Benefity: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění

Benefit. Slovo, které upoutá pozornost uchazeče o pracovní místo ve Vaší firmě, slovo, které potěší stávajícího pracovníka a možnost, jak zvýšit daňové náklady pro zaměstnavatele. Mnohdy výhodnější řešení pro obě strany oproti navýšení mzdy. Musí být však splněny podmínky stanovené zákonem, aby byl spokojený jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel a mohl si své náklady uplatnit při snižování daňového základu. Článek „Benefit – příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění“ bude prvním v sérii článků o benefitech, kterou jsme pro Vás připravili.

Při splnění veškerých podmínek se příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zahrnuje do nákladů daňových pro zaměstnavatele a do příjmů, které nepodléhají zdanění a povinnému odvodu pojistného pro zaměstnance. Poskytování takového příspěvku od zaměstnavatele svým zaměstnancům je proto velice rozšířené. Musí být však splněny určité podmínky na obou stranách, aby byl příspěvek výhodný pro obě strany. V roce 2015 došlo ke změně u příspěvku zaměstnavatele poskytovaného na soukromé životní pojištění. Zákon zpřísnil podmínku pro uplatnění osvobození od daně pro zaměstnance. Více se dočtete v následujícím článku.

Podmínky a povinnosti stanovují a upravují zákony:

Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele: Pro zaměstnavatele se jedná vždy o daňově účinný náklad. Finanční limit není stanoven. Účtuje se na účet 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) .

Daňové zvýhodnění pro zaměstnance: Příjem, který nepodléhá zdanění podle §6 odst. 9 písm. p), ZDP do limitu 30 tis. Kč za kalendářní rok pro oba druhy pojištění.

 

Důležitá informace pro účetní: Pro jednotlivé zaměstnance je vhodné vést přehlednou analytickou evidenci o platbách zaměstnavatele na příspěvky penzijního připojištění a soukromého životního pojištění. Tato evidence by Vás měla upozornit na skutečnost, pokud by příspěvky zaměstnavatele překročily 30 tis. za kalendářní rok pro jednoho zaměstnance.

Inzerce ∇

Jak postupovat v případě, že zaměstnavatel se rozhodne být štědrý a tento limit příspěvku překročí?

Podle evidence příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zjistíte, že v daném měsíci nastane překročení příspěvku od zaměstnavatele nad limit 30 tis. Kč za kalendářní rok. V tomtéž měsíci, kdy k tomuto překročení dojde, zvýšíte zaměstnanci mzdový daňový základ o hodnotu překročené částky. Tím pádem se z této částky odvede záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti a zároveň se navýší vyměřovací základ pro odvod pojistného a odvede se z ní pojistné.

 

Důležitá informace pro zaměstnance: Jestliže jako zaměstnanec změníte zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku nebo máte v kalendářním roce více souběžných zaměstnavatelů, každý z nich Vám může přispět částkou 30 tis., aniž by příjem zaměstnance navýšil na daňovém základu a vyměřovacím základu pro pojistné. Pokud by vám jeden zaměstnavatel vyplatil za kalendářní rok více jak 30 tis. Kč na příspěvku na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, pak z této převyšující částky zaplatíte zálohu na daň ze závislé činnosti a odvedete pojistné. Např. Vám zaměstnavatel přispěje 40 tis. Kč za kalendářní rok. Pak z 10 tis. Kč odvedete zálohu na daň ze závislé činnosti a zaplatíte pojistné.

 

Důležitá informace pro zaměstnavatele: Pro poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění musíte mít od zaměstnance jako podklad pro výplatu tyto podklady.

 

Penzijní připojištění – Smlouva musí být uzavřena podle Zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

 

Příspěvek na soukromé životní pojištění – Zde je důležité, aby smlouva byla uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou. Jestliže by smlouvu uzavřel zaměstnavatel s pojišťovnou, pak by se takového případu úlevy netýkaly. Zaměstnanec si soukromého životního pojištění může sjednat u pojišťovny, která je oprávněná k provozování pojišťovací činnosti na území ČR nebo lze pojistnou smlouvu uzavřít i s pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Hlavně musí být ve smlouvě sjednána podmínka výplaty pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let).

 

Důležitá informace pro zaměstnavatele i zaměstnance: Rok 2015, a to konkrétně ihned od ledna, přinesl zpřísnění do oblasti příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance.

Podle §6 odst. 9 písm. p), ZDP osvobození od daně u příspěvku na soukromé životní pojištění zaniká, pokud podle pojistné smlouvy může zaměstnanec prostředky z pojištění včetně platby poskytnuté zaměstnavatelem vybírat, aniž by došlo k zániku pojištění, před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem , ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění.

