Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad

NOVINKA: Na výpočet cestovních náhrad můžete použít kalkulačku stravovného a kapesného na zahraniční cesty.

Způsob poskytování cestovních náhrad upraven zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, §151 – 190
Cestovní náhrady poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci při služební pracovní cestě do zahraničí nebo po tuzemsku.

Cestovní náhrada = proplacení výdajů zaměstnavatelem zaměstnanci spojených s pracovní cestou.

Výše cestovních náhrad odpovídá stanoveným limitům:

  • Pro zaměstnance nedaňový příjem (i když je často náhrada vyplácena současně se mzdou)
  • Pro zaměstnavatele daňově uznatelný výdaj

Výdaje na cestovní náhrady jsou vyšší než je stanovený limit:

  • Zaměstnanec musí rozdíl mezi částkou do limitu a nad limit zdanit daní z příjmu
  • Zaměstnavatel nemůže tento rozdíl započíst do daňově uznatelných výdajů

Při pracovní cestě se vyplácí:

1)      Prokázané náklady na: ubytování, jízdné na hromadnou dopravu, ostatní dokladované náklady
2)      Náklady na osobní vozidlo, pokud zaměstnanec jede vlastním autem (typ vozidla, počet ujetých km)
3)      Pevné sazby: stravné (skutečné náklady se u stravného neproplácejí), kapesné – až 40% stravného
Zahraniční sazby stravného pro vybrané státy


Země

částka

Dánsko

50 EUR

Švédsko

50 EUR

Německo

45 EUR

Rakousko

45 EUR

Francie

45 EUR

Itálie

45 EUR

Finsko

45 EUR

Belgie

45 EUR

Španělsko

40 EUR

Maďarsko

35 EUR

Slovensko

35 EUR

Velká Británie

40 GBP

Švýcarsko

75 CHF

USA

50 USD

Kanada

45 USD


Inzerce ∇

U zahraničních cest se stravné krátí podle počtu hodin strávených v zahraničí (považováno od překročení hranic nebo odletem či příletem letadla)

Délka trvání pracovní cesty

Zaměstnanci náleží

déle než 1 hodinu

1/3 sazby

déle než 12 hodin

2/3 sazby

déle než 18 hodin

plná sazba

Tuzemské sazby stravného
Problematika tuzemských sazeb stravného náleží k Zákoníku práce, §163 a §176.


Délka trvání pracovní cesty

Zaměstnanci náleží

5-12 hodin

69 - 82 Kč

12-18 hodin

104 - 125 Kč

nad 18 hodin

163 – 195 Kč

Je-li zaměstnanci v průběhu pracovní cesty poskytnuto jídlo na snídani, oběd nebo večeři, krátí zaměstnavatel stravné z každé toto poskytnuté jídlo o:


70% stravného

trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin

35% stravného

trvá-li pracovní cesta 12-18 hodin

25% stravného

trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Motorové vozidlo
Jede-li zaměstnanec na služební cestu vlastním vozidlem, náleží mu náhrada za opotřebení vozidla za každý km jízdy:


Jednostopé vozidlo

1,00 Kč

Dvoustopé vozidlo

3,70 Kč

Proplacení benzínu

  • doklady o nákupu
  • průměrné ceny pohonných hmot stanoveny zákoníkem práce

Druh pohonných hmot

Cena pohonných hmot Kč/litr

Benzin automobilový 95 oktanů

35,90

Benzin automobilový 98 oktanů

38,30

Motorová nafta

36,10

Příklad výpočtu cestovní náhrady a účtování
Pan Jakubec jede na služební cestu do Velké Británie.
Vyzvednuta záloha 1 000 GBP (kurz 30 Kč/GBP)
Po návratu pan Jakubec přeložil doklad o ubytování bez snídaně 500 GBP
Odlet letadla: 4.4. 2013 z ČR do Británie v 5.00 hod
Přílet: 9.4.2013 z Británie do ČR v 19.00 hod
Kapesné v maximální možné daňově uznatelné výši
Vyúčtováno po návratu z pracovní cesty (kurz 31 Kč/GBP)

Výpočet cestovní náhrady
Denní limit stravného pro Velkou Británii: 40 GBP
Kapesné (až 40%) = 16 GBP denně
Celkem denně: 40+16=56 GBP
Počet dnů trvání služební cesty: 6 (den odletu i příletu zahrnoval vždy více jak 18 hodin na SC, tím pádem se tyto dny počítají jako celé pro poskytnutí stravného).

Stravné: 6x56=336 GBP
Doklad na ubytování: 500 GBP
Celkem: 836 GBP
Pan Jakubec bude vracet 164 GBP

NOVINKA: Na výpočet cestovních náhrad můžete použít kalkulačku stravovného a kapesného na zahraniční cesty.

