Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 07

Vyúčtování pořizovacích cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazovaných v důsledku jejich úplného převodu -prodeje - VÚD
Inzerce ∇