Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 15

Kurzové rozdíly poskytnuté zálohy při uzavírání účetních knih ztrátové - VÚD