Účetní test: Zřizovací výdaje neboli náklady spojené se vznikem společnosti

Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dvěma společníky. Oba se zavázali vložit do společnosti celkem 200 000,- Kč. 1. společník vložil do společnosti osobní automobil v ceně 80 000,- Kč. 2. společník vložil na bankovní účet 50 000,- Kč a materiál v ceně 25 000,- Kč. Zbytek vkladů bude uhrazen společníky do 1 roku. První společník před vznikem společnosti uhradil následující položky v celkové ceně 100 000,- Kč: odměna notáři 3 000,- Kč nájemné 45 000,- Kč právní služby 8 000,- Kč nákup materiálu 15 000,- Kč soudní poplatek  5 000,- Kč výdaje na pracovní cesty 10 000,- Kč výdaje na reprezentaci 12 000,- Kč odměna za zprostředkování  2 000,- Kč Zaúčtujte účetní případy související se založením a vznikem společnosti:

Otevírání účetních knih:

č. Příklad Částka MD D
1. VÚD - Základní kapitál
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
2. VÚD - Pohledávky za společníky za upsaný základní kapitál
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
3. VÚD - Bankovní účet
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
4. VÚD - Osobní automobil
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
5. VÚD - Materiál na skladě – vložen 2. společníkem
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Účtování před vznikem společnosti:

6. VÚD - odměna notáři (hrazená společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
7. VÚD - nájemné (hrazené společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
8. Právní služby (hrazené společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
9. VÚD - materiál na skladě (nákup uhrazen společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
10. VÚD - soudní poplatek (uhrazeno společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
11. VÚD - výdaje na pracovní cesty (hrazené společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
12. VÚD - výdaje na reprezentaci (hrazené společníkem)
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
13. VÚD - odměna za zprostředkování (hrazena společníkem) ---
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Účtování po vzniku společnosti:

14. VBÚ - uhrazení závazku za společníky v plné výši
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
15. VBÚ - úhrada zbytku vkladů společníky na BÚ
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-test.php?nazev=Zrizovaci-vydaje-neboli-naklady-spojene-se-vznikem-spolecnosti&id=2

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.