a)
--- nebo ---
b) ⇊ začněte s vyplnováním příkladů, které se generují z celé účetní osnovy. ⇊

Poskytnutí dlouhodobého úvěru při eskontu směnek - VBÚ , VÚÚ
Inzerce ∇