Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účtování úvěru

|

Upraveno 15.5.2013

Úvěr znamená pro účetní jednotku cizí zdroj. Představuje závazek vůči bance. Setkáváme se s rozlišnými názory podnikatelů na provozování podnikatelské činnosti v závislosti na čerpání úvěru, resp. více úvěrů. Financování úvěrem je nutné důkladně promyslet a propočítat, zda subjekt vyjde levněji financování z vlastních zdrojů nebo cizích zdrojů (např.porovnání úrokových sazeb). Mělo by se také dodržet pravidlo, krátkodobý úvěr čerpat na oběžný majetek, dlouhodobým úvěrem financovat dlouhodobé investice. Při čerpání úvěru bez rozmyslu se můžeme v budoucnu setkat s finanční insolvencí podniku.

 • Účtová skupina 23 – zde se účtují krátkodobé bankovní úvěry poskytnuté nejvýše na dobu 1 roku,  překlenovací úvěry, úvěry poskytované na základě eskontovaných směnek.
 • Účet 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 – na tento účet se účtují střednědobé úvěry (doba splatnosti 1-5 let) a dlouhodobé úvěry (doba splatnosti nad 5 let).

 Analytické účty se vedou podle jednotlivých otevřených bankovních úvěrů.

 

Účty používané při poskytování úvěru:

MD

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 – při dokladu VÚÚ

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 – VBÚ - pokud banka poukáže peníze z úvěru na běžný účet.

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 – VÚÚ – banka otevře speciální úvěrový účet, z něhož jsou propláceny dlužníkovy faktury a jiné závazky

 D

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 – při dokladu VBÚ

231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 – VÚÚ – při poskytnutí krátkodobého úvěru.

461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 – VÚÚ – při poskytnutí střednědobého nebo dlouhodobého úvěru.

 

Účty používané při splacení úvěru:

MD

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 - VBÚ

231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 - VÚÚ

461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 – VÚÚ

D

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 - VÚÚ

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 – VBÚ

 

Inzerce ∇

Účty používané při účtování nákladů spojených s poskytnutím úvěru:

Poplatek za vyřízení úvěru: VBÚ 568Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úroky placené při poskytnutí úvěru: VBÚ 562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 

Varianty čerpání úvěru


1.VÚÚ- proplacené faktury za dlužníka

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231

2a VÚU – banka převede částku na dlužníkův bankovní účet       

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231

2b VBÚ – banka převede částku na dlužníkův bankovní účet       

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Varianty placení úroku

1. VBÚ – zaplacený úrok

562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

2. VÚÚ – banka zvýší dlužnou částku na úvěrovém účtu o úrok

562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231

Splátka úvěru

VÚÚ – splátka úvěru

231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 / 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

VBÚ – splátka úvěru

261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Při účtování poskytnutých úvěrů vidíte i časté použití účtu 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261. Vždy musíte brát v potaz, že účtovat můžete pouze na základě dokladu. Účet 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním VBÚ a VÚÚ. Účet 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 použijete i při převodu peněz mezi dvěma bankovními účty nebo při převodu peněz z účtu do pokladny či obráceně. Ke dni účetní závěrky může mít tento účet aktivní nebo pasivní zůstatek, v závislosti na tom, jaká účetní operace na konci účetního období proběhla.


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Kategorie: Leasing

Rýchly přehled článků z kategorie Leasing

S tématem 'Účtování úvěru' souvisí následující účetní test

Účtování krátkodobého úvěru, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (20)

 1. [ 1] klai 08.05.2013, 17:56

  Nějak se mi nezdá to účtování o úrocích z úvěru. Pokud se účtuje předpis úroku MD 562, Dal 231, je třeba zaúčtovat úhradu úroku z BÚ na MD 231, Dal 221. Takto je částka v nákladech 2x a úrok, ač byl zaplacen, se na účtu 231 nesnížil.

 1. [ 2] jaruna 08.05.2013, 20:26

  Podle mě jsou ty úroky zaúčtovány dobře, protože jde o 2 možné varianty a účtuje se pouze ta, která byla sjednána. 1. varianta je nejběžnější na základě výpisu z BÚ, podnik má na něm běžně nějaké peníze. 2. varianta je méně častá, používá se, když podnik nemá peníze a na má domluveno s bankou, že o úroky se mu bude zvyšovat jeho úvěr, a proto se účtuje na základě výpisu z KBÚ na D. Podnik pravděpodobně očekává v budoucnu, že mu nějaké peníze na svém BÚ přibudou a z nich potom splatí úvěr i s úroky.

 1. [ 3] Ing. Marie Bohdalová 11.05.2013, 10:40

  @klai: 562/231 231/221 v nákladech je úrok 1x a účet 231 se stranou MD ponížil

 1. [ 4] klai 11.05.2013, 12:05

  Pokud se v příkladech uvádějí dvě možné varianty účtování, je běžné, že se účetní případy označí jako varianta 1 a varianta 2. Takto je příklad velmi nepřehledný. Zpřehlednění by napomohlo i uvedení částek u jednotlivých účetních případů, tak, jak to bývá běžné v odborných publikacích nebo v příspěvcích v odborných časopisech.

