Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 59

Vyúčtování odložené daňové pohledávky, (závazku) z daně z příjmu při uzavírání účetních knih, je-li daňový odpis nižší než odpis účetní - VÚD
Inzerce ∇