Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 01

Aktivace ocenitelných práv, vytvořených vlastní činností - VÚD