Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 02

Pořízení ostatního dlouhodobého majetku ve vlastní režii - VÚD
Inzerce ∇