Benefity: Doprava, přeprava a cestovní náhrady zaměstnancům

4. díl seriálu o benefitech je věnován situacím spojeným s dopravou, přepravou a cestováním zaměstnanců. Zaměříme se na 3 oblasti, které můžeme v běžném pracovním životě očekávat a jejich vysvětlení ohledně daňových příjmů zaměstnance a výdajů u zaměstnavatele.

  • Poskytnutý automobil zaměstnanci
  • Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání
  • Cestovní náhrady

I.      Poskytnutý automobil zaměstnanci

 

Právní úprava: §6 odst. 6 ZDP

Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se tato situace za příjem zaměstnance. Zákon vymezuje celou škálu motorových vozidel včetně motocyklů. Za příjem zaměstnance je považována částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, zvýší se o tuto daň. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výší 1 000 Kč.

 

Nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla se zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet povinného pojistného. Spolu s povinným pojištěním, které platí zaměstnavatel, se přičítá ke zdanitelné mzdě pro stanovení měsíční zálohy na daň  ze superhrubé mzdy.

Inzerce ∇

 

II.      Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání

A)    Svoz zaměstnanců organizovaný zaměstnavatelem

Zaměstnavatel: §24 odst. 2 písm. 1) bod 5 ZDP

  • Práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
  • Daňově účinný výdaj zaměstnavatele ve výši podle zmíněného praragrafu ZDP.

Zaměstnanec:U zaměstnance jde o zdanitelný příjem a to ve výši obvyklého jízdného. Bude-li zaměstnavatel organizovat svoz zaměstnanců do a ze zaměstnání, bude se u zaměstnance jednat o příjem povinný zdanit. Taktéž bude tato částka zahrnuta do vyměřovacího základu pojistného.

 

B)    Finanční příspěvek na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání

Tato varianta je z pohledu daňově uznatelných výdajů zaměstnavatele a příjmů povinných k dani stejná jako varianta A. Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci peněžní příspěvek na dopravu. Oproti variantě A zaměstnanec obdrží peníze. Ve variantě svozu, zaměstnanec peníze nedostane, doprava je mu zaměstnavatelem organizována vlastním nebo smluvním dopravním prostředkem (svoz).

 

Zaměstnavatel: taktéž podle §24 odst. 2 písm. 1) bod 5 ZDP může zaměstnavatel uplatnit výdaje daňově až do výše, která je určena kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem, pracovní nebo jinou smlouvou.

 

Zaměstnanec: Výše peněžního příspěvku od zaměstnavatele zaměstnanci za účelem dopravy do a ze zaměstnání je potřebná zahrnout do daňového základu i do vyměřovacího základu pojistného.

 

III.      Cestovní náhrady

 

Právní úpravy:

Vyplacení cestovních náhrad je pro zaměstnavatele daňově účinný náklad (do výše zákonných sazeb) a pro zaměstnance příjem, který není zahrnut do daňového základu ani do vyměřovacího základu pojistného.

Cestovní náhrady jsou zaměstnancům poskytovány:

A)    na tuzemskou pracovní cestu

B)     na zahraniční pracovní cestu

 

U obou variant je princip podobný. Zaměstnanci vzniká nárok na:

  • stravné
  • ubytování
  • dopravu
  • náklady spojené se služební cestou
  • kapesné (pouze u zahraniční pracovní cesty a to ve výši 40% hodnoty stravného)

Vyhláška 328/2014, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví se průměrná cena pohonných hmot.

Vyhláška 242/2014, která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného.

Pokud by zaměstnavatel zaplatil více, než stanovují tyto Vyhlášky, rozdíl by byl pro zaměstnance zdanitelným příjmem.

Čerpat výhody cestovních náhrad může i zaměstnanec, který je zaměstnán na dohodu o provedení práce i na dohodu o pracovní činnosti.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daňově neuznatelné náklady = komplexní příklad
Nový 1 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Přihlášení nového zaměstnance na úřady
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledovka zisků a ztrát
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

#1  fagor 09.11.2016, 18:54

Je zaměstnavatel povinen hradit dopravu zaměstnanci do zaměstnání?

#2  Monika Peters 14.12.2018, 07:36

Dobrý den. Téměř 3 roky dojíždím denně 80 km (tam a zpět), do zaměstnání. U podniku jsem od r.1983. Při cenách benzínu, je to pro mě velký výdaj za měsíc. Mohu požádat zaměstnavatele o příspěvek ? Děkuji za odpověď

#3  Lenka Vochozková 18.12.2018, 07:50

Dobrý den, dopravu zaměstnavatel nemusí hradit - je to benefit, takže nárok jako takový nevzniká. Požádat si tedy můžete, ale rozhodnutí je na zaměstnavateli.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Benefity-Doprava-preprava-a-cestovni-nahrady-zamestnancum&idc=210

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.