Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

DPH - daň z přidané hodnoty

|

Setkáváte se zkratkou DPH a víte, že znamená daň z přidané hodnoty, ale nerozumíte jejímu principu a dalším pojmům spojeným s touto daní? Například nevíte, kdo je osoba identifikovaná k dani, kdy jste povinni stát se plátcem této daně a kdy je to pro Vás výhodné? Přečtěte si dnešní článek a věříme, že Vám usnadní orientaci v této daňové oblasti.

 V daňové struktuře naleznete DPH mezi daněmi nepřímými. To znamená, že suma daně je obsažena v ceně služeb a v ceně za zboží. V konečném řetězci zaplatí DPH konečný spotřebitel. Výrobci a odběratelé DPH nezapočítávají do tržeb ani do nákladů. DPH má svůj vlastní účet a plátci DPH pak vyčíslí sumu DPH při nákupu a prodeji a rozdíl zaplatí nebo vyinkasují od finančního úřadu.

Zákon, který DPH upravuje: zákon č. 235/2004 Sb.

Osoby k dani povinné

 Osoby k dani povinné jsou fyzické nebo právnické osoby, které:

 • poskytují služby
 • prodávají výrobky
 • prodávají zboží
 • provozují činnosti nezávislé: vědecké nebo umělecké činnosti, lékaři, učitelé, právníci, architekti, účetní atd.

Osoba povinná k dani může být

a)      Plátce daně – osoba povinná k dani, která má sídlo na území České republiky a jejíž obrat (neboli výnosy za uskutečněná plnění) překročil částku milion korun za období nejbližších 12 předcházejících kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

 

b)      Osoba identifikovaná k dani –jedná se o právnickou osobu, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost. Nebo to může být osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 10 000 eur. Registrovat se povinně musí i osoby, které si nechají zaslat zboží podléhající spotřební dani.

 

c)      Veřejnoprávní subjekt (obce, kraje, stát) – jestliže poskytuje služby vyjmenované v příloze 3 zákona (doprava, dodávky vody nebo tepla).  Pokud tyto veřejnoprávní subjekty překročí obrat milion korun, stanou se plátci DPH. Další podmínky jsou stejné jako u identifikované osoby a to, jestliže si nechají zaslat zboží podléhající spotřební dani, nebo pořídí zboží z Evropské unie za více než 10 000 eur.

 

Shrňme si tedy za jakých okolností se budete registrovat k DPH – při překročení obratu jednoho milionu, jestliže si necháte zaslat zboží podléhající spotřební dani, nakoupíte služby vyjmenované v zákoně ze zahraničí nebo z EU, jestliže se budete chtít registrovat dobrovolně, pokud jste zahraniční osoba.

Inzerce ∇

Daňové doklady

 • faktura
 • zjednodušené daňové doklady (paragony)
 • souhrnné daňové doklady
 • splátkové kalendáře
 • opravné daňové doklady (dobropis, vrubopis).

 

Kdy vystavit fakturu a kdy paragon? Paragon neboli zjednodušený daňový doklad může být vystaven pouze při prodeji (u příjemce při nákupu) v hotovosti a maximálně do částky 10 tis. Kč (tato částka je včetně daně).

 

Jaké údaje obsahuje faktura plátce:

 • daňové identifikační číslo plátce
 • název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikatele
 • sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění provádí, jestliže je tato osoba plátcem
 • číslo dokladu
 • předmět plnění
 • datum vystavení faktury
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • cenu za jednotku bez daně
 • základ daně
 • sazbu daně
 • výši daně.

V položkách faktury naleznete opět údaje, které je potřeba si přiblížit.

 

Daňové identifikační číslo – obdržíte přidělené finančním úřadem.

Sazba daně – existují tři sazby DPH (21%, 15%, 10%). Převážně používanou sazbou je 21%. Snížené sazby se uplatňují u zboží a služeb vyjmenovaných v zákoně.

