Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 34

Úhrada příspěvku poskytovaný zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst - VÚD