Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 56

Úrok za běžné účetní období - VÚÚ
Inzerce ∇