Videokurz jak na účtování od základů II.

Chcete podnikat v oblasti účetnictví? Spustili jsme nový video kurz Samostatná účetní, podívejte se na úvodní videa zdarma a připojte se za zvýhodněnou cenu.


Novinky 2021 - Sociální a zdravotní pojištění, minimální mzda

V dnešním článku si shrneme informace o růstu záloh v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. K jejich výpočtu potřebujeme Nařízení vlády č 381/2020 Sb., kde najdeme informaci o výši odhadované průměrné mzdě na rok 2021.

Odhaduje se na 35.441 Kč. Oproti minulému roku, kdy průměrná mzda byla ve výši 34.35 Kč, vzrostla o 606 Kč.

Sociální pojištění v roce 2021

Princip výpočtu záloh zůstává stejný. Vypočítají se z daňového základu a vyměřovacím základem je pak jedna polovina z něj. Sazba také zůstává stejná a činí 29,2 %.

Minimální roční vyměřovací základ je 12ti násobek čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 8.861 Kč x 12, což je 106.332 Kč. Pokud činnost netrvá celý rok, násobí se vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost trvala. Pokud je váš vyměřovací základ nižší než minimální, platí pro vás minimální.

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 48násobek průměrné mzdy, tedy 35.441 Kč x 48 a vychází 1.701.168 Kč. Při vyšších příjmech již nebudete platit důchodové pojištění.

Hlavní činnost OSVČ

Podnikatelé si oproti předešlému roku připlatí na zálohách o 156 Kč více. Minimální záloha na sociální pojištění podnikatelů je 29,2% ze čtvrtiny průměrné mzdy, což vychází na 2.588,-/měsíčně.

Vedlejší činnost OSVČ

Záloha pro ty, kteří vykonávají vedlejší činnost (např. podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu) se vypočte jako 29,2% z desetiny průměrné mzdy. Minimální záloha bude tedy pro rok 2020 ve výši 1.035 Kč.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude 85.058 Kč. V případě, že váš základ daně nepřesáhne tuto hranici, nebudete mít povinnost platit sociální pojištění ani nevznikne povinnost platit zálohy na další rok.

Nové zálohy a platby zálohy

Pokud v roce 2021 pokračujete v podnikání, novou výši záloh začnete platit až následující měsíc od podání přehledu za rok 2020.

Termíny pro placení záloh zůstávají stejné jako v předelšém roce. Musí se zasílat v měsíci, na který se záloha vztahuje. Za leden tedy záloha bude splatná od 1.1. do 31.1. Ti, kdo v daném měsíci zálohu nepošlou, musí ji uhradit nejpozději do konce února.

Porovnání sociálního pojištění oproti minulému roku

Rok

2020

2021

Maximální vyměřovací základ

1.672.080 Kč

1.701.168 Kč

Minimální vyměřovací základ (hlavní činnost)

104.508 Kč

106.332 Kč

Minimální vyměřovací základ (vedlejší činnost)

41.808 Kč

42.540 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost)

8.709 Kč

8.861 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost)

3.483 Kč

3.484 Kč

Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)

2.544 Kč

2.588 Kč

Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)

1.018 Kč

1.036 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

83.604 Kč

85.058 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

6.000 Kč

7.000 Kč

Minimální nemocenské pojištění

126 Kč

147 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění

3.000 Kč

3.500 Kč

Nemocenské pojištění v roce 2020

U OSVČ došlo od 1.1.2021 ke zvýšení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění a to na 147 Kč. Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění byla v roce 2020 ve výši 126 Kč.

Stejně jako u záloh na sociální pojištění, i u nemocenského pojištění platí, že pojistné bude splatné v kalendářním měsíci, na který se vztahuje.

Zůstává i zmírnění pravidel pro zánik nemocenského pojištění. V minulosti platilo, že pokud se opozdíte s platbou pojistného, nemocenské zaniká. Nově bude platit, že když nezaplatíte za za daný měsíc v tom měsíci, můžete doplatit do konce následujícího měsíce.

Zdravotní pojištění v roce 2020

V tomto roce dojde i k růstu záloh na zdravotnní pojištění. Zálohy opět vychází z průměrné mzdy. Vyměřovací základ pro rok 2021 je polovina průměrné mzdy. Sazba zdravotního pojištění je 13,5% a následným násobením získáme částku 2.393 Kč - minimální zálohu na zdravotní pojištění, tedy více o 41 Kč oproti roku 2020.

Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše záloh se však platí již od ledna (na rozdíl od sociálního, kde se zálohy platí až po podání přehledu). To se netýká těch, kteří platí vyšší zálohy než jsou minimální, ti si její výši změní až po podání přehledu za rok 2020.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost (podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu), potom se na vás nevztahuje minimální vyměřovací základ. Zálohy musíte platit od druhého roku podnikání ze skutečně dosaženého zisku, vyjma zaměstnanců, kteří nemusí platit zálohy vůbec a pojistné doplatí ze skutečného zisku.

Spolu se zvýšením minimální mzdy na 15.200 Kč se zvedá i povinný odvod zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). To se počítá právě z minimální mzdy sazbou 13,5 %. Tedy po zaokrouhelní na koruny nahoru na 2.052 Kč/měsíčně.

Porovnání zdravotního pojištění oproti minulému roku

 

Rok

2020

2021

Minimální měsíční vyměřovací základ

17.417,50 Kč

17.720.50 Kč

Minimální záloha

2.352 Kč

2.393 Kč

 

Minimální mzda v roce 2021

V roce 2020 vzroste i minimální mzda na 15.200 Kč. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok.

 

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty aktivní
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Závislá činnost (příklady)
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Určení nákladů a výnosů - procvičování
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Novinky-2021-Socialni-a-zdravotni-pojisteni-minimalni-mzda&idc=440

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.