#24  Ing. Marie Bohdalová 06.03.2013, 22:28

@PB166: Dobrý den, pokud je dcera do 26 let a studiem se soustavně připravuje na budoucí povolání, potom má manžel nárok na daňový bonus.

#25  hela2204 12.03.2013, 10:40

Dobrý den, vyplnila jsem si daňové přiznání a jelikož jsem pracovala jen 4 měsíce v roce 2012 a ostatní měsíce jsem byla na úřadu práce, kde jsem nepobírala žádné peníze, vyšlo mi, že mi budou vracet veškeré daně, které mi za ty 4 měsíce odvedli. Mám to správně nebo se někde uvádí, že jsem byla v zaměstnání jen 4 měsíce ???

#26  Ing. Marie Bohdalová 12.03.2013, 15:44

Pro Hela2204: Dobrý den, určitě Vám budou vracet, máte to správně.

#27  Kristina 12.03.2013, 16:03

Dobrý den, prosím o radu: v roce 2012 jsem leden a únor byla zaměstnaná i podnikala, od března do srpna jsem jsem pobírala nemocenskou - rizikové těhotenství, od září do konce roku jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství. Do DP uvedu tedy příjmy z práce, přehled mám od účetní, příjmy z podnikání, ale příjmy z nemocenské a peněžité pomoci v mateřství mám uvádět, nebo ne? Mám potvrzení o nároku na dávky od OSSZ - peněžitou pomoc v mateřství dokládat k DP? Děkuji Kristina

#28  Ing. Marie Bohdalová 12.03.2013, 21:05

Dobrý den Kristíno, píšete to přesně. Do daňového přiznání uveďte příjmy ze zaměstnání a z podnikání. Nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství uvádět nemusíte.

#29  M. Somr 17.03.2013, 22:59

Dobrý den paní Bohdalová, daňové přiznání si dělám sám, jsem zaměstaný a také podnikám (vedlejší činnost). Když jsem si podnikáním vydělal méně než 6000 Kč, musím tuto částku nějakým způsobem uvádět v přiznání a musím vůbec vyplňovat přílohu č. 1 nebo stačí odevzdat pouze přiznání? Pokud přílohu č. 1 vůbec odevzdávat nemusím, jak je to pak se zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení? Musím jim odevzdávat přehledy? Předem Vám mnohokrát děkuji, s pozdravem M. Somr

#30  Václav Slepička 19.03.2013, 20:21

Dobrý den,musím podat danové přiznání na finančním uřadě v mém městě kde mám trvalé bydliště nebo ho mohu podat i na finančnim uřadu v okresnim městě kde tet bydlim.Děkuji

#31  Ing. Marie Bohdalová 20.03.2013, 19:02

@Sommer: Dobrý den, hranice 6 000 Kč se vztahuje pouze na příjem. Ne na zisk. Takže pokud jste měl příjmy vyšší než 6 000 Kč, tak musíte podat DP. Přehled na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu musíte podat vždy.

#32  Ing. Marie Bohdalová 20.03.2013, 19:20

@pan Slepička: Dobrý den,Vaše daňové přiznání patří finančnímu úřadu Vám místně příslušnému, což je tam, kde máte trvalé bydliště. V místě přechodného bydliště se můžete domluvit s FÚ, že ho odevzdáte tam a ten ho přepošle na ten FÚ Vám místně příslušný. Ale úředníci se tváří jako že neradi, takže si to nejdřív zjistěte u toho konkrétního úřadu, zda to pro Vás udělají

#33  Jana Čermáková 20.03.2013, 20:32

Dobrý den. Manžel je zaměstnán v Německu od 1.3.2012. Leden, únor pracoval v Čechách. Může podat daňové přiznání v Německu nebo musí tady? Děkuji. S pozdravem J. Čermáková

#34  Ing. Marie Bohdalová 20.03.2013, 22:01

Dobrý den, nutno stanovit, kde je daňovým rezidentem. pokud má trvalé bydliště a zázemí v Čechách, tak v Čechách.

#35  wasermanka 22.03.2013, 14:35

Dobrý den,jsem zaměstnanec, od 1.12.2012 do 16.5.2012 jsem byla v pracovní neschopnosti s rizikovým těhotenstvím,poté pobírala PPM,v prosinci jsem čerpala dovolenou na zotavenou.Po celý rok 2012 jsem byla také OSVČ vedlejší.Podala jsem DP kde jsem uvedla příjmy od zaměstnavatele, z podnikání.Obdržela jsem z FÚ výzvu, abych zdokladovala nemocenskou a PPM.Je tento požadavek oprávněný ??

