Registrovat se
Kalkulačky » Výpočet hrubé a čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy 2014 - mzdová kalkulačka


Vypočítat hrubou mzdu z odpracovaných hodin
Výpočet odpracovaných hodin «Dopočítat počet prac. dní za

,-Kč
,-Kč
(Dopočítává hrubou mzdu dle vzorce: Odpracované hodiny * Hodinová mzda + Pohyblivá složka mzdy) Skrýt

Dovolená
,- Kč
Uplatnění slev
Slevu na poplatníka si může uplatnit každý vyjma pracujících důchodců, kteří pobírají státní penzi. Nadále také pokud máte 2 zaměstnanecké poměry, lze slevu na poplatníka uplatnit pouze jednou.
účast v 2. pilíři důchodového pojištění je dobrovolná
Zvýhodnění na dítě si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a je studentem (soustavně se připravuje na budoucí povolání).
Počet dětí s průkazem ZTP/P, zvýhodnění si může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Výpočet čisté mzdyOdvody a další mezivýpočty

Superhrubá mzda: Výpočet:
Superhrubá mzda = Hrubá mzda * 134% (Zaokrouhleno na stokoruny nahoru)
Daň před slevami: Výpočet:
Záloha na daň z příjmů = 15% ze superhrubé mzdy
Slevy na dani: Výpočet:
Součet uplatněných slev

Sleva na poplatníka = 2 070 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně = 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně = 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P =1 345 Kč
Sleva pro studenta = 335 Kč
Daňové zvýhodnění na děti: Výpočet:
Počet dětí * 1 117,- Kč + počet dětí s průkazem ZPT/P * 2 234,- Kč.

Maximální měsíční daňové zvýhodnění je 5 025 ,-Kč
Daň z příjmu: Výpočet:
Daň z přímů - uplatněné slevy.

Sleva na poplatníka = 2 070 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně = 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně = 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P =1 345 Kč
Sleva pro studenta = 335 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě= 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě
s průkazem ZPT/P = 2 234 Kč
Příspěvek zaměstnance na druhy pilíř: Výpočet:
Na dobrovolný druhý pilíř zaměstnanec přispívá 2% z hrubé mzdy, další 3% přispívá stát.
Solidární daň Výpočet:
Solidární daň se platí při hrubém měsíčním příjmu 4x vyšším než je celorepublikový průměr. Tedy pokud někdo bere měsíčně více než 103 768,- platí z každé další vydělané koruny 7% solidární daň.
Sociální a zdravotní odvody placené zaměstnancem: Výpočet:
Sociální pojištění = 6,5% z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění = 4,5% z hrubé mzdy
Sociální a zdravotní odvody placené zaměstnavatelem: Výpočet:

Sociální pojištění = 25% z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění = 9% z hrubé mzdy
Celkem odvody státu: Výpočet:
Daň z příjmu + Sociální a zdravotní placené zaměstnancem i zaměstnavatelem + solidární daň

Tok peněz mezi zaměstnancem, státem a zaměstnavatelem

Zaměstnanec Stát Zaměstnavatel
Hrubá mzda + ,- Kč ,- Kč
Zdravotní pojištění +
Sociální pojištění +
Ostatní daně +
Výsledek + + ,- Kč

Jak se čistá mzda vypočítává?

(Čísla použitá v tomto vysvětlení jsou Vámi zadané hodnoty z kalkulačky)


Sociální pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem

Sociální pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 6.5%. Výpočet: *0,065=

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 25%. Výpočet: *0,25=

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 4.5%.
Výpočet: *0,045=

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem vypočítáme, pokud vynásobíme hrubou mzdu * 9%. Výpočet: *0,09=

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda jsou celkové náklady na zaměstnance, tedy hrubá mzda + sociální (25%) a zdravotní (9%) které platí zaměstnavatel, tedy vynásobíme hrubou zdu 134% a zaokrouhlíme na stokoruny nahoru.
Výpočet: *1,34 =,- Kč a zaokrouhíme na stokoruny = ,- Kč

Daň z příjmu

Ze superhrubé mzdy vypočítáme daň z příjmu vynásobením 15%.
Výpočet: *0,15 =

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Z daně z příjmu si můžeme uplatnit následující slevy a daňové zvýhodnění:

Daňové zvýhodnění měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na dítě1 117,- Kč
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZPT/P 2 234,- Kč
Sleva na dani měsíční sleva
Sleva na poplatníka2 070,- Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně210,- Kč
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně420,- Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P1 345,- Kč
Sleva pro studenta335,- Kč
Sleva na dani (roční) roční sleva Roční slevy se uplatnují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.
Sleva na vyživovaného manžela24 840,- Kč *
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P49 680,- Kč *

Maximální měsíční daňové zvýhodnění je 5 025,- Kč. Maximální výše slevy na dani není stanovena, v případě že slevy převyšují daň tak nám stát tuto částku zaplatí.
Výpočet slevy na poplatnika:
Výpočet daňového zvýhodnění:
* Roční slevy se uplatnují pouze v ročním zúčtování (v případě že manžel/ka je podnikatel, v březnu v daňovém přiznání), nelze rozpočítat na měsíční slevu.

II. Pilíř důchodového připojištění
Pokud se zaměstnanec rozhodne vstoupit do II. pilíře důchodového připojištění. Příplácí si na něj 2% ze své hrubé mzdy
Výpočet:

Solidární daň
Solidární daň se platí při hrubém měsíčním příjmu 4x vyšším než je celorepublikový průměr. Tedy pokud někdo bere měsíčně více než 103 768,- platí z každé další vydělané koruny 7% solidární daň, která se přičítá k dani z příjmu.
Výpočet:

Výpočet čisté mzdy
Konečně nám mezivýpočty dovolují vypočítat čistou mzdu. Čistá mzda se vypočítá pokud od hrubé mdzy odečteme sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, daň z příjmu - uplatněné slevy a zvýhodnění.
Výpočet:

Autor: Tomáš Vojta, profil na Google +


Mohlo by vás také zajímat

 Účtování mezd Účtování mezd

Jana Fučíková Jak se účtují mzdy, aktuální výše slev + příklad zaúčtování... celý článek


Inzerce ∇

Mzdová kalkulačka čisté mzdy

Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/vypocet-ciste-mzdy-kalkulacka2014.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.

Kalkulačku výpočtu čisté mzdy můžete vyhledávat také pod výrazy jako kalkulačka hrubé mzdy, mzdová kalkulačka, výpočet mzdy nebo platová kalkulačka.