 1. [ 5] jaruna 11.05.2013, 12:56

  Souhlasím se 4. odpovědí. Chtělo byto účetní případy lépe označit, popř. formulovat a uvádět i částky. 3. odpověď je trochu zvláštní, odporuje uvedeným příkladům a pokud by se nejednalo o 2 možné varianty účtování úroků z úvěrů, tak by v nákladech opravdu nákladové úroky byly účtovány 2x a nevím, jak by byl formulována předkontace 231/221.

 1. [ 6] Ing. Marie Bohdalová 14.05.2013, 21:15

  @klai: Dobrý den, myslela jsem, že Vám není jasná varianta účtování úroků z úvěrového účtu. K tomu byla směřována předchozí odpověď. V tomto příkladu jsou uvedeny 2 varianty možnosti placení a účtování úroku z úvěru - vysvětlení jaruny je správné. Varianty do příkladu dooznačím.

 1. [ 7] Hrdličková Kristina 06.06.2013, 10:59

  Dobrý den, potřebovala bych poradit : Naše firma si bere revol.úvěr ve výši 500.tis.Kč. Banka nepřevede výši uvěru na ban.účet firmy, ale přímo uhradí dodavatel.faktury firmě, a to bez DPH a my jej musíme doplatit. Banka vyžaduje splátku do 30.9.2013 buď najednou a nebo postupně. Prosím o způsob účtování v podvojném účetnictví. Děkuji Hrdličková

 1. [ 8] Ing. Marie Bohdalová 06.06.2013, 18:27

  Dobrý den, čerpání úvěru na úhradu faktur 321/231, dph doplatíte z vlastního účtu nebo z pokladny 321/221,211 a uhrazení úvěru z Vašeho bankovního účtu přes účet peníze na cestě 261/221, 231/261

 1. [ 9] libor 19.12.2013, 11:55

  Prosím o radu, zda mohu účtovat poskytnutí úvěru :378/668 /662 děkuji.

 1. [ 10] J. Navrátil 26.12.2013, 10:06

  libor:Dobrý den, takto určitě nejde, Vaším výnosem jsou přece jen úroky,jelikož jistina (Vámi poskytnutá částka úvěru) se Vám vrátí zpět. úroky - 662, ostatní finanční výnosy(např. poplatky)668, poskytnutou částku úvěru lze účtovat např. na 256 (krátkodobé) a 065 (dlouhodobé)

 1. [ 11] Pospisilova 31.12.2013, 11:57

  Dobrý den, jak je to, prosím, s pořízením DHM na úvěr. Úroky jsou zahrnuty do pořizovací ceny DHM?

 1. [ 12] J. Navrátil 31.12.2013, 12:43

  Dle vyhlášky pro podnikatele můžete(ale nemusíte) nákladové úroky zahrnout do pořizovací ceny DHM. Záleží na vnitřní směrnici v dané účetní jednotcce.

 1. [ 13] Pospisilova 01.01.2014, 20:06

  Dekuji.

 1. [ 14] RAM 16.01.2014, 10:15

  Dobrý den, jsou tyto úroky daňově účinné? Děkuji za odpověď.

 1. [ 15] Jakub Navrátil 19.01.2014, 14:25

  Obecně jsou úroky daňově účinným nákladem. - předpokládáme-li že souvisí s udržením, zajištěním či dosažením zdanitelných příjmů dle DZP.

 1. [ 16] 59marina 30.06.2016, 12:36

  Prosím o radu, zpracovávám účetnictví s.r.o., jednatel a společník je jedna osoba. Jednatel vzal úvěr na s.r.o., ale záhy celou částku převedl na soukromý účet a ze soukromého účtu převádí částky na úhradu faktur. Co porušuje? Děkuji za odpověď.

 1. [ 17] Ing. Marie Bohdalová 22.07.2016, 22:19

  Dobrý den, je společník/jednatel informován o tom, že peníze společnosti nejsou jeho soukromé peníze? Proč jedná takto a neplatí faktury z firemního účtu? Jestliže si peníze ze společnosti vypůjčuje, mělo by být účtováno i o odpovídajícím úroku

 1. [ 18] Zdení 03.11.2016, 17:36

  Firma má úvěr, ve splátkách je zahrnut poplatek, úrok a splátka. To znamená že částku mohu rozepsat na účty 568-poplatek,562-úok a 461-samotnou splátku

 1. [ 19] mathe 29.05.2017, 11:16

  jsou úroky z val. úvěrové smlouvy (dlohodobé) daňhově uznatelné ?

 1. [ 20] Eduard58 13.10.2017, 10:15

  Dobrý den, Přijatý úvěr převodem na BÚ 221/231 splátky 231/221, musím používat 261? děkuji

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-uveru&idc=93

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.