Základ daně – cena bez DPH. U prodejce zahrnuje tato cena zboží i veškeré náklady spojené s pořízením zboží (clo, náklady na uskladnění, náklady na dopravu).

 

Od základu daně se dostaneme k výpočtu DPH. Existují dvě varianty výpočtu DPH, se kterými se můžete setkat:

 

1)      Výpočet DPH z uvedeného základu (tedy ceny bez daně)

 

Jednoduchý vzoreček = daňový základ (částka bez daně) x procentní sazba DPH

Př. Výpočet DPH při prodeji z částky daňového základu 1 000 Kč.

Výpočet: 1 000 x 0,21 = 210 Kč

Cena celkem s DPH: 1 210 Kč

 

2)      Výpočet DPH z ceny uvedené včetně daně

Nejčastěji na paragonu můžeme počítat s uvedením pouze celkové ceny včetně DPH a vyčíslenou příslušnou sazbou DPH. V takových případech pak potřebujeme vypočítat daňový základ a DPH pomocí koeficientu.

 

Koeficient pro sazbu 21%: 0,1736

Koeficient pro sazbu 15%: 0,1304

Př. Jestliže budeme počítat opět s cenou 1 000 Kč, ale tentokrát se bude jednat o cenu včetně daně, pak výpočet provedete následujícím způsobem:

 

 • vyčíslení 21% DPH: 1 000 x 0,1736 = 173,6 Kč
 • vyčíslení základu: 1 000 – 173,6 = 826,4 Kč

Na faktuře máte daňový základ a daň vyčíslenou. Ale pokud se Vám nechtějí přepočítávat paragony bez vyčíslené daně výše zmíněným postupem s koeficientem, neváhejte použít kalkulačku výpočtu základu daně DPH na našich internetových stránkách.

Účtování DPH

Pro účtování o DPH použijete účet 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) ( skupina 34 v účtové třídě 3). Na tento účet se zaznamenávají jak závazky, tak pohledávky.

Strana MD: účtování DPH při nákupech zboží nebo služeb = daň na vstupu, kterou si podnikatel odečítá od daňové povinnosti.

Strana MD = daňová pohledávka

 

Strana D: účtování DPH při prodeji výrobků a služeb = daň na výstupu, neboli daňová povinnost.

Strana D = daňový závazek

 

Výsledek zjištěný při vyplněném daňovém přiznání:

Skutečná daňová povinnost: Daňový závazek je vyšší než daňová pohledávka.

Nadměrný odpočet: Daňová pohledávka je vyšší než daňový závazek.

 

Příklad:

Účetní případ

Částka

Kontace

FAP1 – daňový základ pořízeného materiálu

1 000 Kč

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

FAP1 – DPH 21%

   210 Kč

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

Příjemka – materiál na sklad

1 000 Kč

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní)

VBÚ – úhrada FAP1

1  210 Kč

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

 

A v úplném konci se zmíníme i o variantě neplátce DPH. Neplátci DPH nevedou účet 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) . Nemají nárok na odpočet a DPH vstupuje do pořizovací ceny majetku, v případě služeb se účtuje do nákladů. Jimi vytvořené výrobky a služby se pro odběratele, kteří jsou plátci daně, stávají dražšími (tito odběratelé si nemohou uplatnit odpočet na vstupu). Neplátci DPH nesmí na fakturu rozepisovat nic o sazbách ani vyčíslení základu daně a daně.


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Kalkulačka pro výpočet základu daně 21%, 15% a 10% DPH Kalkulačka pro výpočet základu daně 21%, 15% a 10% DPH

3. 1. 2013, Tomáš Vojta Kalkulačka výpočtu základu daně z přidané hodnoty pro 10, 15 a 21% + nové koeficienty pro výpočet základu DPH.... celý článek


 DPH na vstupu a na výstupu DPH na vstupu a na výstupu

18. 07. 2016, Ing. M. Bohdalová Základní orientace v teorii DPH na vstupu a na výstupu... celý článek


