Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 37

Plnění pojišťovnou - VBÚ