Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 41

Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v reprodukční pořizovací ceně - VÚD