#36  Tomáš K. 25.03.2013, 19:59

Dobrý den, prosím Vás o radu. Jsem zaměstnancem a mám i živnostenský list. nafocením svatby jsem si vydělal 5900 Kč. na druhou stranu jsem si zakoupil novou techniku za částku cca 45 000 Kč převážně z příjmu ze stálého zaměstnání. Dle informací bych nemusel těch 5900 Kč zdaňovat. Co ale s výdaji? Pokud přiznání podám, poníží mi výdaje i příjem ze ztálého zaměstnání? předem děkuji za radu

#37  Adél 26.03.2013, 20:23

Dobrý den, prosím o radu. Jsem studentka a přitom si přivydělávám jako OSVČ na vlastní živnost.list, moje příjmy loni byli okolo 75 000,-Kč, musím tedy podávat daňové přiznání ? A mohu v tomto daň.přiznání uplatnit slevu na studenta, když můj táta v práci uplatňuje také slevu (že já jeho dcera, jsem studentka) ? Myslíte že něco budu doplácet na daních, OSSZ nebo VZP ? A mohu si daňové přiznání vyplnit úplně sama, i když s tím nemám žádné zkušenosti ? A může se tedy na finanční úřad donést až ve středu 2.4. ? Předem děkuji za odpověď

#38  Michal Hanych 30.03.2013, 12:25

wasermanka: ano, bohužel je, daňový subjekt musí prokazovat všechny skutečnosti, které povinně ve svých tvrzeních uvede (§ 92 daňového řádu)

#39  Michal Hanych 30.03.2013, 12:27

Tomáš K.: Vaše výdaje nelze použít k ponížení příjmu ze stálého zaměstnání. Můžete je použít pro ponížení příjmů z podnikání (podle § 7 zák. o daních z příjmů) a případně vykázat daňovou ztrátu, kterou lze opět uplatnit proti příjmům z podnikání v dalších letech.

#40  Michal Hanych 30.03.2013, 12:47

Adél: Podle § 38g zákona o daních z příjmů jste povinna podat daňové přiznání. Oproti příjmům ze živnosti můžete standardně uplatnit 60 % paušál, váš základ daně podle § 7 ZDP by byl 30 tisíc. S takovým příjmem se bohatě vlezete do své slevy na dani na poplatníka; můžete využít i slevy na studenta, 4020 Kč za rok. Na dani z příjmů nebudete doplácet nic, na soc také ne, na zdravotní ano - cca 2 tisíce. Daňové přiznání si určitě můžete vyplnit sama a můžu doporučit příručku, která je ke stažení na http://www.bit.ly/ZCcz45

#41  Michal Hanych 30.03.2013, 12:50

ještě jsem zapomněl odpovědět ke lhůtě - daňové přiznání lze řádně podávat do 2. dubna včetně (úterý), bez sankce pak následujících pět pracovních dní (a to včetně připsání případné daně na účet správce); pak již se počítá sankce, která se nepředepisuje, pokud nedosáhne 200,- Kč.

#42  Adél 04.04.2013, 15:28

Moc děkuji za informace a chtěla bych se ještě zeptat, jaktože budu doplácet 2 000,-Kč na zdravotní pojištění, když sem studentka denního studia?

#43  Manuli 13.04.2013, 18:30

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat loni jsem byl Leden-Březen na ÚP a od Dubna 2012 pracuji ve státním podniku..V práci jsem vyplnil a podepsal žádost o vrácení daní.Můj příjem je 10000-15000.Mám nárok na nějaké vrácení daní?A kolik. Děkuji

#44  Adél 15.04.2013, 21:00

Prosím o odpověď na můj dotaz..:)děkuji

#45  45 Luděk 17.04.2013, 17:09

Dobrý den,chtěl bych se zeptat na lhůtu do kdy můžu podat výpočet daní a daňového zvýhodňení z příjmu fyzických osob sám za sebe.Jsem zaměstnanec a jiný příjem nemám.

#46  Ing. Marie Bohdalová 19.04.2013, 22:58

Dobrý den Luďku, termín pro daňové přiznání byl 2. dubna 2013. Za Vás pravděpodobně proveld roční zúčtování zaměstnavatel.

#47  Ing. Marie Bohdalová 19.04.2013, 23:10

Adél, tady si to pojištění můžete jednoduše vypočítat: http://firmy.finance.cz/uzitecne-nastroje/financni-kalkulacky/zdravotni-pojisteni-vedlejsi-cinnost/

#48  Ing. Marie Bohdalová 19.04.2013, 23:22

Manuli: s březnovou výplatou (tedy vyplácenou v dubnu) jste již určitě obdržel vrácený přeplatek na dani.

