Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Benefity: Doprava, přeprava a cestovní náhrady zaměstnancům

|

4. díl seriálu o benefitech je věnován situacím spojeným s dopravou, přepravou a cestováním zaměstnanců. Zaměříme se na 3 oblasti, které můžeme v běžném pracovním životě očekávat a jejich vysvětlení ohledně daňových příjmů zaměstnance a výdajů u zaměstnavatele.

 • Poskytnutý automobil zaměstnanci
 • Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání
 • Cestovní náhrady

I.      Poskytnutý automobil zaměstnanci

 

Právní úprava: §6 odst. 6 ZDP

Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se tato situace za příjem zaměstnance. Zákon vymezuje celou škálu motorových vozidel včetně motocyklů. Za příjem zaměstnance je považována částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, zvýší se o tuto daň. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výší 1 000 Kč.

 

Nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla se zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet povinného pojistného. Spolu s povinným pojištěním, které platí zaměstnavatel, se přičítá ke zdanitelné mzdě pro stanovení měsíční zálohy na daň  ze superhrubé mzdy.

Inzerce ∇

 

II.      Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání

A)    Svoz zaměstnanců organizovaný zaměstnavatelem

Zaměstnavatel: §24 odst. 2 písm. 1) bod 5 ZDP

 • Práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Daňově účinný výdaj zaměstnavatele ve výši podle zmíněného praragrafu ZDP.

Zaměstnanec:U zaměstnance jde o zdanitelný příjem a to ve výši obvyklého jízdného. Bude-li zaměstnavatel organizovat svoz zaměstnanců do a ze zaměstnání, bude se u zaměstnance jednat o příjem povinný zdanit. Taktéž bude tato částka zahrnuta do vyměřovacího základu pojistného.

 

B)    Finanční příspěvek na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání

Tato varianta je z pohledu daňově uznatelných výdajů zaměstnavatele a příjmů povinných k dani stejná jako varianta A. Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci peněžní příspěvek na dopravu. Oproti variantě A zaměstnanec obdrží peníze. Ve variantě svozu, zaměstnanec peníze nedostane, doprava je mu zaměstnavatelem organizována vlastním nebo smluvním dopravním prostředkem (svoz).

 

Zaměstnavatel: taktéž podle §24 odst. 2 písm. 1) bod 5 ZDP může zaměstnavatel uplatnit výdaje daňově až do výše, která je určena kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem, pracovní nebo jinou smlouvou.

 

Zaměstnanec: Výše peněžního příspěvku od zaměstnavatele zaměstnanci za účelem dopravy do a ze zaměstnání je potřebná zahrnout do daňového základu i do vyměřovacího základu pojistného.

 

III.      Cestovní náhrady

 

Právní úpravy:

Vyplacení cestovních náhrad je pro zaměstnavatele daňově účinný náklad (do výše zákonných sazeb) a pro zaměstnance příjem, který není zahrnut do daňového základu ani do vyměřovacího základu pojistného.

Cestovní náhrady jsou zaměstnancům poskytovány:

A)    na tuzemskou pracovní cestu

B)     na zahraniční pracovní cestu

 

U obou variant je princip podobný. Zaměstnanci vzniká nárok na:

 • stravné
 • ubytování
 • dopravu
 • náklady spojené se služební cestou
 • kapesné (pouze u zahraniční pracovní cesty a to ve výši 40% hodnoty stravného)

Vyhláška 328/2014, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví se průměrná cena pohonných hmot.

Vyhláška 242/2014, která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného.

Pokud by zaměstnavatel zaplatil více, než stanovují tyto Vyhlášky, rozdíl by byl pro zaměstnance zdanitelným příjmem.

Čerpat výhody cestovních náhrad může i zaměstnanec, který je zaměstnán na dohodu o provedení práce i na dohodu o pracovní činnosti.


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Účtování kurzových rozdílů Účtování kurzových rozdílů

23. 10. 2011, Jana Fučíková Jak se účtují kurzové rozdíly při obchodování se zahraničím? Vše podstatné + praktický příklad ... celý článek


 Benefity: Dary pro zaměstnance, náklady na pracovní prostředky a příspěvky na ubytování Benefity: Dary pro zaměstnance, náklady na pracovní prostředky a příspěvky na ubytování

02. 07. 2015, Ing. M. Bohdalová Daňové výhody benefitů týkající se darů pro zaměstnance, příspěvků na bydlení a příspěvků na pracovní prostředky a pracovní oblečení... celý článek


 Benefity: Vzdělávání zaměstnanců, kulturní a sportovní aktivity Benefity: Vzdělávání zaměstnanců, kulturní a sportovní aktivity

03. 06. 2015, Ing. M. Bohdalová Benefity v oblasti odborného rozvoje zaměstnanců, kulturní a sportovní poukazy. Praktický srovnávací příklad.... celý článek


Kategorie: Benefity

Rýchly přehled článků z kategorie Benefity

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

 1. [ 1] fagor 09.11.2016, 18:54

  Je zaměstnavatel povinen hradit dopravu zaměstnanci do zaměstnání?

 1. [ 2] Monika Peters 14.12.2018, 07:36

  Dobrý den. Téměř 3 roky dojíždím denně 80 km (tam a zpět), do zaměstnání. U podniku jsem od r.1983. Při cenách benzínu, je to pro mě velký výdaj za měsíc. Mohu požádat zaměstnavatele o příspěvek ? Děkuji za odpověď

 1. [ 3] Lenka Vochozková 18.12.2018, 07:50

  Dobrý den, dopravu zaměstnavatel nemusí hradit - je to benefit, takže nárok jako takový nevzniká. Požádat si tedy můžete, ale rozhodnutí je na zaměstnavateli.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Benefity-Doprava-preprava-a-cestovni-nahrady-zamestnancum&idc=210

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.