a)
--- nebo ---
b) ⇊ začněte s vyplnováním příkladů, které se generují z celé účetní osnovy. ⇊

Vyúčtování neopravitelných zmetků u zásob polotovarů vlastní výroby, zjištěných na skladě - vlastní náklady - VÚD
Inzerce ∇