Registrovat se

Účet 121 - Nedokončená výroba

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Jedná se o zhotovené výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ještě ne hotovými výrobky, ale i rozestavěné stavby, projektová činnost, školky v zahradnictví a pod.Jedná se o případy kdy náběh nákladů přechází z jednoho do druhého účetního období.

Výběr účetních případů s účtem 121


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převod dokončených výrobků na sklad výrobků-vlastní náklady - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) / 121
Převod vlastních nákladů na dokončené výkony při oceňování nedokončené výroby ve výši přímých nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121
Vyúčtování vlastních nákladů na polotovary vlastní výroby předané na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121
Manka a škody u zásob nedokončené výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) , 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 121
Nedokončená výroba - úbytek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121
Nedokončená výroba - přírůstek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)
Přebytky zásob nedokončené výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní)
Zúčtování změny stavu zásob(snížení) nedokončené výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121
Vyúčtování nákladů na zastavenou nedokončenou výrobu z viny podniku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 121
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 581Účet 581 - Náklady na změnu metody (Nákladový - daňový) / 121
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) / 121
Zúčtování změny stavu zásob (zvýšení) nedokončené výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)
Převod nedokončené výroby z osobního podnikání nebo daru do podnikání u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní)
Vyúčtování změn ve způsobu oceňování majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 681Účet 681 - Výnosy ze změny metody (Výnosový - daňový)
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní)
Vyúčtování polotovarů vlastní výroby předaných z výroby na sklad (jestliže náklady na výrobu zúčtováváme prostřednictvím účtu 121), vlastní náklady - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) / 121
Vyúčtování zjištěných neopravitelných zmetků ve výrobě u nedokončené výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 121


Vyúčtování nákladů na nedokončenou výrobu

A)převod přímých skutečných nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)
B)převod polotovarů vlastní výroby do další výrobní fáze - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní)
C)zúčtování výrobní, provozní a správní režie, jestliže je součástí ocenění nedokončšení výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 121 / 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)

Zúčtování vlastních nákladů předávaných výkonů

A)při předání do vlastních prodejen a sběren - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121
B)při předání do vlastních zásobovacích a odbytových útvarů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121
C)při aktivací materiálu vlastní výroby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) / 121

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:O Účtu 121 píšeme také v tomto článku

 Účtování zásob vlastní výroby Účtování zásob vlastní výroby

18. 11. 2011, Jana Fučíková Informace o účtování zásob vlastní výroby, polotovarů a výrobků... celý článekDalší účty z účetní skupiny 12


Procvičte si účtování s účetní třídou 12 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (7)

 1. [ 1] Pavla 24.08.2010, 09:32

  Jak zaúčtuji měsíční náklady (mzdy,provizi,materiál) na nedokončené a nepředané stavbě silnice ?

 1. [ 2] Veronika Bartunkova 08.12.2013, 19:55

  Dobrý den, řeším, zda mám k již zaúčtovaným N na konci roku u služeb vytvořit výnosy v podobě nedokončené výroby 121/611, či dělat jako vprůběhu roku dohadné položky aktivní. A pokud vytvořím 611, o dohadech aktivních již nebudu účtovat. Je to tak?

 1. [ 3] J. Navrátil 08.12.2013, 21:00

  Veronika: O jaké služby se jedná? Proč dané služby nejsou vyfakturovány? Každopádně musíte respektovat princip přiřazování nákladů k výnosům ve shodném období, v tomto případě bych volil přes dohadné položky aktivní

 1. [ 4] Veronika Scneiderová 09.12.2013, 17:46

  Jedná se zprostředkované přepravní logistické služby, kdy jednotlivé zásilky nejsou ke konci roku ukončené. V prubehu roku účtujeme čas. Rozlišení pouze dohadné pol pas i aktivní, ale na konci roku si nejsem jistá zda by nebylo lepší k již zaůčtovaným nákladovým fakturám použít místo dohadu nedokončenou výrobu a oproti dohadům pasivním dát dohady aktivní které budou vyfakturovány až v novém roce.

 1. [ 5] Ing. Marie Bohdalová 10.12.2013, 08:11

  dobrý den, dohadné položky se používají v případě, že neznáte přesnou cenu faktury. například u energií, kde platíte celý rok zálohy a konečnou cenu se dozvíte až při vyúčtování po novém roce.

 1. [ 6] J. Navrátil 10.12.2013, 21:55

  Dohadné položky se používají je-li znám účel, období se kterým náklad souvisí, jen neznáme částku... Například - nevyfakturované služby, které však byli provedené (alespoň částečně) - dle odhadu: dohadná položka aktivní (MD)/ Výnos (DAL).V případě přijatých služeb na které nemáte od dodavatele fakturu provést obdobně: Náklad (MD) / Dohadná položka aktivní (DAL) - odhad částky - např. dle smlouvy, minulých dodávek apod...

 1. [ 7] Squeeze 28.02.2014, 10:37

  Dobrý den, chci se zeptat, jak účtuji u výrobního podniku účelové členění nákladů, když v jednom z předpokladů je, že podnik neúčtuje o nedokončené výrobě? ale prokazatelně výrobky vyrábí, protože vykazuje spotřebu materiálu?

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)