a)
--- nebo ---
b) ⇊ začněte s vyplnováním příkladů, které se generují z celé účetní osnovy. ⇊

Vyřazení softwaru z majetku v důsledku plného odepisování - VÚD
Inzerce ∇