#49  raduza 21.05.2013, 21:24

Dobrý den, lze podat daň.přiznání daně z příjmu FO (vyúčtování daně, které nebylo provedeno zaměstnavatelem a kde by vznikl nárok na daň.zvýhodnění na děti) ještě teď - např. 21.5.2013. Děkuji

#50  Ing. Marie Bohdalová 25.05.2013, 10:39

Dobrý den, za podání daňového přiznání opožděně se platí pokuta, minimálně 500 Kč, nicméně podat lze.

#51  ZUŠ 11.06.2013, 16:28

Dobrý den, je možné ještě podat opravné daňové přiznání ? Zaměstnanec až nyní zjistil,že mu nebyla uplatněna sleva na dani za životní a penzijní pojištění . Velice děkuji za odpověď

#52  Ing. Marie Bohdalová 11.06.2013, 22:13

Dobrý den, dodatečné daňové přiznání můžete podat do konce následujícího měsíce od data zjištění. Pokud jste tedy na chybu přišli 11.6. 2013, pak byste dodatečné daňové přiznání měli podat do 31.7.2013

#53  Karel Holeček 03.12.2013, 14:50

Dobrý den jsem zaměstnán a jako přivýdělek mám řemeslnou živnost. Mohu pro živnost uplatnit odečet nákladů formou paušálu když mám u zaměstnavatele úlevu na daních na tři děti nebo musím vycházet ze skutečných nákladů? Děkuji

#54  M. Bohdalová 04.12.2013, 08:02

Dobrý den, můžete uplatňovat náklady formou paušálu.

#55  EVA Teuchnerová 29.12.2013, 18:00

Dobrý den, chtěla bych se zaptat jestli má manžel nárok na odpočest daně na moji osobu, ale je moc komplikovaný tento rok. Od 1.1.12013 jsem na ÚP na neschopence do 2. 6. 2013 jsem pobírala nem. dávky. Od 3. 6. 2013 mi ÚP vyplácí podporu v nezaměstnanosti a též mi byl od 3. 6. 2013 přiznán invalidní důchod 1. stupně 5060,- Kč Mohu si o vyrovnání daně, jestli to má vůbec nějaký smysl zažádat sama? Děkuji za odpověď a přeji pěkný nový rok 2014 Teuchnerová

#56  J. Navrátil 30.12.2013, 19:08

Dobrý den, pro posouzeni zdali Váš manžel může uplatnit slevu na vyživovanou osobu - Vás je důležité sečíst všechny Vaše příjmy dle jednotlivých zdrojů(některé se totiž do rozhodujícího příjmu) nezapočítávají.. Až poté jde odpovědět na Váš dotaz.Sp Navrátil

#57  Obrusníková 01.01.2014, 19:37

Dobrý den, do konce června jsem byla vedena jako student VŠ (v ČR). Od 1.7. do 30.9. jsem pracovala jako zaměstnanec v Rakousku, od 15.10. - dosud zaměstnání v ČR. Chtěla bych poprosit o několik informací:1. Jakou metodu uplatnit v případě daňového přiznání u příjmů z Rakouska (metoda úplného vynětí, metoda vynětí s výhradou progrese, metoda prostého zápočtu, metoda plného zápočtu)? 2. Pokud byla mzda zaslána v měsících červenec-září v EUR na český účet, kde banka peníze dle svého kurzu ihned převedla, je nutné peníze z výplatní pásky v EUR opětovně přepočítat pro potřeby daňového přiznání, a to aktuálním kurzem uvedeným na stránkách ministerstva financí nebo se bude pracovat s kurzem měny, který byl platný v době převodu peněz? 3. Jaký formulář je potřeba si vyžádat od rakouského zaměstnavatele, abych zjistila základ daně pro příjmy ze zahraničí? Mockrát Vám děkuji.

#58  Hanka V. 02.01.2014, 12:37

Dobrý den, uplatnuji si daňové zvýhodnení na díte mesicne 1117 Kč jako zamestnanec. Podávám si daňové priznání za rok 2013. Mužu si tady odečist častku 13 404 Kč jako daňové zvýhodnení v celkove teto sume, nebo když už to mám uplatnené mesicne v daňovém priznání si to neodpočítavam, tedy tam bude 0? Dekuji moc krat

#59  Martina H. 08.01.2014, 10:18

Dobrý den, od ledna 2013 do června 2013 jsem byla na ÚP.Pak jsem pracovala celý červenec.Srpen, září jsem byla opět na ÚP a od září do teď pracuji u nového zaměstnavatele.Potřebovala bych poradit, jak vyplnit prohlášení poplatníka - oddíl III. Děkuji moc krát

#60  Petr H. 16.01.2014, 09:42

Dobrý den, zjistil jsem, že zaměstnavatel (přes naši dohodu) za mě za rok 2012 nepodal daňové přiznání - Daň z příjmů FO. Za rok 2012 jsem ukončil studium na vysoké škole, pak jsem byl přihlášen na ÚP, poté jsem pracoval tři měsíce na DPČ u dvou zaměstnavatelů (kde částka u jednoho zaměstnavatele nepřesahovala 10 000 Kč za měsíc a u druhého 5000 Kč za měsíc) a poslední měsíc v roce 2012 jsem byl zpět na ÚP. Je pravděpodobné, že když podám přiznání dani z příjmu FO letos se zpožděním, budu platit nějaké penále (sankce)? Pokud ano, tak jaké je maximum?

