a)
--- nebo ---
b) ⇊ začněte s vyplnováním příkladů, které se generují z celé účetní osnovy. ⇊

Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚD
Inzerce ∇