Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 54

Vyúčtování změn ve způsobu oceňování zboží - VÚD