DPH - daň z přidané hodnoty

Setkáváte se zkratkou DPH a víte, že znamená daň z přidané hodnoty, ale nerozumíte jejímu principu a dalším pojmům spojeným s touto daní? Například nevíte, kdo je osoba identifikovaná k dani, kdy jste povinni stát se plátcem této daně a kdy je to pro Vás výhodné? Přečtěte si dnešní článek a věříme, že Vám usnadní orientaci v této daňové oblasti.

 V daňové struktuře naleznete DPH mezi daněmi nepřímými. To znamená, že suma daně je obsažena v ceně služeb a v ceně za zboží. V konečném řetězci zaplatí DPH konečný spotřebitel. Výrobci a odběratelé DPH nezapočítávají do tržeb ani do nákladů. DPH má svůj vlastní účet a plátci DPH pak vyčíslí sumu DPH při nákupu a prodeji a rozdíl zaplatí nebo vyinkasují od finančního úřadu.

Zákon, který DPH upravuje: zákon č. 235/2004 Sb.

Osoby k dani povinné

 Osoby k dani povinné jsou fyzické nebo právnické osoby, které:

 • poskytují služby
 • prodávají výrobky
 • prodávají zboží
 • provozují činnosti nezávislé: vědecké nebo umělecké činnosti, lékaři, učitelé, právníci, architekti, účetní atd.

Osoba povinná k dani může být

a)      Plátce daně – osoba povinná k dani, která má sídlo na území České republiky a jejíž obrat (neboli výnosy za uskutečněná plnění) překročil částku milion korun za období nejbližších 12 předcházejících kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

 

b)      Osoba identifikovaná k dani –jedná se o právnickou osobu, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost. Nebo to může být osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 10 000 eur. Registrovat se povinně musí i osoby, které si nechají zaslat zboží podléhající spotřební dani.

 

c)      Veřejnoprávní subjekt (obce, kraje, stát) – jestliže poskytuje služby vyjmenované v příloze 3 zákona (doprava, dodávky vody nebo tepla).  Pokud tyto veřejnoprávní subjekty překročí obrat milion korun, stanou se plátci DPH. Další podmínky jsou stejné jako u identifikované osoby a to, jestliže si nechají zaslat zboží podléhající spotřební dani, nebo pořídí zboží z Evropské unie za více než 10 000 eur.

 

Shrňme si tedy za jakých okolností se budete registrovat k DPH – při překročení obratu jednoho milionu, jestliže si necháte zaslat zboží podléhající spotřební dani, nakoupíte služby vyjmenované v zákoně ze zahraničí nebo z EU, jestliže se budete chtít registrovat dobrovolně, pokud jste zahraniční osoba.

Inzerce ∇

Daňové doklady

 • faktura
 • zjednodušené daňové doklady (paragony)
 • souhrnné daňové doklady
 • splátkové kalendáře
 • opravné daňové doklady (dobropis, vrubopis).

 

Kdy vystavit fakturu a kdy paragon? Paragon neboli zjednodušený daňový doklad může být vystaven pouze při prodeji (u příjemce při nákupu) v hotovosti a maximálně do částky 10 tis. Kč (tato částka je včetně daně).

 

Jaké údaje obsahuje faktura plátce:

 • daňové identifikační číslo plátce
 • název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikatele
 • sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění provádí, jestliže je tato osoba plátcem
 • číslo dokladu
 • předmět plnění
 • datum vystavení faktury
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • cenu za jednotku bez daně
 • základ daně
 • sazbu daně
 • výši daně.

V položkách faktury naleznete opět údaje, které je potřeba si přiblížit.

 

Daňové identifikační číslo – obdržíte přidělené finančním úřadem.

Sazba daně – existují tři sazby DPH (21%, 15%, 10%). Převážně používanou sazbou je 21%. Snížené sazby se uplatňují u zboží a služeb vyjmenovaných v zákoně.

Základ daně – cena bez DPH. U prodejce zahrnuje tato cena zboží i veškeré náklady spojené s pořízením zboží (clo, náklady na uskladnění, náklady na dopravu).

 

Od základu daně se dostaneme k výpočtu DPH. Existují dvě varianty výpočtu DPH, se kterými se můžete setkat:

 

1)      Výpočet DPH z uvedeného základu (tedy ceny bez daně)

 

Jednoduchý vzoreček = daňový základ (částka bez daně) x procentní sazba DPH

Př. Výpočet DPH při prodeji z částky daňového základu 1 000 Kč.

Výpočet: 1 000 x 0,21 = 210 Kč

Cena celkem s DPH: 1 210 Kč

 

2)      Výpočet DPH z ceny uvedené včetně daně

Nejčastěji na paragonu můžeme počítat s uvedením pouze celkové ceny včetně DPH a vyčíslenou příslušnou sazbou DPH. V takových případech pak potřebujeme vypočítat daňový základ a DPH pomocí koeficientu.

 

Koeficient pro sazbu 21%: 0,1736

Koeficient pro sazbu 15%: 0,1304

Př. Jestliže budeme počítat opět s cenou 1 000 Kč, ale tentokrát se bude jednat o cenu včetně daně, pak výpočet provedete následujícím způsobem:

 

 • vyčíslení 21% DPH: 1 000 x 0,1736 = 173,6 Kč
 • vyčíslení základu: 1 000 – 173,6 = 826,4 Kč

Na faktuře máte daňový základ a daň vyčíslenou. Ale pokud se Vám nechtějí přepočítávat paragony bez vyčíslené daně výše zmíněným postupem s koeficientem, neváhejte použít kalkulačku výpočtu základu daně DPH na našich internetových stránkách.

