Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 22

Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