Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Testy z účetnictví

  • Všechny testy jsou zdarma
  • Na konci se dozvíte váš výsledek a správné odpovědi
Testy doporučujeme vyplňovat v internetovém prohlížeči Google Chrome.

Vyfiltrujte si testy


Speciální testy

Vyberte správnou účetní předkontaci

10 náhodně vybraných otázek (z celkem 917)

Spustit test »


Jak dobře znáte účetní osnovu?

10 náhodně vybraných otázek (z celkem 272)
Spustit test »

Pro začátečníky

Účtování účtu 261 - Peníze na cestě, 4 příklady Spustit test »
Účtování o zásobách, 11 příkladů Spustit test »
Účtování materiálu způsobem A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování materiálu způsobem B, 14 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování poskytnutých záloh, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování přijatých záloh, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výsledek hospodaření - zisk, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výsledek hospodaření - ztráta, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování časového rozlišení, 4 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Sestavování výsledovky, výsledků hospodaření a nedokončené výroby, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Vliv pohledávek na výsledek hospodaření, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Závislá činnost (teorie), 9 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Určení aktiv a pasiv - procvičování, 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob způsobem B (zboží) - lehký, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob způsobem A (zboží) - lehký, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Inzerce ∇

Pro pokročilé účetní

Zřizovací výdaje neboli náklady spojené se vznikem společnosti, 15 příkladů Spustit test »
Účtování mezd, 10 příkladů Spustit test »
Účtování mezd II, 12 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování materiálu způsobem A, 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování poskytnutých záloh, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Zásoby vlastní výroby - způsob A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Zásoby vlastní výroby - způsob B, 17 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dílčí základy daně u fyzických osob, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování krátkodobého úvěru, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování rezerv (znalostní test), 4 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výnosy, náklady příštích období, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Nákup, odpisy a prodej stavebního stroje, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravné položky k pohledávkám, 4 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravy účetních chyb, 4 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek, 4 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování o směnkách , 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výsledovka zisků a ztrát, 4 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady a výnosy podniku v letech, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dohoda o provedení práce, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dohoda o pracovní činnosti, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravné položky - teoretický test, 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Kurzové rozdíly, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Daň srážková, 7 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady daňově (ne)uznatelné, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dotace ze státního rozpočtu, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výsledek hospodaření akciové společnosti, 9 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výnosy - souhrnný příklad I., 7 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výnosy - souhrnný příklad II. , 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Výnosy - souhrnný příklad III. , 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Závislá činnost (příklady), 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Příjmy z kapitálového majetku, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Ostatní příjmy, 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
NOVÉ Daň z nemovitých věcí, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - ZC a vyřazení a jeho daňové dopady, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Oceňování zásob při výdeji, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob ze zahraničí (způsob A), 16 příkladů Spustit test »
Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B), 10 příkladů Spustit test »
Inzerce ∇

Pro experty

Účtování a výpočet mzdy, 14 příkladů Spustit test »
VH v komanditní společnosti, 9 příkladů Spustit test »
Reklamace zboží - účtování u odběratele, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Spekulativní cenné papíry - akcie, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Směnka, 9 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Závazky, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Příjmy a náklady příštích období, vliv na hospodářský výsledek, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Půjčka poskytnutá proti směnce, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Technické zhodnocení, 11 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady na reprezentaci, 17 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Paušální výdaje na dopravu, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele
, 7 příkladů
po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování daru, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dohadné účty aktivní, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dohadné účty pasivní, 3 příklady po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravné položky dlouhodobého nehmotného majetku, 5 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 11 příkladů Spustit test »
Přihlášení nového zaměstnance na úřady, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účetní případy, které mohou nastat mezi firmou a společníkem, 12 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady - souhrnný příklad I., 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady - souhrnný příklad II., 20 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady - souhrnný příklad III., 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Kontrolní hlášení DPH, 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Samostatná činnost, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Záloha na daň z příjmů u zaměstnance, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Příjmy z nájmu, 9 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
NOVÉ Daň z příjmů fyzických osob - komplexní příklady, 9 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
NOVÉ

Téma: účtování dlouhodobého majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký, 12 příkladů Spustit test »
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký, 11 příkladů Spustit test »
Pořízení dlouhodobého majetku - střední obtížnost, 19 příkladů Spustit test »
Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký, 18 příkladů Spustit test »
Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost, 18 příkladů Spustit test »
Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný, 23 příkladů Spustit test »
Dlouhodobý majetek - daňové odpisy, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - účetní a daňové odpisy (test), 10 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - účetní odpisy, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - účetní a daňové odpisy - účtování, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - oprava a technické zhodnocení a jeho daňové dopady, 21 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - ZC a vyřazení a jeho daňové dopady, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
NOVÉ

Téma: účtování zásob

Účtování o zásobách, 11 příkladů Spustit test »
Zásoby vlastní výroby - způsob A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Zásoby vlastní výroby - způsob B, 17 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Oceňování zásob při výdeji, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob způsobem B (zboží) - lehký, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob způsobem A (zboží) - lehký, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob ze zahraničí (způsob A), 16 příkladů Spustit test »
Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B), 10 příkladů Spustit test »

Jste lektor(ka) účetnictví a chtěli byste zde publikovat testy pro vaše studenty? Je to možné, napište nám na email o množství a tématech vašeho testu(ů).

Inzerce ∇Pomohli Vám tyto účetní testy? Doporučte je dál, děkujeme


Komentáře

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/online-testy-z-ucetnictvi.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.