Otázka: 1/10

Účet "Pohledávky za upsaný základní kapitál" má číslo:
Inzerce ∇