Otázka: 1/10

Příklady z účetní skupiny 08

Vytvoření oprávek ve výši odpisů pěstitelských celků trvalých porostů - VÚD
Inzerce ∇