Otázka: 1/10

Účet "Pohledávky za společníky při úhradě ztráty" má číslo:
Inzerce ∇