Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 11

Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚD