Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 25

Nákup akcií v hotovosti za účelem obchodování, které bude mít účetní jednotka v držení do 1 roku - VPD