a)
--- nebo ---
b) ⇊ začněte s vyplnováním příkladů, které se generují z celé účetní osnovy. ⇊

Úhrada vlastní a akceptovanou směnkou cizí - VBÚ
Inzerce ∇