Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 47

Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině z kapitálových operací a z obchodní činnosti - VBÚ
Inzerce ∇