Benefity: firemní stravování zaměstnanců a nápoje

Ve druhém díle našeho seriálu benefitů Vám podáme informace k možnostem stravování a poskytování nealkoholických nápojů svým zaměstnancům.

Na praktickém příkladě ukážeme srovnávací výpočet výhodnosti poskytnutého benefitu na stravné oproti navýšené mzdě zaměstnance.

Jako zaměstnavatel máte více variant, jak svým zaměstnancům zabezpečit stravování a pitný režim. Podle toho, který způsob uplatníte, budete moci vykázat daňový náklad.

Způsoby zajištění stravování zaměstnanců

  • Peněžní x nepeněžní příspěvek na stravování
  • Podniková jídelna x  stravování zajištěné jiným subjektem
  • Stravenky

Pokud byste jako zaměstnavatel volili variantu peněžního příspěvku na stravování pro svého zaměstnance, pak tyto výdaje nebudete moci zahrnout do daňových a zaměstnanec bude muset navíc tuto částku zdanit a zahrnout ji do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Peněžním příspěvkem myslíme finanční částku zahrnutou do mzdy zaměstnance.

Peněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance je jedinou variantou, která bude pro zaměstnance zdaňována. U ostatních variant se u zaměstnance podle ZDP: §6 odst. 9 písm. b) bude jednat vždy  o příjem, který nepodléhá zdanění ani pojistným odvodům.

Aby mohly být výdaje (náklady) daňově uznatelné, musí být vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Z pohledu stravování zajišťovaného zaměstnavatelem pro své zaměstnance, tyto výdaje (náklady) upravuje ZDP: §24 odst. 2 písm. j) bod 4.

Do daňově uznatelných nákladů patří náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu bude delší než 11 hodin.

 

1) Při výběru varianty zajištění stravování zaměstnancům (současným, ale i bývalým – důchodcům) ve vlastním stravovacím zařízení nebude moci zaměstnavatel zahrnout do daňově uznatelných nákladů pouze náklady v hodnotě potravin. Hodnota potravin je hrazena zaměstnancem nebo zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu nebo ze zisku zaměstnavatele po jeho zdanění. Do uznatelných nákladů zahrnete: výdaje na vybavení jídelny, buďto jako výdaje na drobný majetek nebo jako odpis hmotného nebo nehmotného majetku. Dále pak energie, opravy, údržby, provozní náklady, mzdy pracovníků jídelny. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.

 

2) Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů považujeme např.:

  • stravování zaměstnanců je smluvně zajištěné ve stravovacím zařízení jiného provozovatele,
  • dovoz stravy od jiného provozovatele,
  • smluvní restaurační zařízení.

 

Při zajišťování stravování prostřednictví jiných subjektů je pro zaměstnavatele daňový výdaj v hodnotě 55% ceny jednoho jídla a hodnota příspěvku zaměstnavatele činí maximálně do výše 70% stravného pro zaměstnance v §6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

 

3) Stravenky

Aby mohl zaměstnavatel uplatnit náklady spojené s nákupem stravenek a jejich výdejem zaměstnancům jako daňově uznatelné, musí splnit opět obě podmínky jako u varianty stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů. A tedy náklady v hodnotě 55% nominální hodnoty stravenky a do výše 70% horní hranice stravného při služební cestě.

Inzerce ∇

Nápoje

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti je osvobozena od daně z příjmu u zaměstnanců.

U zaměstnavatele je daňovým nákladem pouze voda (a to i balená). Ostatní nealkoholické nápoje jsou nákladem daňově neúčinným.

 

Srovnávací výpočet mzdy zvýšené o skutečné peníze oproti mzdě zvýšené o poskytnuté stravenky (s příspěvkem 55% od zaměstnavatele)

Potřebné informace k výpočtu

Hrubá mzda zaměstnance

30 000,-

Hodnota stravenky (55% přispěje zaměstnavatel)

100,-

Počet odpracovaných směn

20

Počet zaměstnanců, kterým budou stravenky poskytnuty

10

 

K výpočtu byla použita mzdová kalkulačka - výpočet čisté mzdy pro rok 2015

 

Výpočet z pohledu zaměstnavatele

Mzda současná

Mzda + finanční navýšení mzdy

Mzda + stravenky

Hodnota finančního navýšení/stravenek 55%

 

1 100,-

1 100,-

Hrubá mzda

30 000,-

31 100,-

30 000,-

SP zaměstnavatele 25%

7 500,-

7 775,-

7 500,-

ZP zaměstnavatele 9%

2 700,-

2 799,-

2 700,-

Odvody zaměstnance

7 260,-

7 607,-

7 260,-

Částka pro zaměstnance

22 740,-

23 494,-

23 840,-

Navýšení nákladů na 1 zaměstnance/měsíc

 

1 474,-

1 100,-

 

Roční úspora 44 880,- pro firmu s 10 zaměstnanci.


Výpočet z pohledu zaměstnance

Mzda současná

Mzda + finanční navýšení mzdy

Mzda + stravenky

Hodnota finančního navýšení/stravenek 55%

 

1 100,-

1 100,-

Hrubá mzda

30 000,-

31 100,-

30 000,-

Odvody zaměstnavatele 34%

10 200,-

10 574,-

10 200,-

SP zaměstnance

1 950,-

2 022,-

1 950,-

ZP zaměstnance

1 350,-

1 400,-

1 350,-

Záloha na daň ze závislé činnosti

6 030,-

6 255,-

6 030,-

Sleva na poplatníka

2 070,-

2 070,-

2 070,-

Částka pro zaměstnance

22 740,-

23 494,-

23 840,-

Finanční zlepšení pro zaměstnance

 

754,-

1 100,-

 

Měsíční zvýšení reálného příjmu zaměstnance s využitím benefitu stravenek je o 346 Kč pro zaměstnance výhodnější než zvýšení platu finanční částkou.

V příštím díle naše seriálu benefitů se můžete těšit na téma související s kulturou, rekreací a se vzděláním.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B)
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Technické zhodnocení
11 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Směnka
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  AJana 05.04.2018, 11:16

dotaz, stravné pro agenturní zaměstnance, prosím účtování - lze poskytovat bezplatně? a když ano, jak zaúčtovat? jak krátit odpočet na vstupu? děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Benefity-firemni-stravovani-zamestnancu-a-napoje&idc=204

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.