Odchod zaměstnance - průvodce vyplněním potřebných formulářů

V minulém článku jste se dozvěděli, na které instituce nahlásit přijetí vašeho nového zaměstnance. Ať už prvního nebo dvacátého. Zaměstnanci však pouze nepřicházejí, ale také odcházejí. K tomuto úkonu je samozřejmě také potřebná administrativa. Dokonce rozsáhlejší než u zaměstnance nastupujícího. Stejně jako u nástupu, hlásíte výstup na OSSZ a na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Formuláře, které k tomu budete potřebovat si podrobněji rozebereme v dnešním příspěvku. Dále budete odcházejícímu zaměstnanci vyplňovat Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání) a na vyžádání Potvrzení o zdanitelných příjmech. Pro potřeby pracovního úřadu vyplníte formulář Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste se zhrozili množství vyplňovaných formulářů, pojďte se s námi přesvědčit srozumitelně a krok za krokem, že nic nemusí být tak složité, jak se na první pohled zdá.

ELDP

ELDP ke stažení

ELDP ( Evidenční list důchodového pojištění) (pdf) Stáhnout
ELDP ( Evidenční list důchodového pojištění) (zfo) Stáhnout

Soubor ZFO lze otevřít v programu 602 Form filler.

Evidenční list důchodového pojištění vyhotovujeme 1x pro zaměstnance, 1x zanecháváme k založení ve firmě a 1x zašleme na příslušnou OSSZ – v případě zasílání prostřednictvím datové schránky vyplníme ve formátu xml.

 

Údaje, které se do evidenčního listu vyplňují:

  • Identifikační údaje zaměstnavatele
  • Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana
  • Druh výdělečné činnosti
  • Doba účasti na důchodovém pojištění
  • Doba důchodového pojištění
  • Vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • Doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují
  • Doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu

Inzerce ∇

Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)

Zápočtový list ke stažení

Zápočtový list - potvrzení při změně zaměstnání (excel) Stáhnout

Dokument předáváme zaměstnanci v den jeho odchodu ze zaměstnání. Tento formulář není složitý, obsahuje:

  • Údaje o zaměstnavateli
  • Osobní údaje zaměstnance

 

Co vyplňovat do jednotlivých polí v sekci údajů o zaměstnanci si uvedeme na jednoduchém příkladu:

V naší firmě zaměstnán od 02. 01. 2014 do 30. 06. 2014

Údaje o zaměstnání: např. hlavní pracovní poměr

Vykonával práci: funkce/profese (např. účetní, pomocné administrativní práce, atd.)

Údaj o dosažené kvalifikaci: dosažené vzdělání (např. úplné střední odborné vzdělání)

Započtená doba zaměstnání: 180 dnů


Potvrzení o zdanitelných příjmech

Formulář potvrzení o zdanitelných příjmech ke stažení

Potvrzení o zdanitelných příjmech Stáhnout

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň vydáme zaměstnanci do 10 dnů od podání žádosti.Tento dokument bude zaměstnanec potřebovat u nového zaměstnavatele v rámci daňového zúčtování nebo pro vyplnění daňového přiznání.

Odhláška zaměstnance u OSSZ

Ke stažení

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (náhled) Zobrazit
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) ZFO - prázdný Stáhnout
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) ZFO - vyplněný Stáhnout

Soubor ZFO lze otevřít v programu 602 Form filler.

- formulář s názvem „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.

Typ akce: 2 (Skončení)

Kód OSSZ: pokud použijete interaktivní formulář přes program Software 602 Form filler, kód se vyplní sám poté, kdy z nabídky vyberete místně příslušnou OSSZ.

Datum nástupu do zaměstnání: vyplníte podle údaje z pracovní smlouvy dotyčného zaměstnance.

Datum skončení zaměstnání: Datum, ke kterému je pracovní poměr ukončen.

Základní identifikace zaměstnance: většinu požadovaných údajů naleznete v OP zaměstnance. Pouze rodné příjmení může být problém.

Identifikace zaměstnavatele: v této části by vás mohlo zaskočit pouze vyplnění v. s. – tento variabilní symbol máte přidělený přímo od OSSZ.

