Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 66

Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ziskové - VÚD