Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Daňové přiznání právnických osob

|

Pravděpodobně hledáte aktuální článek pro přizání právnických osob za rok 2013 (podávané v roce 2014)

Termín pro podání daňového přiznání záleží na tom, jaké máte stanovené daňové období (§17):

 • kalendářní rok
 • hospodářský rok
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.
 • období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku

Sazba daně: 19%

Daňové přiznání musí poplatník podat do tří měsíců od konce daňového období. Většina firem má toto období totožné právě s kalendářním rokem, daňové přiznání tedy musí podat do 31.3.2013. Jestliže máte povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem nebo pokud Vám daňové přiznání vypracovává daňový poradce, termínem je 30. červen 2013.

 

Tiskopisy pro daňové přiznání vydává MF ČR. Lze stáhnout interaktivní formulář totožný s tímto tiskopisem. Daňové přiznání musíte do termínu doručit na místně příslušný finanční úřad.

 

Struktura daňového přiznání pro PO:

 • Záhlaví
 • Oddíl I. – údaje o poplatníkovi
 • Oddíl II. – výpočet daňové povinnosti
 • Oddíl III. – daňová povinnost podílových fondů
 • Oddíl IV. – k dodatečnému daňovému přiznání

Inzerce ∇

Postup vyplnění podle řádků:

 • ř. 10 – hospodářský výsledek hospodaření: výpočet rozdílu mezi náklady a výnosy, resp. mezi příjmy a výdaji. Zisk nebo ztráta.
 • ř. 20 – 62 – úprava hospodářského výsledku o náklady, které zvyšují hospodářský výsledek.
 • ř. 100 – 162 – úprava hospodářského výsledku o výnosy, které snižují hospodářský výsledek

 

Součástí daňového přiznání je v každým případě Příloha č. 1 II. oddílu a přílohy vztahující se k jednotlivým řádkům (ř. 111, 112, 140, 160)

Příloha č. 1 II. oddílu

 • Tabulka A – souhrn nedaňových nákladů.
 • Tabulka B – daňové odpisy podle odpisových skupin.
 • Tabulka C – zákonné rezervy, zákonné opravné položky, odpisy pohledávek.
 • Tabulka E – uplatnění daňové ztráty.
 • Tabulka Fa - odečet dle § 34 odst. 3 – 10 a 12 zákona ve znění platném do 31. 12. 2004.
 • Tabulka Fb - odečet výdajů (nákladů) na realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona.
 • Tabulka G - hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odpočet podle § 20 odst. 8 zákona. Jako přílohy jsou nutné kopie darovacích smluv, které poplatník poskytl. Výše darů u právnických osob, kterou může poplatník poskytnout (§20) je do výše 5 % základu daně, minimální výše daru je 2 000 Kč.
 • Tabulka H – sleva na dani (§35 – zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením). Povinnost přiložení zvláštní přílohy.
 • Tabulka I – zápočet daně zaplacené v zahraničí
 • Tabulka J – vyplňujete pouze v případě komanditní společnosti
 • Tabulka K – vybrané ukazatele hospodaření – roční úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

.


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-pravnickych-osob&idc=82

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.