Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účtování neziskových organizací, 1. díl - obecné informace

|

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Vzorová účetní osnova pro neziskovky (zdroj: uctujemeneziskovky.cz) Stáhnout

Rádi bychom Vám představili nový seriál s názvem Účtování a zdaňování neziskových organizací, který bude rozdělen do jednotlivých článků. Představíme Vám teoretické základy, a také praktické příklady jak postupovat při účtování a zdanění státních a nestátních neziskových organizací.

V čem se liší neziskové organizace od klasických podnikatelských subjektů? Charakteristickým znakem neziskových organizací je, že nejsou primárně založeny za účelem podnikání a dosahování zisku, ale jejich cílem je dosahovat společensky prospěšné cíle, pro které byly zřízeny. Základním právním předpisem upravujícím založení, způsob správy i zánik neziskových organizací je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Neziskové organizace mají status právnické osoby, můžeme je členit podle charakteru zřizovatele na:

  • nestátní neziskové organizace (účtování dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.) = zřizovatelem je osoba soukromého práva, jsou nezávislé na státu, např. spolky, nadace, ústavy, politické strany a politická hnutí, registrované církve, veřejné vysoké školy…
  • příspekové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (účtování dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.) = zřizovatelem jsou organizační složky státu neboúzemní samosprávné celky (kraje, obce)

Veřejně a vzájemně prospěšná organizace vykonávají 2 typy činností:

  1. hlavní činnost = nepodnikatelská činnost, pro kterou byla účetní jednotka založena
  2. vedlejší (hospodářská) činnost = podnikatelská činnost, zisk plynoucí z této činnosti musí být použit pouze k podpoře hlavní činnosti

Neziskové organizace mohou dosahovat zisku v rámci své činnosti. Tento zisk však není rozdělován mezi členy společnosti, ale je investován zpětně na financování hlavní činnosti a rozvoje organizace. Účetní předpisy požadují klíčování nákladů, což znamená oddělené účtování výnosů a nákladů na analytických účtech, přičemž se rozlišuje hlavní a vedlejší činnostorganizace.

Směrná účetní osnova

Účetní osnova neziskových organizací má odlišnou podobu od osnovy, se kterou se setkáváme běžně v účetnictví. Při neziskových organizacích se setkáme s 2 směrnými osnovami, záleží, zda budeme vést účetnictví státní nebo nestátní neziskové organizace.

Účetní osnova nestátních neziskových organizací

účetní osnovu najdeme v příloze č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

0 = Dlouhodobý majetek

1 = Zásoby

2 = Finanční účty

3 = Zúčtovací vztahy

4 = volná

5 = Náklady

6 = Výnosy

7 = Vnitroorganizační účetnictví

8 = Vnitroorganizační účetnictví

9 = Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty

Účetní osnova státních neziskových organizací

účetní osnovu najdeme v příloze č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

0 = Dlouhodobý majetek

1 = Zásoby a opravné položky

2 = Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky

3 = Zúčtovací vztahy

4 = Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování

5 = Náklady

6 = Výnosy

7 = Vnitroorganizační účetnictví

8 = Vnitroorganizační účetnictví

9 = Podrozvahové účty

V dalším článku se dozvíte podrobnější informace o nestátních neziskových organizacích, a o jejich specifickém účtování dotací.


Autor: Michaela Vetráková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace

11.10.2019, Michaela Vetráková Jaké jsou formy nestátních neziskových organizací? Co je specifické u těchto organizací při účtování dotací?... celý článek


Kategorie: Neziskové organizace

Rýchly přehled článků z kategorie Neziskové organizace

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

  1. [ 1] Martina Pokorná 07.10.2019, 17:39

    Zajímalo by mě účtování zřizovacích výdajů (například poplatek u notáře, poštovné, webhosting. Jaké účty použít.

  1. [ 2] Martina Pokorná 07.10.2019, 17:42

    Zajímalo by mě účtování zřizovacích výdajů u NNO (například poplatek u notáře, poštovné, webhosting. Jaké účty použít pro doklady, zda vložit hotovost do pokladny nebo z BÚ, jak výdaje proplatit členovi výboru. Zda lze zaúčtovat od členů výboru členské příspěvky poslané na BÚ a zda je lze použít na uhrazení nákladů, když zapsaný spolek ještě nemá žádnou dotaci.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-neziskovych-organizaci-1-dil-obecne-informace&idc=385&utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.