Otázka: 1/10

Účet "Smluvní pokuty a úroky z prodlení" má číslo:
Inzerce ∇