Video návody: Jak si vyplnit daňové přiznání fyzických osob

1. díl: OSVČ jako hlavní činnost

V dnešním článku si názorně ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze samostatné činnosti, neuplatňují slevu na dani a ani nebudou odečítat položky od základu daně.

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

 • Jan Novák, Masarykovo náměstí 26/1, 58601 Jihlava
 • IČO: 123456987
 • DIČ: 8404113498
 • VS OSSZ: 21578900
 • Pan Novák je truhlář a uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

 • Evidenci všech příjmů
 • Přehled plateb od České správy sociálního pojištění
 • Přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů:

Omluvte prosím občasné přeřeky, je to naše první video a příští bude jistě lepší :-)

 

Pan Novák si v roce 2020 vydělal 838.627 Kč. Odečte si tedy paušální výdaje ve výši 80% z příjmů (670.902 Kč).

 • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, si odečtou poplatníci, kteří měli příjmy z řemeslných živností.
 • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, si odečtou ti, kteří měli příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 %, nejvýše    800 000 Kč za rok, si mohou odečíst poplatníci, kteří měli příjmy ze samostatné činnosti, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, si mohou uplatnit ti, kteří měli příjmy z pronájmu a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Při vyplňování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení potřebujeme vědět základ daně (z daňového přiznání). Po vyplnění druhu činnosti (hlavní) a vypsání počtu měsíců se nám ostatní údaje automaticky dopočtou. My poté akorát uvedeme výši zaplacených záloh.

Když vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu, musíme vyplnit příjmy a výdaje, ty najdeme v daňovém přiznání v příloze č.1. Ostatní údaje se opět automaticky dopočtou, my pak uvedeme výši zaplacených záloh.

 

2. díl: OSVČ jako vedlejší činnost

V dnešním díle si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří byli v roce 2020 současně zaměstnání a současně vykonávali samostatnou činnost po celý kalendářní rok.

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

 • Jana Horská, Palackého 8, 625 00 Brno
 • Rodné číslo: 905312/5895
 • IČO: 123654987                                               
 • DIČ: CZ9053125895
 • VS OSSZ: 365148741 

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

 • Evidenci všech příjmů
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Přehled plateb od České správy sociálního zabezpečení
 • Přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů 

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Paní Horská si v roce 2020 vydělala fotografováním  77.161 Kč a uplatní si paušální výdaje ve výši 60%. 

 

 • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, si odečtou poplatníci, kteří měli příjmy z řemeslných živností.
 • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, si odečtou ti, kteří měli příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 %, nejvýše    800 000 Kč za rok, si mohou odečíst poplatníci, kteří měli příjmy ze samostatné činnosti, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, si mohou uplatnit ti, kteří měli příjmy z pronájmu a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Základem pro výpočet celkové daně je součet příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání plus základ daně ze samostatné činnosti. Po zaokrouhlení na stovky dolů vypočteme celkovou daň ve výši 15% a od té odečteme slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč. Vyjde nám celková daň a od té odečteme daň, která byla za zaměstnance odvedená v zaměstnání. Vyjde nám potom buď doplatek, který zaplatíme finančnímu úřadu nebo nedoplatek, který si necháme vrátit. Pro vrácení je v daňovém přiznání speciální „okýnko“, do kterého vyplníme, jakým způsobem chceme přeplatek vrátit a podepíšeme.

Při vyplňování přehledu pro ČSSZ musíme znát základ daně ze samostatné činnosti a vyplníme, že vykonáváme vedlejší činnost z důvodu zaměstnání. Pokud jsme za rok 2020 měli základ daně nižší než 83603 Kč, což je rozhodná částka pro vedlejší činnost pro neplacení důchodového pojištění, sociální pojištění nedoplácíme.

 

Pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu potřebujeme příjmy a výdaje za rok 2020 (najdeme v daňovém přiznání). Pojistné se nám dopočte pouze ze skutečného základu daně.

 

3. díl: OSVČ jako hlavní i vedlejší činnost

V dnešním díle si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří byli část roku 2020 zaměstnáni a další část roku vykonávali samostatnou činnost. 

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

 • Ing. Marek Zlatuška, Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava
 • Rodné číslo: 840411/3498
 • IČO: 123654987
 • DIČ: CZ8404113498
 • VS OSSZ: 365148741 

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

 • Evidenci všech příjmů
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Přehled plateb od České správy sociálního zabezpečení
 • Přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů

 

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Pan Zlatuška měl v roce 2018 ze zamostatné činnosti příjmy ve výši 489500 Kč a bude uplatňovat paušální výdaje. Chce si uplatnit slevu na jeho syna Jiřího. Provozoval internetový obchod a uplatní si tedy paušální výdaje ve výši 60%.

 • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, si odečtou poplatníci, kteří měli příjmy z řemeslných živností.
 • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, si odečtou ti, kteří měli příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 %, nejvýše    800 000 Kč za rok, si mohou odečíst poplatníci, kteří měli příjmy ze samostatné činnosti, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, si mohou uplatnit ti, kteří měli příjmy z pronájmu a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Základem pro výpočet celkové daně je součet příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání plus základ daně ze samostatné činnosti. Po zaokrouhlení na stovky dolů vypočteme celkovou daň ve výši 15% a od té odečteme slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč a slevu na první dítě ve výši 15204 Kč. Vyjde nám celková daň a od té odečteme daň, která byla za zaměstnance odvedená v zaměstnání. Vyjde nám potom buď doplatek, který zaplatíme finančnímu úřadu nebo nedoplatek, který si necháme vrátit. Pro vrácení je v daňovém přiznání speciální „okýnko“, do kterého vyplníme, jakým způsobem chceme přeplatek vrátit a podepíšeme. 

Při vyplňování přehledu pro ČSSZ musíme znát základ daně ze samostatné činnosti a vyplníme, že vykonáváme vedlejší činnost z důvodu zaměstnání v měsících, kdy se nám samostatná činnost překrývá se zaměstnáním. Po zbytek roku vyplníme, že vykonáváme hlaví činnost (pan Zlatuška vykonával vedlejší činnost v květnu, protože byl zaměstnán a po zbytek roku vykonával hlavní činnost).

Pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu potřebujeme příjmy a výdaje za rok 2020 (najdeme v daňovém přiznání). Pojistné se nám dopočte pouze ze skutečného základu daně. Musíme jen znát počet měsíců, ve kterých jsme vykonávali samostatnou činnost a z toho počet měsíců, ve kterých pro nás neplatil minimální vyměřovací základ (pro pana Zlatušku neplatil v květnu, protože by ještě zaměstnán).

 

4 Díl: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - pouze pro zaměstnance

V tomto video návodu si ukážeme, jak jednoduše vyplnit daňové přiznání poplatníků, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci). 

Vyplnění si vysvětlíme na příkladu:

Paní Večeřová čerpala od ledna do konce května rodičovskou dovolenou a přivydělávala si u firmy Novák s.r.o. na dohodu o provedení práce.

Od června nastoupila do stejné firmy jako zaměstnankyně na hlavní pracovní poměr. Tento k 31.10. ukončila a nastoupila do firmy ABC s.r.o.

V roce 2020 zaplatila celkem 8.512 Kč na úrocích z hypotečního úvěru, které by chtěla uplatnit ve svém daňovém přiznání.

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Pokud máme příjmy pouze ze zaměstnání, necháme si od svých zaměstnavatelů vystavit formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech" Údaje z jednotlivých potvrzení potom podle návodu přeneseme do elektronického formuláře.

Zálohová daň

Jestliže zaměstnanec podepíše Prohlášení k dani, zdaní zaměstnavatel jeho měsíční mzdu zálohovou daní bez ohledu na její výši. Při souběhu více zaměstnání má zaměstnanec právo se rozhodnout, u kterého zaměstnavatele Prohlášení k dani podepíše. Musí si však být vědom, že pokud je podepsáno u jednoho zaměstnavatele, nemůže být pro stejné období podepsáno u druhého zaměstnavatele.

Srážková daň

Příjmy ze závislé činnosti mohou být zdaněné i daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zároveň pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Dále jsou to příjmy z dohod o pracovní činnosti, pokud výše nepřesáhne 3 000 Kč včetně a zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka. Tyto příjmy a z nich sraženou daň lze pak zahrnout do daňového přiznání.

 

5 díl: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání a z nájmu

V dnešním videonávodu si ukážeme vyplnění daňového přiznání pro poplatníky, kteří mají příjmy ze zaměstnání a z nájmu.

Vyplnění si vysvětlíme na příkladu:

Pan Novák byl celý rok v zaměstnán u firmy ABC na hlavní pracovní poměr. Od zaměstnavatele získal potvrzení o zdanitelných příjmech.

Celý rok pronajímal byt a jeho příjmy z nájmu za rok 2020 byly ve výši 100.000 Kč. Chce uplatnit paušální výdaje.

 

Pokud pronajímáte nemovitost jako fyzická osoba, která je majitelem a zároveň pronajímatelem nemovitosti, musíte tyto příjmy uvést do daňového přiznání.

Od příjmů si můžete odečíst skutečné výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti nebo výdaje paušální.

 

Pokud máte příjmy z pronájmu jako fyzická osoba, tak se z těchto příjmů neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Pokud ale v takovém případě nemáte zaměstnání na pracovní smlouvu, nejste student, nepobíráte důchod nebo rodičovský příspěvek, atd., tak musíte platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) musíte platit zdravotní pojištění. Pro rok 2020 je tato částka ve výši 1971 Kč (pro rok 2021 je to 2052 Kč).

 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2020 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2020 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Odebírejte náš kanál na Youtube a budete vědět o nových videích jako první

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - oprava a technické zhodnocení a jeho daňové dopady
21 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Video-navody-Jak-si-vyplnit-danove-priznani-fyzickych-osob&idc=443

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.