Registrovat se
Kalkulačky » Výpočet hrubé a čisté mzdy
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Výpočet čisté mzdy 2016 - mzdová kalkulačka


Vypočítat hrubou mzdu z odpracovaných hodin
Výpočet odpracovaných hodin «Dopočítat počet prac. dní za

,-Kč
,-Kč
(Dopočítává hrubou mzdu dle vzorce: Odpracované hodiny * Hodinová mzda + Pohyblivá složka mzdy) Skrýt

Dovolená
,- Kč
Uplatnění slev
Slevu na poplatníka si může uplatnit každý, kdo podepíše formulář "Prohlášení poplatníka daně". Pouze pokud máte 2 zaměstnanecké poměry, lze slevu na poplatníka uplatnit pouze jednou.
Zvýhodnění na dítě si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a je studentem (soustavně se připravuje na budoucí povolání).
Počet dětí s průkazem ZTP/P, zvýhodnění si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Výpočet čisté mzdy


Čistá mzda:

   Superhrubá mzda:    Výpočet:
Superhrubá mzda = Hrubá mzda * 134% (Zaokrouhleno na stokoruny nahoru)

Odvody a tok peněz mezi zaměstnancem, státem a zaměstnavatelem

Zaměstnanec Stát Zaměstnavatel
Hrubá mzda + ,- Kč ,- Kč
Zdravotní pojištění
(4,5%|9%)Zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy
Zaměstnavatel = 9% z hrubé mzdy
+
Sociální pojištění
(6,5%|25%)Zaměstnanec = 6,5% z hrubé mzdy
Zaměstnavatel = 25% z hrubé mzdy
+
Daň z příjmu (15%)Daň z příjmu = 15% ze superhrubé mzdy
(Superhrubá mzda = Hrubá mzda * 1.34 zaokrouhleno na 100 kč nahoru)
+
Slevy na dani & daňové zvýhodnění Sleva na poplatníka = 2 070 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně = 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně = 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P =1 345 Kč
Sleva pro studenta = 335 Kč
Daňové zvýhodnení na první dítě je 1 117 Kč, na druhé dítě je 1 417 Kč a třetí dítě a další děti je 1 717 Kč.
Daňové zvýhodnění na dítě
s průkazem ZPT/P
První ZPT/P dítě: 2 234 Kč
Druhé ZPT/P dítě: 2 834 Kč
Třetí a další ZPT/P děti: 3 434 Kč
Solidární daň Solidární daň = Solidární daň platí zaměstnanec při hrubém měsíčním příjmu 4x vyšším než je celorepublikový průměr. Tedy pokud někdo bere měsíčně více než 108 024,- platí z každé další vydělané koruny 7% solidární daň, která se přičítá k dani z příjmu
Výsledek + ,- Kč
Inzerce ∇

Jak se čistá mzda vypočítává?

(Čísla použitá v tomto vysvětlení jsou Vámi zadané hodnoty z kalkulačky)


Sociální pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem Výsledné hodnoty sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Sociální pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 6.5% a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Výpočet: *0,065=

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 25%. Výpočet: *0,25=

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 4.5%.
Výpočet:

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 9%. Výpočet: *0,09=

  Vyjímka u zdravotního pojištění
  Pokud bere zaměstnanec menší, než minimální mzdu (např. v případě postižení), tak se zdravotní pojištění počítá z minimální mzdy 9900. Příklad: měsíční mzda 6 900.
  Zaměstnavatel: 6900*0,09 = 621
  Zaměstnanec si poté platí zdravotní pojištění výpočtem 9900*0,045=446
  Poté doplácí za zaměstnavatele rozdíl minimální a skutečné mzdy * 0,09. Tedy: 9900-6900= 3000*0,09=270
  Celkem 446+270=721 je zdravotní pojištění placené zaměstnancem.
Superhrubá mzda

Superhrubá mzda jsou celkové náklady na zaměstnance, tedy hrubá mzda + sociální (25%) a zdravotní (9%) které platí zaměstnavatel (nebo také vynásobíme hrubou zdu 134% ) a zaokrouhlíme na stokoruny nahoru.
Výpočet: *1,34 =,- Kč a zaokrouhíme na stokoruny = ,- Kč

Daň z příjmu

Ze superhrubé mzdy vypočítáme daň z příjmu vynásobením 15%.
Výpočet: *0,15 =

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Z daně z příjmu si můžeme uplatnit následující slevy a daňové zvýhodnění:

Daňové zvýhodnění měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na dětiPrvní dítě: 1 117 Kč
Druhé dítě: 1 417 Kč
Třetí a další děti: 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZPT/P První dítě: 2 234 Kč
Druhé dítě: 2 834 Kč
Třetí a další děti: 3 434 Kč
Sleva na dani měsíční sleva
Sleva na poplatníka2 070,- Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně210,- Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně420,- Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P1 345,- Kč
Sleva pro studenta335,- Kč
Sleva na dani (roční) roční sleva Roční slevy se uplatnují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.
Sleva na vyživovaného manžela24 840,- Kč *
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P49 680,- Kč *

Limit slevy na dani je do výše daně, lze tedy maximálně dosáhnout toho, že se nebude platit žádná daň (kromě slevy daňového zvýhodnění, které pokud bude větší výši daně, bude vyplaceno právě v hodnotě přesahující daňovou povinnost = daňový bonus). Maximální výše měsíčního daňového bonusu je 5 025,-.
Výpočet slevy na poplatnika:
Výpočet daňového zvýhodnění:
* Roční slevy se uplatnují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.
Solidární daň
Solidární daň se platí při hrubém měsíčním příjmu 4x vyšším než je celorepublikový průměr. Tedy pokud někdo bere měsíčně více než 108 024,- platí z každé další vydělané koruny 7% solidární daň, která se přičítá k dani z příjmu.
Výpočet:

Výpočet čisté mzdy
Konečně nám mezivýpočty dovolují vypočítat čistou mzdu. Čistá mzda se vypočítá pokud od hrubé mdzy odečteme sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmu - uplatněné slevy a zvýhodnění.
Výpočet:

Daňové zatížení čisté mzdy V ČR a Evropě

 • Celkové náklady zaměstnavatele v České republice na 1 vydělanou Kč čistého je 1,74 Kč
 • Průměr mzdových nákladů v Evropské Unii je 1,73 Kč na 1 Kč pro zaměstnance
 • Nejvyšší náklady mají podnikatelé v Belgii, kde zaměstnavatelé zaplatí 2,31 Kč, za to, aby mohli dát 1 Kč zaměstnanci
 • Nejmenší daňové zatížení čisté mzdy je Kypru a to 1,20 Kč
 • Zdroj : Employer Cost of €1 net: New Direction – The Foundation for European Reform (rok 2014)

Kalkulačky čisté mzdy v minulých letech

Autor: Tomáš Vojta


Inzerce ∇

Mohlo by vás také zajímat

 Účtování mezd Účtování mezd

Jana Fučíková Jak se účtují mzdy, aktuální výše slev + příklad zaúčtování... celý článekKomentáře

Mzdová kalkulačka čisté mzdy

Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-ciste-mzdy-kalkulacka-2016.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.

Kalkulačku výpočtu čisté mzdy můžete vyhledávat také pod výrazy jako kalkulačka hrubé mzdy, mzdová kalkulačka, výpočet mzdy, mzdová kalkulačka 2022 student, výpočet nemocenská, mzdová kalkulačka zaměstnavatel nebo platová kalkulačka.