Kategorizace účetních jednotek a jednoduché účetnictví od roku 2016

Blíží se rok 2016 a ihned od 1.1. vejde v platnost novela Zákona o účetnictví. Jednou z hlavních změn bude rozdělení účetních jednotek do kategorií  podle jejich velikosti s ohledem na aktiva, obrat a počet zaměstnanců – tzv. kategorizace účetních jednotek. Prostřednictvím této novely bude do zákona implementována evropská směrnice č. 2013/34/EU. Cílem evropské směrnice je přiblížení se mezinárodním účetním standardům a snižování administrativní náročnosti pro mikro a malé účetní jednotky.

Kategorizace účetních jednotek přinese firmám, podle jejich velikosti úlevy (mikro a malé účetní jednotky) a povinnosti (převážně střední a velké firmy).

Odlišnosti jednotlivých kategorií se budou týkat:

 • stanovení rozsahu vedení účetnictví
 • stanovení rozsahu účetní závěrky

 

Kritéria pro zařazení účetní jednotky do stanovené kategorie:
z 3 rozhodujících hodnott, nesmí firma překročit hodnoty dvou kritérií:

Kritéria pro Mikro jednotku

Název kritéria

Hraniční hodnota do

Aktiva

9 mil.

Čistý obrat

18 mil.

Průměrný počet zaměstnanců

10

 

Kritéria pro Malou jednotku

Název kritéria

Hraniční hodnota do

Aktiva

100 mil.

Čistý obrat

200 mil.

Průměrný počet zaměstnanců

50

 

Kritéria pro Střední jednotku

Název kritéria

Hraniční hodnota do

Aktiva

500 mil.

Čistý obrat

1 mld.

Průměrný počet zaměstnanců

250

 

Kritéria pro Velkou jednotku*

Název kritéria

Hraniční hodnota

Aktiva

>500 mil.

Čistý obrat

>1 mld.

Průměrný počet zaměstnanců

>250

*Velkou jednotkou se stane subjekt, který překročí minimálně dvě z těchto kritérií


Inzerce ∇

 

Mikro a malé účetní jednotky – úlevy:

 • závěrka vykazována ve zkráceném rozsahu (účetní jednotky bez povinného auditu)
 • ve výroční zprávě nemusí uvádět nefinanční informace
 • nemusí v rámci účetní uzávěrky zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (výsledovku)
 • osvobození od konsolidace

 

Střední a velké účetní jednotky – povinnosti:

 • sestavit výkaz o peněžních tocích (cash-flow)
 • sestavit výkaz o změnách vlastního kapitálu

 

V textu je uvedena poznámka, která se týká povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem. Zde uvádíme podmínky, které se novelou nemění a při jejichž dosažení musí účetní jednotka splnit povinnost ověření účetní závěrky auditorem:

 • celková hodnota aktiv – 40 mil Kč
 • roční úhrn čistého obratu – 80 mil Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 50

 

U a. s. zakládá povinnost auditu překročení jednoho uvedeného kritéria.

U s. r. o. zakládá povinnost auditu překročení dvou uvedených kritérií.

 

Vysvětlení pojmů a způsobů výpočtu uvedených kritérií:

Aktiva – celková suma aktiv z rozvahy (strana MD rozvahy)

Roční úhrn čistého obratu – výnosy dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobené 12.

Průměrný počet zaměstnanců – průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

 

Jednoduché účetnictví

V minulosti jsme se setkávali s názvem jednoduché účetnictví pro evidenci příjmů a výdajů (neúčtuje se o výnosech a nákladech). Toto názvosloví se poté přejmenovalo na tzv. daňovou evidenci, ve které se také o nákladech a výnosech neúčtuje. V novele zákona se pojem jednoduchého účetnictví opět navrátí.

 

Jednotky, které mohou účtovat v systému jednoduchého účetnictví - Jsou to např. církve, spolky, honební společenstva, které splňují tyto podmínky:

 • disponují hodnotou majetku do 3 mil. Kč
 • příjmy za poslední účetní období nepřekročily 3 mil. Kč
 • nejsou plátci DPH

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování provozní dotace
Nový 7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Příjmy a náklady příštích období, vliv na hospodářský výsledek
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování mezd II
12 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (4)

#1  MARKÉTA B 23.12.2015, 07:43

Dobrý den, mám dotaz ohledně DPFO za 2015, vím, že už nelze odvod daní udělat paušálně, nýbrž daňovou evidencí. Ale prosím Vás, ti kteří dělají finanční poradce, nebo dělá u providentu / rychlé půjčky/poraďte mi, to budu vést pouze jen měsíční příjem+náklady na dopravu? Děkuji Vám a přeji krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce mnoho zdraví a úspěchů. Benediktová

#2  Ing. Marie Bohdalová 20.01.2016, 21:58

Dobrý den, paušální výdaje stále uplatnit můžete

#3  Miloslava H 02.08.2018, 15:27

dobrý den, FÚ požaduje po s.r.o. rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu, z důvodu, že se jedná o obchodní společnost, přesto, že podle kritérií splňuje kategorii mikro účetní jednotky. Je to tak správně. Mám v tom nějaký zmatek

#4  Lenka Vochozková 21.08.2018, 06:13

Dobrý den, pokud splňuje podmínku mikro účetní jednotky, pak rozvahu může zpracovat ve zkráceném rozsahu. Neznáme ale další okolnosti, proč FÚ požaduje výkazy v plném rozsahu.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Kategorizace-ucetnich-jednotek-a-jednoduche-ucetnictvi-od-roku-2016&idc=230

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.