Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 07

Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z majetku v důsledku plného odepsání - VÚD
Inzerce ∇