Jestliže by zaměstnanec ukončil smlouvu nebo vybral peníze ze soukromého životního pojištění dříve než je v podmínkách smluv (po 60 kalendářních měsících a v roce dosažení 60-ti let), pak by pro zaměstnance zaniklo osvobození od daně a to na celkovou částku, která byla zaměstnanci v uplynulých letech vyplacena zaměstnavatele. V takovém případě by do svého daňového přiznání  musel tuto finanční sumu uvést jako zvláštní příjem.

 

V příštím díle našeho seriálu benefitů se můžete těšit na informace k možnostem poskytnutého stravování zaměstnancům a finanční a daňové dopady jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Článek bude také obsahovat srovnávací příklad navýšené mzdy o finanční hodnotu a o shodné navýšení v hodnotě stravenek.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - účetní odpisy
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem A
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - ZC a vyřazení a jeho daňové dopady
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (12)

#1  Eva Nejedlá 20.05.2015, 11:07

Dotaz - jak je to se zdaněním u předčasného výběru příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění - dodrženo 60 měs., ne 60 let zaměstnance. Zůstávají poukázané příspěvky zaměstnavatele jeho daňovým nákladem? Dodaní něco zaměstnanec?

#2  Ing. Marie Bohdalová 21.05.2015, 15:58

U zaměstnavatele zůstávají příspěvky jako náklady daňové, ale zaměstnanec musí tyto příspěvky zpětně dodaňovat (jestliže příspěvky byly minimálně 6 tis.)

#3  DN 02.03.2016, 14:51

Jak je to v případě, že se jedná o s.r.o., jednatel společnosti je i zaměstnanec a chtěl by si přispívat na životní pojištění. Budete se to brát stejně jako u klasických zaměstnanců a nebo je problém v daňové uznatelnosti? Děkuji za odpověď.

#4  Ing. Marie Bohdalová 04.03.2016, 20:59

Dobrý den, na základě jaké smlouvy jednatel pracuje?

#5  Minoha 13.04.2016, 15:28

jak je to u společníka s uzavřenou DPP. Je podmínkou uznatelnosti odvod SP a ZP

#6  Helena Sýkorová 06.10.2016, 10:47

Příspěvek na penzijní pojištění si může uplatnit do daní i poskytnout OSVČ ? , který pracuje na základě živn. listu. Děkuji za odpověď.

#7  Radka Manová 15.11.2016, 16:19

Dobrý den, zaměstnavatel mi z výplaty strhává částku kterou mi odvádí do penzijního připojištění (myslím tím z čistého příjmu), já sama si přispívám také částkou. Je tento postup správný? Jeho položka se mi na výpizu z penzijní společnosti ukazuje jako příspěvek zaměstnavatele, přičemž mě je stržen v čisté mzdě také. Mohla bych požádat o radu? Děkuji

#8  Pavlina Novakova 20.12.2016, 16:18

Dobrý den zrušila jsem penzijní pojištění na účet mi přišla část co jsem si nasetrila Já a na účet zaměstnance přišla druha pulka co přispíval zaměstnanec. Zaměstnanec mi nechce peníze poslat prosim o radu !mužů si peníze zdanit sama když mi je posle??Nechci aby je posílal spet na novou pojistku Děkuji Nováková

#9  Šárka Procházková 09.01.2017, 09:56

Dobrý den. Dotaz - Lze zpětně požádat zaměstnavatele o příspěvek na penzijní připojištění?

#10  Z.Tomášková 29.01.2017, 19:34

Dobrý den,jsem zaměstnavatel a každý měsíc platím zaměstnancům příspěvek na ŽP 500,- Kč. Jak je to v případě, že je zaměstnanec dva měsíce v pracovní neschopnosti? Příspěvek jsem zaplatila. Bude tato částka pro mě daňově uznatelný náklad? Ještě jedna otázka prosím.Pokud by byl zaměstnanec 14 dní v měsíci v pracovní neschopnosti, neměl by se tento příspěvek krátit o tuto neodpracovanou dobu? Děkuji za odpověď. Tomášková

#11  Yapp 29.04.2020, 12:25

Dobrý den.Jsem již 6 měsíců v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel mi přestal přispívat na penzijní připojištění .Má na to nárok? Nikde jsem se s tím ještě nesetkala..Děkuji za odpověd Reichlová

#12  František Boudný 11.05.2020, 20:33

Dobrý den, dovoluji si mít na vás tento dotaz: Zaměstnavatel mi chce přispívat na penzijní, případně na životní pojištění, ale podmiňuje to určením kam a za podmínky že tam budu stejnou částku posílat i já. 1.) má právo určit kam, tedy kam do penzijního a kam na životní pojištění. 2.) má právo podmínit tento příspěvek tím, že já si tam budu spořit stejnou částku? Já osobně se domnívám že ne. Můžete mi k tomu napsat váš pohled na znění zákona (nejlépe citace příslušného odstavce) Předem vám děkuji. -- František Boudný

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Benefity-prispevek-zamestnavatele-na-penzijni-pripojisteni-a-soukrome-zivotni-pojisteni&idc=203

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.