#61  mauler jaroslav 22.01.2014, 09:40

Od 1.8.2012 pracak od 20.5.2013 zaměstnanec. Jde mi o vyrovnaní daní.Musim davat někam žadost.

#62  Mauler Jarda 22.01.2014, 10:00

Od 1.8.2012 na pracaku od 20.5.2013 zaměstnanec musím dát někam žadost o vyrovnaní daní.

#63  viky82 28.01.2014, 10:35

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak podat daňové přiznání, když jsem v 11/2012 šla na rizikové těhoteství, tj.pobírala jsem nemocenkou do 3/2013. Během této doby jsem u firmy skončila a v 1/2013 my bylo vyplaceno odstupné za lede,únor,březen a od března jsem byla na mateřské dovolené a nyní na rodičovské. mám podat daňové přiznání, kde uvedu pouze výši odstupného nebo se musí uvádět i nemocenská a rodičovská? děkuji za odpověď

#64  Janinka 72 06.02.2014, 13:59

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v loňském roce jsem byla asi 20 dní v PN,potom na úřadu práce a nakonec se starám o nemocného člena rodiny,pobíráme příspěvek na péči 8000kč měsíčně. musím podávat daňové přiznání? Děkuji za odpověď

#65  Lumír 7411 19.05.2014, 12:57

Dobrý den.Chtěl bych zeptat na jestli když jsem pracoval jen 8 měsíců mám právo na vracení daní z příjmu?Je to asi jednoduchá otázka ale slyší jen ano nebo ne.Děkuji za odpověď.

#66  Ing. Marie Bohdalová 19.05.2014, 16:44

Lumír 7411: ano

#67  Katina Litas 26.02.2015, 08:41

Dobrý den,mám dotazy jak mám postupovat v případě,že jsem od října 2013 až do října 2014 byla vedena jako nezaměstnaná na ÚP kdy jsem první měsíce pobírala podporu v nezaměstnanosti a po té byl můj jediný příjem formou soc.dávek.jako PHN a PnB+doplatek na bydlení jako první by mne zajímalo jestli budu od ÚP a Sociálky potřebovat nějaké listiny že jsem tam byla po tu dobu vedená a druhý dotaz zda si o tyto papiry musím zažádat na ÚP v místě bývalého trv.bydliště,jelikož jsem se v září 2014 přestěhovala nebo si mohu zažádat.na ÚP v místě nového trv.bydliště?Děkuji za radu a pomoc

#68  Ing. Marie Bohdalová 11.03.2015, 21:51

Dobrý den, tyto potvrzení byste pro DP potřebovat neměla.

#69  ROBBY CAHVO 23.03.2015, 06:45

Dobrý den, Jsem soukromý věřitel, dávám záruku podnikatelské úvěry, spotřebitelské úvěry, nákup auta, půjčky na nákup úvěrů na bydlení, půjčky na auta, atd., Jsem se vydat dlouhodobý úvěr od euro2,000.00 v euro1,000,000.00 jedna-padesát let maximum s 3% úrokovou sazbou v případě zájmu Odpovědět s informacemi vyplnit níže. Celé jméno: ____________ Pohlaví: _________________ Země: ________________ Stav: __________________ Výše úvěru: ___________ Půjčka Doba trvání: __________ Měsíční příjem: ________ Účelem loan__________ Zaměstnání: _____________ Mobilní telefon: ______________ email: robbycahvo@hotmail.com

#70  Petr V. 11.06.2015, 15:35

Dobrý den. Mám dotaz, zda je možné uplatnit odpočet z daně ze sponzorování studenta na vysoké škole (za semestr 28 500Kč, nejedná se o rodinného příslušníka). Jsem OSVČ, odvádím daně a DPH.

#71  Ing. Marie Bohdalová 15.06.2015, 12:25

Dobrý den, náklady spojené se studiem lze uplatnit pouze jako výdaj (tedy si tím můžete snížit daňový základ). Musíte dodržet §24 odst. 2 písm zu, ZDP (student připravující se pro poplatníka - tedy bude-li u Vás zaměstnán)

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2012-vyplnovane-v-roce-2013-&idc=79

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.