Chcete podnikat v oblasti účetnictví? Spustili jsme nový video kurz Samostatná účetní, podívejte se na úvodní videa zdarma a připojte se za zvýhodněnou cenu.


Dodatečně přiznaná sleva na dani z příjmů pro důchodce za rok 2013

Ústavní soud 10.7.2014 rozhodl Nálezem ústavního soudu Pl.ÚS 31/13 o zrušení omezení základní slevy na poplatníka u starobních důchodců. Zákaz uplatňování slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně pro starobní důchodce pobírající starobní důchod k 1.1. daného roku platil od zdaňovacího období 2013.

Sleva na poplatníka v roce 2014

Po uveřejnění tohoto nálezu se vyjádřila Finanční správa, že rozhodnutí Ústavního soudu bude respektovat a od srpna 2014 (od zveřejnění Nálezu ve sbírce zákonů) mohou starobní důchodci uplatňovat slevu na poplatníka u svých zaměstnavatelů. Podmínkou pro uplatnění je podpis Prohlášení poplatníka. V rámci ročního zúčtování daní za rok 2014 pak mohou požádat o vrácení zbývající neuplatněné části slevy na poplatníka.

Poplatníci, kteří si podávají přiznání sami uplatní slevu na poplatníka v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

Sleva na poplatníka za rok 2013

16.9.2014 vyšel další Nález ústavního soudu I.ÚS 2340/13, ze kterého vyplývalo zrušení omezení pro slevu na poplatníka zpětně pro zdaňovací období 2013. 7.10.2014 pak Finanční správa potvrdila, že bude respektovat zpětné zrušení omezení a možnost uplatnit slevu na poplatníka i za rok 2013.

Zároveň informovala o způsobech uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013:

  • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.
  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.
  • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.”

Řádné přiznání za rok 2013

Kdy poplatník podá řádné přiznání za rok 2013 a kdy dodatečné? Pokud dosud nepodal řádné přiznání za rok 2013, podá řádné přiznání. To se týká situace, kdy starobní důchodce měl příjmy výhradně ze zaměstnání a neměl tedy povinnost si sám podat daňové přiznání za rok 2013. V tomto případě nehrozí poplatníkovi - zaměstnanci žádné sankce za pozdní podání přiznání.

Řádné přiznání se podává běžným způsobem. Tj. poplatník vyplní příjmy ze zaměstnání dle Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2013, které obdrží od svého zaměstnavatele. Uplatní všechna daňová zvýhodnění na která měl nárok a slevy na dani včetně slevy na poplatníka. Na konci přiznání - str. 4 vyplní žádost o vrácení přeplatku na dani.

Dodatečné přiznání za rok 2013

Pokud poplatník podal řádné přiznání za rok 2013 - z jakéhokoliv důvodu a bude chtít uplatnit slevu na poplatník, podá přiznání dodatečné. V tomto případě bude podání dodatečného přiznání na uplatnění slevy na poplatníka bez jakýchkoliv sankcí.

Dodatečné daňové přiznání poplatník podá do konce následujícího po měsíci, ve které zjistil důvody pro podání dodatečného přiznání. Tedy do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že může uplatnit slevu na poplatníka.

Dodatečné přiznání na slevu na poplatníka lze uplatňovat po dobu 3 let od lhůty pro podání řádného přiznání tj. do 1.4.2017.

Dodatečné přiznání se vyplňuje tak, že poplatník vyplní veškeré údaje jako v již podaném přiznání za rok 2013 a to včetně příloh na podnikání a jinou samostatnou činnost (Příloha č. 1), na příjmy z pronájmu a ostatní příjmy (Příloha č. 2). Navíc uplatní i slevu na poplatníka, čímž mu vyjde nižší daň. Dále vyplní 6. oddíl - dodatečné DAP. Na ř. 78 uvede poslední známou daňovou povinnost, která byla v řádném přiznání na ř. 74. Do ř. 79 uvede údaj z ř. 74 z dodatečného daňového přiznání. V ř. 80 se pak uvede rozdíl mezi původní a novou daňovou povinností. Tzn. v ř. 80 bude částka slevy na poplatníka - 24 840 Kč. Tato částka se uvádí se znaménkem mínus, protože jde o snížení původní daňové povinnosti. Na str. 4 pak vyplní poplatník žádost o vrácení přeplatku na dani.

Dodatečné uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013 není možné pokud měl poplatník pouze příjmy zdaněné srážkovou daní např. příjmy ze zaměstnání do 5 000 Kč měsíčně u zaměstnavatele u něhož nepodepsal prohlášení poplatníka. Za rok 2014 lze uplatnit slevu na poplatníka i u příjmů zdaněných srážkovou daní a to prostřednictvím daňového přiznání za rok 2014.

Související informace a odkazyK zpracování žádosti o vrácení přeplatku pro pracující důchodce za rok 2013 můžete použít také tuto aplikaci »


Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování účtu 261 - Peníze na cestě
4 příklady
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Závazky
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  sasínek 31.03.2015, 10:10

dobrý den jsem pracující důchodce a v roce 2014 jsem zaplatil solidární daň, kterou mi srazil zaměstnavatel při výplatě odměn.Kromě toho jsem srážkou zalpatil i zálohu na daň z přílmu.Mám nárok na vrácení těchto peněz? Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Dodatecne-priznana-sleva-na-dani-z-prijmu-pro-duchodce-za-rok-2013&idc=170

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.