Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účtování opravné položky

|

V běžné praxi se účetní jednotky setkávají se situací, kdy evidují pohledávky po splatnosti.

Aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz skutečnosti, musí účetní jednotka uvést účetnictví do stavu, aby této skutečnosti odpovídalo. Účtuje tedy o opravných položkách k pohledávkám. Ty se tvoří na základě inventarizace a pouze na snížení hodnoty.

Tvorba ani zúčtování účetních opravných položek nejsou daňově uznatelné. Důvodem pro tvorbu opravných položek k pohledávkám je ten, že účetní jednotka eviduje pohledávky po splatnosti a neví, zda budou v budoucnu zaplaceny. Účtování OP:

Tvorba opravných položek: 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559/ 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

Zrušení opravných položek: 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391/ 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559


Pro výpočet hodnoty opravné položky využijte naší kalkulačku »

Daňová uznatelnost opravných položek

Aby opravné položky byly daňově uznatelné, musíme se podívat do zákona č. 593/1992 Sb. O rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.  

Daňově účinné OP potom účtujeme takto:

Tvorba OP: 558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558/ 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

Zrušení OP: 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391/ 558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558

 

Jak postupovat?

1)      Není pohledávka promlčená?

·         K promlčeným pohledávkám nelze tvořit opravné položky. Obecná promlčení lhůta jsou 3 roky. Existují výjimky, kdy tato lhůta neběží a to například po dobu soudního řízení nebo insolvence.

2)      Lze tvořit OP?

·        Opravnou položku můžeme tvořit k pohledávkám, které byly účtovány do výnosů a zároveň nešlo o výnosy osvobozené nebo nezahrnované do základu daně z příjmů. Nelze ani tvořit opravné položky k neuhrazeným smluvním pokutám a úrokům z prodlení. Určíme si tedy, zda lze opravnou položku tvořit.

3)      Počet měsíců

·        Vypočítáme měsíce od data splatnosti pohledávky k datu, kdy chceme tvořit opravnou položku. Ve většině případech účetní jednotky počítají měsíce k datu řádné účetní závěrky. V kalendářním roce tedy k 31.12.

4)      Paragraf

Zjistíme si, jaký paragraf lze na tvorbu OP použít. Budeme se řídit paragrafy 8, 8c, 8a.

·        §8 zákona č. 593/1992 sb. – Dle tohoto ustanovení mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví opravné položky ve výši až 100% rozvahové hodnoty pohledávky, které jsou přihlášeny u soudu a to od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu. Opravné položky takto vytvořené se musí zrušit, pokud pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník nebo jestliže pomine důvod pro jejich existenci.

·        §8c zákona č. 593/1992 sb. – Rozvahová hodnota této pohledávky nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30000,- bez příslušenství (úroků, smluvních pokut,…) vůči stejnému dlužníkovi, u nějž uplatňuje postup dle tohoto paragrafu. Můžeme vytvořit 100% OP neuhrazené rozvahové hodnoty, když od doby splatnosti uplyne nejméně 12 měsíců.

·        §8a zákona č. 593/1992 Sb. – pokud nelze tvořit OP dle předchozích ustanovení, tvoříme OP dle tohoto. K neuhrazeným rozvahovým hodnotám pohledávek lze tvořit OP až do výše 50% pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 18 měsíců. Do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky lze tvořit OP, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 30 měsíců. Dle tohoto ustanovení nelze tvořit OP za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál a k pohledávkám za spojenými osobami. OP se zruší, pokud pohledávka byla uhrazena nebo pokud se promlčela a nebo byla daňově odepsaná.

5)      Vypočítáme si, kolik procent OP můžeme vytvořit.

6)      Nakonec si hodnotu OP vyjádříme v korunách.

Praktický příklad

Společnost ABC, s.r.o. používá kalendářní rok. Eviduje neuhrazené pohledávky a chce k nim vytvořit zákonné opravné položky a zaúčtovat je k řádnému datu účetní závěrky 31.12.2017. Naším úkolem je vyjádřit maximální možnou daňově uznatelnou výši těchto opravných položek.

opravní položky praktická ukázka

opravní položky praktická ukázka 2


Autor: Lenka Kostihová

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Kalkulačka na výpočet hodnoty opravné položky k pohledávce Kalkulačka na výpočet hodnoty opravné položky k pohledávce

02. 02. 2017, Tomáš Vojta Online kalkulačka výpočtu opravné položky k pohledávce... celý článek


 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k pohledávkám

28. 08. 2013, M. Bohdalová Rozlišení daňových a nedaňových opravných položek k pohledávkám, OP k pohledávkám podle zákona o rezervách, procentuelní sazby tvorby OP, praktické příklady.... celý článek


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-opravne-polozky&idc=331

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.