Popis účetního případu

Předpis

VPD – vyplacení zálohy na služební cestu - 1 000 GBP za 30 Kč

30 000,-

335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)

VÚD – vyúčtování zálohy

30 000,-

333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní)

VÚD – vyúčtování pracovní cesty – 836 GBP za 31 Kč

25 916,-

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní)

VÚD – kursový zisk

    836,-

333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový)

PPD – vrácení přeplatku zálohy

5 084,-

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) / 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní)

VÚD – kursový zisk

    164,-

333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový)

Kategorie

S tématem 'Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (33)

#1  Michal Š. 12.05.2013, 19:57

Pěkný příklad výpočtu cestovních náhrad, jen bych řekl, že v uvedeném příkladu by zaměstnanec měl dostat za první pracovní cestu pouze 2/3 stravného, jelikož cesta netrvala déle než 18 hodin, pokud pracovní cesta byla započata v 8:00. Dále bych se chtěl zeptat, na základě čeho se určuje výše kapesného a zda je pro zaměstnavatele nějaká povinnost toto kapesné zaměstnanci vyplatit.

#2  raduza 31.05.2013, 20:10

Př. Zaměstnanec má místo výkonu práce v Praze, na služební cesty je vysílán do Norimberka a jeho bydliště je Ostrava. Používá své vozidlo. Zajímalo by mě, jestli má zaměstnanec nárok na proplacení cesty jen Norimberk - Praha a zpět, nebo až do místa bydliště Norimberk - Ostrava a zpět. Děkuji

#3  Lenka Š. 27.06.2013, 12:56

Na jaký účet zaúčtovat cestovní pojištění? Účtujeme na 512 ale nejsem si jista jestli je správné. Děkuji

#4  Ing. Marie Bohdalová 30.06.2013, 15:00

@Lenka Š.: ano, účet 512 je správně.

#5  Jiří Musil 07.12.2013, 17:13

Jsem inv. důchodce a neuvolněný starosta obce. Mohu si napsat cesťák při jízdě v obci. Dva dny jsme prováděli opravu komunikací a já jsem jezdil za praovníky v os. autě. Děkuji. Jiří Musil

#6  Ing. Marie Bohdalová 10.12.2013, 08:08

Dobrý den, na spotřebované pohonné hmoty a opotřebení vozidla můžete.

#7  Dvořák M. 30.12.2013, 17:50

Dobrý den, reaguji na dotaz pana Musila. Dle mého mínění není možné účtovat cesťák v místě pravidelného pracoviště (obci). Nejedná se o pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce, cestu mimo pravidelné pracoviště ani mimořádnou cestu, nebo jiný důvod dle § 152 zákoníku práce. Děkuji za odpověď.

#8  Vladislav 10.01.2014, 09:58

Platí pro ceestovní náhrady v roce 2013 stále vyhl. 429/2011

#9  J. Navrátil 12.01.2014, 20:47

http://www.mpsv.cz/files/clanky/16954/Vyhlaska_435_2013.pdf

#10  Petra2807 09.02.2014, 21:58

Dobrý den, jsem zmatená, ale nějak jsem se někde nedočetla, že by se na služební cestu účtovaly kurzové rozdíly. Vždy se vyúčtovávalo tím kurzem, kterým byla vyplacena záloha. Děkuji za odpověď

#11  Alena Perničková 26.02.2014, 10:44

Dobrý den, prosím o radu při zúčtování tohoto cesťáku: zaměstnanec jel ze Zlína, kde má místo výkonu práce, na konferenci do Banské Bystrice na 5 kalendářních dnů. BB je jeho trvalé bydliště (ve Zlíně má přechodné). Spal u rodičů, ubytování nenárokoval, vrátil se zpět do Zlína. Náleží mu náhrady, nebo musím dělat každý den přerušení cesty? Myslím si, že mu náleží, když má místo výkonu práce ve Zlíně a přechodné bydliště také. Předem děkuji za odpověď.

#12  M.Novotný 29.05.2014, 16:43

Dobrý den, odkoupil jsem z firemního majetku vozidlo, následně jsem byl vyslán na služební cestu tímto vozidle a při uplatnění náhrad za cestu mi bylo účetní sděleno, že firma nemůže účtovat náklady na PHM apod. na vozidlo, které bylo dříve v majetku firmy, je to pravda? Děkuji MN

#13  Werunka 18.06.2014, 13:22

Kam zaúčtovat cestovní pojištění za zaměstnance, které musel zaměstnavatel zaplatit při pracovní cestě na Slovensko?

#14  Ing. Marie Bohdalová 20.06.2014, 09:10

dobrý den, cetovní pojištění můžete dát na 518/analytický účet

#15  Svachova 26.01.2015, 09:59

Dobrý den. Stravné se počítá podle země, kde zaměstnanec strávil více času. Jak ale počítat, když stráví v obou zemích stejně a je to podle letenky, tudíž nejde upravit? První země má stravné 45 EUR a druhá 40 EUR. Děkuji.

#16  Svoboda 03.02.2015, 16:44

Dobrý den, jak vyúčtovat služební cestu,která byla přes přelom roku. Děkuji.

#17  Radek F 17.03.2015, 20:31

Dobry den , jezdime firemnim autem osobnim na pracoviste asi 20 km od firmy a zamestnavatel nam nechce platit naftu ze se mame slozit na naftu je to v poradku dekuji.

