Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účetní příklady - předkontace

Bezplatný převod pěstitelských celků trvalých porostů

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní) / 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní)

Úplatný převod -prodej-pěstitelských celků trvalých porostů

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní) / 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní)

Likvidace pěstitelských celků trvalých porostů v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní) / 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní)
B)zůstatková cena v důsledku jejich úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní)
C)zůstatková cena v důsledku mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní)
D)zůstatková cena při zničení živelnými pohromami - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Aktivní)


Inzerce ∇


Bezplatný převod dospělých zvířat a jejich skupin

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní) / 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní)

Úplatný převod -prodej dospělých zvířat a jejich skupin

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní) / 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní)

Likvidace dospělých zvířat a jejich skupin v důsledku ,zničení živelnými pohromami zjištění manka při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní) / 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní)
B)zůstatková cena při zjištění mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní)
C)zůstatková cena v důsledku zničení živelnými pohromami - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Aktivní)

Likvidace ostatního dlouhodobého hmotného majetku důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní) / 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní)
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)
D)zůstatková cena při zničení živelnými pohromami - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)
E)likvidace ostatního dlouhodobého majetku v důsledku úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

A)manka a škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
B)škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

A)pořizovací cena Dal b) oprávky MD c)zůstatková cena MD - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní) , 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 021Účet 021 - Stavby (Aktivní)

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)
B)pořizovací cena pozemků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena -stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)
B)pořizovací cena umělecká díla - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní)
B)ostatní dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

A)manka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)
B)škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A)pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
C)krátkodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní)
D)bankovním úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) / 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní)

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní)

Vrácení přeplatku

V hotovosti, běžným účtem - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní)
Krátkodobým a dlouhodobým úvěrem - VÚÚ VÚÚ - výpis z úvěrového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) , 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) / 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní)

Zúčtování oceňovacích rozdílů v ocenění majetku při jeho prodeji či jiném úbytku,kterému předcházelo

A)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní)
B)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) , 257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní)

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A) účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
B)účtování u společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

Změna reálné hodnoty dlouhodobých cenných papírů

A)snížení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) / 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní)
B)snížení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) / 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní)
C)zvýšení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní)
D)zvýšení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) / 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní)

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

A)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)
B)účtování společníka - VPD VPD - výdajový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

Úrokový výnos dlužných cenných papírů

A)krátkodobých - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) , 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový)
B)dlouhodobých - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) , 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový)

Kurzový rozdíl u dlužných cenných papírů držených do splatnosti

A)ziskových - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový)
B)ztrátový - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) / 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní)

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)
B)dlužné cenné papíry - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)


Vyúčtování zůstatkových cen zřizovacích výdajů nebo jejich částí,vyřazených v důsledku

A)opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)
B)úplatného převodu prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)
C)bezúplatného převodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)
D)mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) , 582Účet 582 - Škody (Nákladový - nedaňový) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)
E)přeřazení z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)

Vyúčtování oprávek k bezplatně předaným zřizovacím výdajům

A)oprávky nedosahují pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní) / 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní) / 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní)

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A)oprávky nedosahují pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní) / 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní)
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) / 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní)
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 071Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Aktivní) / 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní)
Inzerce ∇


Pomohl vám tento přehled účetních případů, doporučte ho dál, děkujeme.

Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)

Synonyma pro účetní příklady jsou: účetní prípady, předkontace, příklady účetnictví, účetní souvztažnosti, souhrnné účetní příklady, podvojné účetnictví v příkladech. Pod těmito dotazy ve vyhledávači můžete najít identický obsah s účetními případy.