Účtování DPH

Pro účtování o DPH použijete účet 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) ( skupina 34 v účtové třídě 3). Na tento účet se zaznamenávají jak závazky, tak pohledávky.

Strana MD: účtování DPH při nákupech zboží nebo služeb = daň na vstupu, kterou si podnikatel odečítá od daňové povinnosti.

Strana MD = daňová pohledávka

 

Strana D: účtování DPH při prodeji výrobků a služeb = daň na výstupu, neboli daňová povinnost.

Strana D = daňový závazek

 

Výsledek zjištěný při vyplněném daňovém přiznání:

Skutečná daňová povinnost: Daňový závazek je vyšší než daňová pohledávka.

Nadměrný odpočet: Daňová pohledávka je vyšší než daňový závazek.

 

Příklad:

Účetní případ

Částka

Kontace

FAP1 – daňový základ pořízeného materiálu

1 000 Kč

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

FAP1 – DPH 21%

   210 Kč

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

Příjemka – materiál na sklad

1 000 Kč

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní)

VBÚ – úhrada FAP1

1  210 Kč

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

 

A v úplném konci se zmíníme i o variantě neplátce DPH. Neplátci DPH nevedou účet 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) . Nemají nárok na odpočet a DPH vstupuje do pořizovací ceny majetku, v případě služeb se účtuje do nákladů. Jimi vytvořené výrobky a služby se pro odběratele, kteří jsou plátci daně, stávají dražšími (tito odběratelé si nemohou uplatnit odpočet na vstupu). Neplátci DPH nesmí na fakturu rozepisovat nic o sazbách ani vyčíslení základu daně a daně.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Sestavování výsledovky, výsledků hospodaření a nedokončené výroby
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - zisk
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Kontrolní hlášení DPH
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (11)

#1  Serena 29.07.2015, 15:03

Dobrý den, potřebuji poradit u přijaté zahraniční faktury je vyčísleno DPH za snídani a ubytování v EUR , jak zaúčtovat ? režim "reverse charge"nebude 2x odvedeno DPH?, nebo neúčtovat DPH , ale pak si to DPH nemůžu uplatnit. Děkuji za radu.

#2  Ing. Marie Bohdalová 10.08.2015, 21:47

Dobrý den, částku za službu i s dph zaúčtujete do nákladu. DPH v ČR uplatňovat nebudete

#3  vivien13 10.09.2015, 12:36

Dobrý den,jak zaúčtovat zahraniční fakturu přijatou od neplátce DPH /Itálie/za zboží plátci?A jak mám vykázat v hlášení Intrastatu?děkuji za odpověď.

#4  Ing. Marie Bohdalová 10.09.2015, 13:53

@vivien13: Dobrý den, vy jste přijali fakturu za zboží. Nejprve píšete faktura přijatá od neplátce a pak faktura za zboží plátci. Takže kdo je plátce a kdo neplátce?

#5  vivien13 10.09.2015, 14:12

dobrý den ještě jednou,my jako plátci DPH jsme přijali fakturu od neplátce z Itálie za zboží.Omlouvám se za nepřesnou formulaci.děkuji)

#6  Taťána V. 21.12.2016, 18:59

Dobrý den, prosím radu. Objednala jsem zboží z českého eshopu, ale faktura přišla se Slovenskou adresou dodavatele, kam správně tato faktura patří? obě strany jsou plátci.

#7  Lukáš Radkovský 05.01.2017, 14:38

Dobrý den ,prosm Vás o radu. Dodávám truhlářské práce na stavbu. Vyrábím kuchyň s montáží,dveře pokojové,obložení koupelny, vše spojené se stavmou montážním způsobem. Je to do podkroví nově postaveného . Je vydané stavební povolení, kolaudace. Jakou dan DPH 15 % nebo 21 % mám fakturovat ? Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Radkovský Třešť Tel:602361274

#8  Smetanová Stanislava 09.01.2018, 14:12

Dobrý den, klient /plátce DPH vystavil fakturu na konci roku 2017 se splatností v lednu 2018. Zaúčtuji jako příjem příštích období 311/385, ale jak potom vyúčtuji DPH? Děkuji za radu

#9  Lenka Vochozková 11.01.2018, 12:05

Paní Smetanová, dobrý den. DPH klient odvede ke dni zdanitelného plnění. Byl-li to prosinec, účtujete standartně: 311/385 311/343

#10  Marie Nováková 06.06.2018, 11:46

Dobrý den, pořád jsem z toho trochu zmatená. Můžete poradit na konkrétním příkladu? Nákup v Německu od plátce DPH získám, bez DPH za 70 Eur, v ČR prodám za 3200 Kč i s DPH. Kolik platím DPH? Děkuji moc.

#11  Lenka Vochozková 06.06.2018, 20:38

Dobrý den, od plátce v Německu jste povinni vyměřit daň a zároveň si můžete uplatnit nárok na odpočet. Takže ze 70 EUR vyměříte daň a zároveň si tu samou částku uplatníte. Při prodeji odvedete DPH. Ve vašem případě tedy odvedete tedy cca 555,- Neberu v úvahu krácené nároky na odpočet daně z přidané hodnoty.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=DPH-dan-z-pridane-hodnoty&idc=199

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.