#18  Kubica Rudolf 10.04.2015, 18:49

Jsem členem Tělovýchovné jednoty a často jezdím jako vedoucí s turisty.Píši si dle Směrnic mimo jiné ubytování v částce.Musím předložit doklad o zaplacení ubytování, a to v soukromí,u právnické osoby ?

#19  přemek 15.05.2015, 11:21

dobrý den.jakým zpusobem se muže zaměstnanec bránit pokud mu fa.krátí stravné 20%,aniž poskytne zaměstnanci stravu,a je-li fa.povina vyplácet odlučné.vše se jedná pro práci v zahraničí děkuji r

#20  Stulova 16.09.2015, 17:19

Mám dotaz, zdali máme nárok na odpočet DPH u dokladů za jízdné a ubytování, na kterých je vyčísleno DPH a které jsou součástí vyúčtování pracovní cesty a účtujeme je na účet 512. Děkuji Jitka Štůlová

#21  Ing. Marie Bohdalová 27.09.2015, 12:52

Dobrý den, jste-li plátce DPH, pak máte

#22  Raulová 23.10.2015, 13:32

Dobrý den, mohla bych požádat o radu k výpočtu cestovních náhrad zaměstnance , zda má nárok na stravné nebo krácené stravné , když jeho pracovní doba je od 6,30 hod do 15,00 hod, byl mu poskytnut oběd v zaměstnanecké jídelně na který mu zaměstnavatel přispívá . Na seminář odjížděl ve 12,50 a návrat byl v 18,50 hod. Děkuji.

#23  Venčevová 10.11.2015, 22:35

Dobry den, moc bych ocenila radu s nasledujicim pripadem: kdyz zamestnanec plati ubytovani v cizine vlastni a ne firemni kartou - jaka castka se mu ma proplatit? Castka v Kc, kterou mu banka strhla ze sojkromeho uctu nebo prepoctem dle kurzu CNB ze dne nastupu na sluzebni cestu? Predem dekuji za odpoved, V.

#24  Markéta Śtroblová 07.06.2016, 17:46

V případě služební cesty, musím si vyúčtovat náhradu stravného dle délky trvání služební cesty nebo mohu požadovat stravenku?

#25  Ing. Marie Bohdalová 16.06.2016, 13:01

Dobrý den, diety musíte vyúčtovat ze zákona. V době služební cesty, na kterou máte diety, nemáte nárok na stravenky

#26  Jana Macková 07.07.2016, 08:43

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na cestovní náhrady stážistům (brigádníkům), kterým není vyplácena finanční odměna, pracuji za účelem získání praxe v oboru. Lze s nimi uzavřít smlouvu o proplácení cestovních náhrad a vyplácet cestovní náhrady (jako daňově uznatelný náklad)? A další otázkou z pohledu toho stážisty - podléhá to nějak dani z příjmu? Předem moc děkuji za odpověď.

#27  LiborV 05.10.2016, 06:28

Dobrý den, mám dotaz ohledně kombinace SC do Polska s kombinací po ČR. Vyrazil jsem v 7h z firmy služebním autem trasu ZN-PHA-LI a překročil jsem hranice ve 12h. V Polsku jsem byl do druhého dne s přejezdem do ČR ve 13:30h a jel stejnou trasu s návratem cca v 19:30. Kolik bude stravné?? Děkuji předem

#28  Jaroslava Gabrielová 06.12.2016, 07:51

Dobrý den,chtěla bych se zeptat kolik bych měla dostat peněz za den,tedy nárok na stravné-díet,když nás odvezou za prací každou neděli do pátku a je to 120 km od bydliště.Ubytování nám platí.Děkuji s pozdravem Jarka G.

#29  Valenta 02.03.2017, 13:53

Jaký je nárok na kapesné při zahraniční cestě? Příklad: cesta do Belgie první den pobyt v zahraničí po dobu 8 hodin, druhý den pobyt v zahraničí delší než 18 hodin. Děkuji! Valenta

#30  Šárka Tre 23.05.2017, 14:08

Dobrý den, na zahraniční cestě si náš zaměstnanec zaplatil ubytování svou kartou na místě a donesl s dokladem i výpis ze svého účtu kde je uveden kurz přepočtu na Kč. Kurz které banky mám teď použít? Jeho banky nebo zaměstnavatele?

#31  Leny 10.08.2017, 18:18

Dobry den. Muze se cestovni prikaz zapocitat do hrube mzdy a vyplacet ve mzde? Dekuji

#32  jisa 29.01.2018, 11:50

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,zda oběd na pracovní cestě plně hrazený zaměstnavatelem je daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele.

#33  Kajla 22.03.2018, 12:39

Dobrý den, opakovaně se ve firmách řeší, co to je "poskytnuté jídlo" - někdy se bere v potaz jen to skutečně poskytnuté zaměstnavatelem, jindy zaměstnavatel trvá na příznání i jídla na které mne pozval kolega z pobočky nebo zákazník, případně dokonce oběda, který ale v kantýně doplácím a to i když je to před započetím služební cesty, která začíná odpoledne - co jsme tedy povinni přiznávat? Děkuji.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Cestovni-vydaje-a-uctovani-cestovnich-nahrad&idc=101

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.