Registrovat se

Novinky 2019 - Sociální a zdravotní pojištění, minimální mzda

|

V dnešním článku si shrneme informace o růstu záloh v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. K jejich výpočtu potřebujeme Nařízení vlády č 213/2018 Sb., kde najdeme informaci o výši odhadované průměrné mzdě na rok 2019.

Odhaduje se na 32.699 Kč. Oproti minulému roku, kdy průměrná mzda byla ve výši 29.979 Kč, vzrostla o 2.720 Kč.

Sociální pojištění v roce 2019

Princip výpočtu záloh zůstává stejný. Vypočítají se z daňového základu a vyměřovacím základem je pak jedna polovina. Sazba také zůstává stejná a činí 29,2 %.

Minimální roční vyměřovací základ je 12násobek čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 8.175 Kč x 12, což je 98.100 Kč. Pokud činnost netrvá celý rok, násobí se vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost trvala. Pokud je váš vyměřovací základ nižší než minimální, platí pro vás minimální.

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 48násobek průměrné mzdy, tedy 32.699 Kč x 48 a vychází 1.569.552 Kč. Při vyšších příjmech již nebudete platit důchodové pojištění.

Hlavní činnost OSVČ

Živnostníci si oproti předešlému roku připlatí na zálohách o 199 Kč více. Minimální záloha na sociální pojištění podnikatelů je 29,2% ze čtvrtiny průměrné mzdy, což vychází na 2388,-/měsíčně.

Vedlejší činnost OSVČ

Záloha pro ty, kteří vykonávají vedlejší činnost (např. podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu) se vypočte jako 29,2% z desetiny průměrné mzdy (29,2% z 3.270 Kč). Minimální záloha bude tedy pro rok 2019 ve výši 955 Kč.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude 78.476 Kč. V případě, že váš základ daně nepřesáhne tuto hranici, nebudete mít povinnost platit sociální pojištění ani nevznikne povinnost platit zálohy na další rok.

Nové zálohy

Pokud v roce 2019 pokračujete v podnikání, novou výši záloh začnete platit až následující měsíc od podání přehledu za rok 2018.

Platby záloh na sociální pojištění – změna pravidel

Další novinkou, která kdekomu zamotá hlavu, je změna termínu pro placení záloh. Doposud se platí zpětně, ale od nového roku je podnikatelé musí zasílat v měsíci, na který se záloha vztahuje. Za leden tedy záloha bude splatná od 1.1. do 31.1. Ti, kdo v daném měsíci zálohu nepošlou, musí ji uhradit nejpozději do konce února.

Přechodná ustanovení

Protože tato novinka platí již od prosince 2018, jsou stanovena přechodná ustanovení. Pokud jde o přelom roku 2018/2019, podnikatelé mají na výběr ze dvou možností. Buď zaplatí zálohu za prosinec v období 21.12.-31.12. (do 20.12. je splatná záloha za listopad 2018) nebo prosincovou zálohu nemusí posílat vůbec (penále nebude vyčísleno) a pojistné za prosinec doplatí až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. V případě, že podnikatel odešle během ledna dvě platby, obě se budou považovat za zaplacené zálohy na leden 2019 - vznikne tedy přeplatek. V případě prodlení Vám sociální správa naúčtuje za každý den prodlení 0,05% z dlužné částky.

Porovnání sociálního pojištění oproti minulému roku

Rok

2018

2019

Maximální vyměřovací základ

1.438.992 Kč

1.569.552 Kč

Minimální vyměřovací základ (hlavní činnost)

89.940 Kč

98.100 Kč

Minimální vyměřovací základ (vedlejší činnost)

35.976 Kč

39.240 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost)

7.495 Kč

8.175 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost)

2.998 Kč

3.270 Kč

Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)

2.189 Kč

2.388 Kč

Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)

876 Kč

955 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

71.950 Kč

78.478 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

5.000 Kč

6.000 Kč

Minimální nemocenské pojištění

115 Kč

138 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění

2.500 Kč

3.000 Kč

Nemocenské pojištění v roce 2019

Po delší době se zvyšuje i minimální záloha na nemocenské pojištění. Minimální základ vzroste na 6.000 Kč a nová minimální záloha je stanovena na 138 Kč.

Další novinkou je, že se v roce 2019 se zvyšuje rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění na částku 3000 Kč - jde tedy o nový limit pro zaměstnání malého rozsahu a sociální pojištění se tak nebude odvádět při sjednané částce maximálně 2999 Kč měsíčně. Tento limit se nejvíce využije u dohod o pracovní činnosti například výkonu funkce jednatele.

Stejně jako u záloh na sociální pojištění, i u nemocenského pojištění bude platit, že pojistné bude splatné v kalendářním měsíci, na který se vztahuje.

Aby pojištění na přelomu 2018 a 2019 nezaniklo, budete muset zaplatit za prosinec do 21.1.2019 alespoň 115 Kč a do konce ledna ještě dalších 138 Kč.

Další změnou je zmírnění pravidel pro zánik nemocenského pojištění. Nyní platí, že pokud se zpozdíte s platbou pojistného, nemocenské zaniká. Nově bude platit, že když nezaplatíte za za daný měsíc v tom měsíci, můžete doplatit do konce následujícího měsíce.

Zdravotní pojištění v roce 2019

V příštím roce dojde i k růstu záloh na zdravotnní pojištění. Zálohy opět vychází z průměrné mzdy. Vyměřovací základ pro rok 2019 je polovina průměrné mzdy 32.699 Kč, tedy 16349,50 Kč - po zaokrouhlení 16.350 Kč. Sazba zdravotního pojištění je 13,5% a následným násobením získáme částku 2208 Kč - minimální zálohu na zdravotní pojištění, tedy více o 184 Kč oproti roku 2018.

Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Narozdíl od plateb záloh na sociální pojištění se splatnosti záloh nemění. Nová výše záloh se však platí již od ledna (na rozdíl od sociálního, kde se zálohy platí až po podání přehledu). To se netýká těch, kteří platí vyšší zálohy než jsou minimální. Novou výši začnete platit až po podání přehledu za rok 2018.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost (podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu), potom se na vás nevztahuje minimální vyměřovací základ. Zálohy musíte platit od druhého roku podnikání ze skutečně dosaženého zisku, vyjma zaměstnanců, kteří nemusí platit zálohy vůbec a pojistné doplatí ze skutečného zisku.

Spolu se zvýšením minimální mzdy na 13.350 Kč se zvedá i povinný odvod zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). To se počítá právě z minimální mzdy sazbou 13,5 %. Tedy po zaokrouhelní na koruny nahoru na 1803 Kč/měsíčně.

Porovnání zdravotního pojištění oproti minulému roku

 

Rok

2018

2019

Minimální měsíční vyměřovací základ

14.990 Kč

16.349,50 Kč

Minimální záloha

2.024 Kč

2.208 Kč

 

Minimální mzda v roce 2019

V roce 2019 vzroste i minimální mzda na 13 350 Kč. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok.


Autor: Lenka Vochozková

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

  1. [ 1] Ivona Keprtová 30.11.2018, 13:27

    Dobrý den, ráda bych se zeptala jakou částku bych neměla překročit abych mohla platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Děkuji

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Novinky-2019-Socialni-a-zdravotni-pojisteni-minimalni-mzda&idc=350

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.