 Přenesení daňové povinnosti neboli reverse charge Přenesení daňové povinnosti neboli reverse charge

30. 07. 2015, Ing. M. Bohdalová Jak režim přenesené daňové povinnosti funguje, jak je potřeba dokladovat, termíny a účtování. Odkazy na zákony.... celý článek


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (11)

 1. [ 1] Serena 29.07.2015, 15:03

  Dobrý den, potřebuji poradit u přijaté zahraniční faktury je vyčísleno DPH za snídani a ubytování v EUR , jak zaúčtovat ? režim "reverse charge"nebude 2x odvedeno DPH?, nebo neúčtovat DPH , ale pak si to DPH nemůžu uplatnit. Děkuji za radu.

 1. [ 2] Ing. Marie Bohdalová 10.08.2015, 21:47

  Dobrý den, částku za službu i s dph zaúčtujete do nákladu. DPH v ČR uplatňovat nebudete

 1. [ 3] vivien13 10.09.2015, 12:36

  Dobrý den,jak zaúčtovat zahraniční fakturu přijatou od neplátce DPH /Itálie/za zboží plátci?A jak mám vykázat v hlášení Intrastatu?děkuji za odpověď.

 1. [ 4] Ing. Marie Bohdalová 10.09.2015, 13:53

  @vivien13: Dobrý den, vy jste přijali fakturu za zboží. Nejprve píšete faktura přijatá od neplátce a pak faktura za zboží plátci. Takže kdo je plátce a kdo neplátce?

 1. [ 5] vivien13 10.09.2015, 14:12

  dobrý den ještě jednou,my jako plátci DPH jsme přijali fakturu od neplátce z Itálie za zboží.Omlouvám se za nepřesnou formulaci.děkuji)

 1. [ 6] Taťána V. 21.12.2016, 18:59

  Dobrý den, prosím radu. Objednala jsem zboží z českého eshopu, ale faktura přišla se Slovenskou adresou dodavatele, kam správně tato faktura patří? obě strany jsou plátci.

 1. [ 7] Lukáš Radkovský 05.01.2017, 14:38

  Dobrý den ,prosm Vás o radu. Dodávám truhlářské práce na stavbu. Vyrábím kuchyň s montáží,dveře pokojové,obložení koupelny, vše spojené se stavmou montážním způsobem. Je to do podkroví nově postaveného . Je vydané stavební povolení, kolaudace. Jakou dan DPH 15 % nebo 21 % mám fakturovat ? Děkuji a jsem s pozdravem Lukáš Radkovský Třešť Tel:602361274

 1. [ 8] Smetanová Stanislava 09.01.2018, 14:12

  Dobrý den, klient /plátce DPH vystavil fakturu na konci roku 2017 se splatností v lednu 2018. Zaúčtuji jako příjem příštích období 311/385, ale jak potom vyúčtuji DPH? Děkuji za radu

 1. [ 9] Lenka Vochozková 11.01.2018, 12:05

  Paní Smetanová, dobrý den. DPH klient odvede ke dni zdanitelného plnění. Byl-li to prosinec, účtujete standartně: 311/385 311/343

 1. [ 10] Marie Nováková 06.06.2018, 11:46

  Dobrý den, pořád jsem z toho trochu zmatená. Můžete poradit na konkrétním příkladu? Nákup v Německu od plátce DPH získám, bez DPH za 70 Eur, v ČR prodám za 3200 Kč i s DPH. Kolik platím DPH? Děkuji moc.

 1. [ 11] Lenka Vochozková 06.06.2018, 20:38

  Dobrý den, od plátce v Německu jste povinni vyměřit daň a zároveň si můžete uplatnit nárok na odpočet. Takže ze 70 EUR vyměříte daň a zároveň si tu samou částku uplatníte. Při prodeji odvedete DPH. Ve vašem případě tedy odvedete tedy cca 555,- Neberu v úvahu krácené nároky na odpočet daně z přidané hodnoty.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=DPH-dan-z-pridane-hodnoty&idc=199

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.