Co je to časové rozlišení?

V účetnictví musí být dodržována zásada akruálního principu, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí. Časové rozlišení nákladů a výnosů zajistí, že náklady a výnosy budou zaúčtovány do toho období, se kterým časově a věcně souvisí, a to bez ohledu na jejich úhradu.

Časové rozlišení je možné členit na:

aktivní = účty 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381, 382 Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) 382, 385 Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385

pasivní = účty 383 Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383, 384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384

Podmínkou účtování na tyto účty je skutečnost, že je v okamžiku účtování účetního případu je přesně známy účel, přesná částka a časové období, kterých se účetní případ týká. Účetní jednotka si sama v směrnici stanovuje hladinu významnosti, od které bude položky nákladů a výnosů časově rozlišovat. Položky nevýznamné nebo periodicky se opakující není nutné časově rozlišovat. Pravidelně se opakující výdaje jsou například výdaje na pojištění odpovědnosti, položky na prováděný audit apod. Časově rozlišovat nelze také pokuty, penále, manka, škody.

Náklady příštích období (účet 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381)

Patří sem účetní případy, které jsou výdajem běžného období, ale nákladově souvisí s následujícím účetním obdobím. Ide o „předplacení” nákladu, který bude realizován až v příštím účetním období. Tento účet je rozvahový účet aktiv, účetní jednotka zde účtuje pohledávku vůči příjemci peněz.  

Typicky se jedná o nájemné, které se hradí dopředu (v prosinci hradené nájemné za leden). Dalšími příklady jsou také pojistné hrazené předem či dopředu zaplacené předplatné.

běžné období

příští období

výdaj

náklad

 

Komplexní náklady příštích období (účet 382 Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) 382)

Také se sem účtují výdaje, které byly vynaloženy v daném účetním období, ale souvisí s obdobím následujícím. Jde o obdobu účtu 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381, avšak neúčtuje se zde o jednotlivých nákladových položkách. Různorodé náklady se zde vykazují souhrnně, pokud se položky vztahují k jednotnému účelu (náklady na výzkum a vývoj, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení).

Výdaje příštích období (účet 383 Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383)

Účtujeme zde náklady, které časově a věcně souvisí s běžným obdobím, je známá jejich přesná výše, ale zatím není k dispozici faktura, takže budou uhrazeny až v následujícím období = nájemné hrazené zpětně, úroky nebo leasingové splátky placené pozadu. Tento účet je rozvahový účet pasiv.

běžné období

příští období

náklad

výdaj

 

Výnosy příštích období (účet 384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384)

Tento účet se využívá v situaci, kdy nájemné inkasuji dříve, než jej poskytnu. Jinými slovy, ide o předčasnou fakturaci určitého plnění, např. vystavení faktur na služby, které budou provedeny až v příštích obdobích (dostanu zaplaceno v prosinci za lednové nájemné). Tento účet je rozvahový účet pasiv, příjemce peněz zde eviduje svůj závazek vůči účetní jednotce.  

běžné období

příští období

příjem

výnos

 

Příjmy příštích období (účet 385 Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385)

Účtujeme zde výnosy za provedené práce a služby, které budou uhrazeny až v příštích účetních obdobích = nájemné vybrané zpětně, dosud nevyfakturované výkony, protože faktura bude vystavená až v následujícím účetním období. Vždy je přesně známa částka, která v budoucnu bude přijata, je znám i dlužník. Tento účet je rozvahový účet aktiv.

běžné období

příští období

výnos

příjem

 

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký
11 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování časového rozlišení
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Co-je-to-casove-rozliseni-&idc=437

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.