Údaje o zdravotní pojišťovně: jedná se o zdravotní pojišťovnu, u které je přihlášen odcházející zaměstnanec. V interaktivním formuláři vyberete z nabídky.

Datum vyplnění formuláře: Tento údaj je jistě pochopitelný všem. Avšak berte v potaz, že zaměstnanec by měl být na OSSZ odhlášen do 8 kalendářních dnů od data skončení pracovního poměru.

 

Jestliže formulář vyplňujete v programu Software 602 Form filler, pak se vám na konci objeví nabídka – uložit formulář na disk v pdf formě a odeslat formulář prostřednictvím datové schránky ve formátu xml. Doporučuji si formulář uložit a dále si pro případné dohledávání nesrovnalostí uložit oznámení o odeslání datové zprávy, které obsahuje ID zprávy a informaci o úspěšném odeslání.

Odhláška zaměstnance u zdravotní pojišťovny

HOZ (hromadné oznámení zam.) formuláře ke stažení

HOZ ČPZP (vzorově vyplněný) Stáhnout
HOZ ČPZP Stáhnout
HOZ VOZP Stáhnout
HOZ VZP Stáhnout
HOZ ZPMVCR Stáhnout

Pro správnou funkčnost je nutné si PDF formulář stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...)

Tento úkon provedete pomocí formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ –obstarejte si formulář příslušné pojišťovny. Na tento formulář vyplňujete veškeré změny za dané období. Můžete vyplnit i pro více zaměstnanců. Formulář slouží nejen k oznámení o výstupu zaměstnance ze zaměstnání, ale i k oznámení o nástupu do zaměstnání, nebo o odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, odchodu do důchodu, atd. K rozlišení těchto jednotlivých změn uvedete na formuláři kód změny. Pro informaci o výstupu ze zaměstnání uvedete kód O.

Číslo pojištěnce: rodné číslo odcházejícího zaměstnance

Datum změny: datum ukončení pracovního poměru

Dále uvedete osobní údaje zaměstnance.

V oddíle identifikace zaměstnavatele vypíšete údaje týkající se firmy.

Jako číslo plátce pojistného zadáte vaše IČ.

V neposlední řadě nezapomeňte na údaj v záhlaví – období, ve kterém zaměstnanec odchází. Uvádí se dvoumístný údaj měsíce a čtyřmístný údaj roku. Naopak v zápatí formuláře neopomeňte vyplnit datum vyplnění. Tento datum by měl být opět nejpozději 8 kalendářních dnů od data výstupu zaměstnance z pracovního poměru.

 

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Potvrzení ke stažení

Potvrzení pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti PDF Stáhnout

Do tohoto PDF nelze zadávat text z počítače, ale lze na to použít speciální software Infix PDF editor nebo si PDF vytiskněte a vyplňte ručně.


Na žádost zaměstnance vydáme potvrzení o průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

 

V tomto dokumentu by Vás mohl zaskočit údaj o výši průměrného výdělku. Výpočet provedete takto: Platný hodinový průměr (spočítaný z předešlého čtvrtletí) x týdenní úvazek x 4, 348 a odečteme SP, ZP a daň.

 

Věříme, že Vám dnešní článek bude srozumitelným návodem, jak zvládnout potřebnou administrativu v procesu odchodu zaměstnance.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření akciové společnosti
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - oprava a technické zhodnocení a jeho daňové dopady
21 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. VH v komanditní společnosti
9 příkladů
Spustit test

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  ilisticka 08.07.2016, 12:31

Moc šikovná stránka, děkuji paní Bohdalová!

#2  Katka G 03.10.2017, 14:15

Dobrý den, měla bych dotaz k formuláři Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Máme zaměstnankyni, která nastoupila do práce 3. 2. 2014. ...20. října 2014 nastoupila na mateřskou dovolenou. 30. 9. 2017 byl dohodou ukončen pracovní poměr. Jak vyplnit příjem a interval od do pro důchodové pojištění.Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Odchod-zamestnance-pruvodce-vyplnenim-potrebnych-formularu&idc=165

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.