Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 03

Zařazení pozemků (včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelskými celky trvalých porostů) do užívání - VÚD
Inzerce ∇