Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 11

Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚD