Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Daň z příjmů právnických osob

|

 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011 ke stažení: PDF

Daň z příjmů právnických osob upravuje Zákon o daních z příjmů.

Poplatníci

Poplatníkem této daně jsou všechny osoby, které nejsou fyzickými osobami, a organizační složky státu. Patří sem  právnické osoby (kromě veřejné obchodní společnosti), které mají na území České republiky sídlo nebo organizační složku.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období. Pokud je poplatník povinen mít účetní závěrku schválenou auditorem nebo pokud za poplatníka předkládá daňové přiznání daňový poradce, podává se daňové přiznání do 6 měsíců od konce zdaňovacího období.

 

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.

 

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím se rozumí kalendářní nebo hospodářský rok.

 

Formuláře

Formuláře pro daňové přiznání je možné vyzvednout na podatelnách finančních úřadů nebo je možné ho stáhnout zde: formulář pro daňové přiznání 2 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011.

 

Zálohy na daň z příjmů

Zálohy na daň z příjmů se počítají podle poslední známé daňové povinnosti.

 • Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč.
 • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy ve výši 40 % z poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné:
  • k 15. dne 6. měsíce zdaňovacího období
  • k 15. dne 12. měsíce zdaňovacího období
 • Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné:
  • k 15. dne 3. měsíce zdaňovacího období
  • k 15. dne 6. měsíce zdaňovacího období
  • k 15. dne 9. měsíce zdaňovacího období
  • k 15. dne 12. měsíce zdaňovacího období

Inzerce ∇

Vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (vybrané položky)

I. oddíl: údaje o poplatníkovi

II. oddíl:

Částky zvyšující výsledek hospodaření:

 • řádek 10 – výsledek hospodaření před zdaněním. Rozdíl mezi výnosy a náklady.
 • řádek 30 – částky zvyšující výsledek hospodaření, mj. zdravotní a sociální pojištění sražené ze mzdy zaměstnancům a neodvedené do 31. ledna následujícího roku; částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmu,  a pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako výdaje (nákladu)
 • řádek 40 – nedaňové náklady (podrobněji rozepsané v Příloze č. 1 II. oddílu v tabulce A)
 • řádek 50 – kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
 • řádek 70 – mezisoučet

Částky snižující výsledek hospodaření:

 • řádek 110 – příjmy osvobozené od daně
 • řádek 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 – částky snižující výsledek hospodaření, mj. již odvedené zdravotní a sociální pojištění sražené ze mzdy zaměstnancům, které v minulém zdaňovacím období zvyšovalo výsledek hospodaření; nezaplacené smluvní pokuty a penále (poplatník je věřitelem)
 • řádek 120 – příjmy nezahrnované do základu daně, např. příjmy zdaňované srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly společníka v.o.s. a komplementáře k.s.)
 • řádek 150 – záporný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (do přiznání ale napsaný s kladným znaménkem)
 • řádek 160 – záporný rozdíl mezi účetními a daňovými náklady (do přiznání psaný s kladným znaménkem), např. pozdě zaplacené zdravotní a sociální pojištění podnikatele, rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku
 • řádek 170 – mezisoučet

Příloha č. 1 II. oddílu

 • tabulka A – částky nedaňových nákladů vyplněné podle účtových skupin
 • tabulka B a) – částky daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku vyplněné podle odpisových skupin
 • tabulka C a) – odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaných do daňových nákladů a zákonné opravné položky k pohledávkám
 • tabulka E – odečet daňové ztráty. Od základu daně může poplatník odečíst daňovou ztrátu, které byla vyměřena za předchozí zdaňovací období. Ztrátu může poplatník odečítat nejdéle po 5 následujících zdaňovacích období.
 • tabulka G - dary
  • řádek 1 – celková hodnota darů, která splňuje účel daný zákonem (např. dary poskytnuté obcím, krajům, na podporu a ochranu mládeže, na financování vědy a vzdělání, na sociální a zdravotnické účely)
  • řádek 2 – hodnota darů poskytnutá vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
 • tabulka H – slevy na dani
  • řádek 1 – pokud poplatník zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením (s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením), snižuje se jeho daň za každého takového zaměstnance o 18 000 Kč
  • řádek 2 – pokud poplatník zaměstnává zaměstnance s těžším zdravotním postižením, snižuje se jeho daň za každého takového zaměstnance o 60 000 Kč

Slevy se mohou uplatnit, pokud je výsledkem ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením desetinné číslo (vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin, které zaměstnancům se zdravotním postižením vyplývá z rozvržení pracovní doby, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu).

 • řádek 4 – mezisoučet
 • řádek 5 – slevy na dani týkající se  poplatníků, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky a splňují podmínky dané zákonem.
 • řádek 200 – základ daně nebo daňová ztráta, vypočtená pomocí částek ze řádků 10, 70 a 170. K výsledku hospodaření před zdaněním (ř. 10) se přičtou položky zvyšující základ daně (ř. 70) a odečtou položky snižující základ daně (ř. 170).
 • řádek 220 – vyplňuje se pouze za předpokladu, že na řádku 200 nevychází daňová ztráta
 • řádek 230 – pokud je na řádku 200 kladná částka – základ daně před úpravami (nikoliv daňová ztráta), může se od základu daně odečíst daňová ztráta vykázaná v předchozích zdaňovacích obdobích, avšak pouze do výše částky, která je na řádku 220. Poklady pro vyplnění tohoto řádku jsou v tabulce E.
 • řádek 250 – mezisoučet
 • řádek 260 – odečet darů od základu daně. Poklady najdeme v tabulce G.            Odečíst můžeme nejvýše 5 % z částky, která je na řádku 250. V úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím nejvýše 10 % z částky, která je na řádku 250.
 • řádek 270 – mezisoučet, základ daně před zdaněním zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.
 • řádek 280 – sazba daně v procentech, pro daňové přiznání za rok 2 011Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011 použijeme daňovou sazbu 19 %
 • řádek 290 – výpočet daně, součin základu daně před zdaněním (ř. 270) a sazby daně v procentech (ř. 280), to celé děleno 100.
 • řádek 300 – slevy na dani, které mohou být odečteny nejvýše do částky uvedené na řádku 290. Podklady pro tento řádek získáme z tabulky H.
 • řádek 330 – mezisoučet, daň po slevách
 • řádek 340 – celková daňová povinnost (v účetnictví je tato částka zaúčtovaná jako 591Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591 / 341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341)

V. oddíl – placení daně

 • řádek 1 – částka, kterou poplatník zaplatil na zálohách na daň z příjmu
 • řádek 4 – rozdíl záloh ze řádku 1 a částky na řádku 340. Minusová částka je nedoplatkem a do daňového přiznání se zapisuje s minusem (-). Plusová částka je přeplatkem a do daňového přiznání se zapisuje s plusem. 

Autor: Jana Fučíková

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

 1. [ 1] Nonna 12.03.2012, 12:35

  Dobry den. Chtela bych se vas zeptat jak muzu ukazat v priznani k dani( pravnickych osob) jednorazovy vklad na bankovsky ucet od jednoho reditele druhemu. Mam firmu, ktera ma dva reditele. Vklad byl poslan ze zahranici. Dekuji za odpoved, Kvasova Nonna

 1. [ 2] Bujový Vaníček 15.03.2012, 08:04

  Můžete prokázat jednak na základě VÝPISU Z BÚ, který je majitelem tohoto výpisu té vaše firmy, jednak na základě potvrzení vkladu od banky, do které tyto peníze byly vkládány.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Dan-z-prijmu-pravnickych-osob&idc=61

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.