Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 34

Předpis závazku ke správci daně na pokuty a penále z porušení daňových předpisů - VÚD
Inzerce ∇