Účetnictví krok za krokem, 10. díl - Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech

Rozvahové účty

Jak jsme si již řekli, rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému dni. Aktiva i pasiva mění svou formu a v průběhu času se mění. Dochází k určitému koloběhu majetku. Prodejem zboží za hotové nám ubyde zboží a přibydou peníze. Nákupem zboží za hotové nám peníze naopak přibydou, ale sníží se nám stav zboží.

Všechny operace, které nám ovlivní změny aktiv a pasiv musíme evidovat v účetnictví, přičemž stále platí, že AKTIVA = PASIVA

Při změnách nám mohou nastat tyto skutečnosti:

  • AKTIVA PŘIBYDOU (A+)
  • AKTIVA UBYDOU (A-)
  • PASIVA SE ZVÝŠÍ (P+)
  • PASIVA SE SNÍŽÍ (P-)

Každý účetní případ si budeme zaznamenávat na tzv. „T“ účtech a mohou nastat tyto situace, které si uvedeme na praktických příkladech.

Zde se nám zároveň zvýšil a snížil stav aktiv. Nastane to například v případě, že prodáme zboží za hotové, kdy se nám zvýší stav peněžních prostředků a zároveň sníží stav zboží.

V tomto případě se zvýšil stav aktiv a zároveň zvýšil stav pasiv. Může to být například nákup zboží na fakturu, kdy nám na straně aktiv přibyde zboží a na druhé straně se nám zvýší závazek vůči dodavateli.

Tady se snížil stav aktiv i pasiv. Je to případ, kdy uhradíme fakturu dodavateli například z předchozího případu. Sníží se nám stav finančních prostředků a zároveň se sníží závazky vůči dodavateli.

Zde máme současně zvýšení i snížení stavu pasiv. Nastane například v případě, kdy uhradíme dodavateli z bankovního úvěru. Na jedné straně se zvýšil stav bankovního úvěru (závazek vůči úvěrové instituci) a sníží se nám závazek vůči dodavateli.

Účet

Vysvětlili jsme si, jak hospodářské operace ovlivňují rozvahu. Teď se podíváme na samotný rozklad rozvahy na soustavu účtů, kdy každá položka rozvahy bude mít svůj účet (tabulka „T“). Účet má dvě strany – Má dáti (MD), a Dal (D). Každý účet nese název rozvahové položky. Všechny položky najdeme v účtové osnově.

Změny na účtech

Při zápisech na účty musí být dodrženo, že počáteční stav aktivních účtů budou zapisovány na straně MD a počáteční stavy pasivních účtů budou zapisovány na straně D.

 

Přírůstky se zapisují vždy na tu stranu, kde jsou počáteční stavy:

  • Aktivní účty na stranu MD
  • Pasivní účty na stranu D

Úbytky se zapisují na opačnou stranu

  • Aktivní účty na stranu D
  • Pasivní účty na stranu MD

Zápis na účty bude tedy vypadat takto:

VÝSLEDKOVÉ ÚČTY

Při hospodářských operacíh se vyskytují i další účetní případy, kdy dochází nejen ke změnám v majetku a ve zdrojích jejich krytí (aktivech a pasivech), ale i ke spotřebě prostředků, jako je spotřeba materiálu, opotřebení majetku, spotřeba energie, nákup služeb a také mzdové položky. Toto souhrnně nazýváme NÁKLADY (účtová třída 5).

Tržby z prodeje služeb, výrobků nebo zboží jsou potom VÝNOSY (účtová třída 6).

Z rozdílu těchto dvou složek zjistíme výsledek hospodaření.

  • Výnosy jsou vyšší než náklady => ZISK.
  • Náklady jsou vyšší než výnosy => ZTRÁTA.

Náklady ani výnosy nemají počáteční stav, protože se na konci účetního období jejich rozdíl dostane do rozvahy do vlastních zdrojů financování (PASIVA).

Výnosy a náklady účtujeme jenom v průběhu roku a to takto:

Přírůstky nákladů zaznamenáváme na straně MD a přírůstky výnosů na straně D. Existují i výjimky, kdy dochází ke snižování výnosů či nákladů, ale pro začátek se s tím nebudeme zabývat.

 

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování daru
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad II.
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-10-dil-Zaklady-uctovani-na-rozvahovych-a-vysledkovych-uctech&idc=338

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.