Institut nespolehlivého plátce a institut ručení za DPH

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Oznámení o změně registračních údajů plátců DPH (nahlášení č. BÚ) Stáhnout Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty Stáhnout

Rok 2013 přinesl novelu zákona o DPH. Tato novelizace vyhlásila i boj proti daňovým podvodům formou institutu nespolehlivého plátce (§106a novely zákona) a institutu ručení za DPH (§108a novely zákona, §109).

1.4.2013 správce daně zveřejní čísla účtů, které firmy používají k ekonomické činnosti – pokud by obchod mezi partnery probíhal přes nezveřejněný účet, je dodavatel automaticky považován za nespolehlivého.

Registr plátců DPH můžeme najít na webu daňového portálu

Institut nespolehlivého plátce (§106a) 

Institut umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH.

Titul nespolehlivého plátce si zaslouží ten, kdo:

 • nepodává daňové přiznání
 • neplatí vykázanou daň (pokud správce daně neposoudí toto jako případ, kdy  poplatník nemá na zaplacení)
 • nespolupracuje při daňové kontrole

 Trest pro nespolehlivého plátce:

 • udělení statusu jako nespolehlivý a tím ztráta důvěry u odběratelů (pokud si u tohoto dodavatele odběratel objedná a dodavatel nezaplatí, automaticky přechází povinnost odvodu DPH na odběratele)
 • měsíční zdaňovací období

Status pro nespolehlivého plátce ztratíme až po roce ode dne rozhodnutí nabití právní moci rozhodnutí. Celý rok nesmíme porušit povinnosti vztahující se k správě DPH. Po roce podáme žádost. Finanční úřad má nárok ji zamítnout.

Ručení příjemce zdanitelného plnění (§109)

Nezaplatí-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění daň, plátce, který přijal zdanitelné plnění, za tuto daň ručí (odběratel ručí za dodavatele při odvodu DPH)

Případy, kdy odběratel ručí za dodavatele při odvodu DPH:

 • Příjemce o tomto věděl nebo vědět měl a mohl
 • Úplata je bez ekonomického odůvodnění odlišná od ceny obvyklé (nízká)
 • Úplata je poskytnuta na jiný než zveřejněný BÚ
 • Poskytovatel je nespolehlivý plátce
 • Poskytovatel PHM není v registru distributorů PHM (na pohonné hmoty kladen vysoký důraz kvůli kauze daňových úniků v ČR – proto existuje oficiální registr distributorů pohonných hmot. Pokud v tomto registru distributor není, odběratel je ručitelem automaticky).

Institut ručení za DPH oprávněným příjemcem (§108a) – tento oprávněný příjemce ručí správci daně za daň, která nebyla osobou, která pořídila toto zboží z jiného členského státu (nebo na účet vedený v cizině) zaplacena správci daně při dodání tohoto zboží třetí osobě v tuzemsku. Neboli dodavatel z ciziny – prostředník tuzemsko – konečný odběratel tuzemsko. DPH za dovezené zboží by měl zaplatit prostředník. Pokud tak neučiní, ručí za odvod konečný odběratel.

Z předchozího uvedení do problému nespolehlivého dodavatele a ručení příjemce zdanitelného plnění vidíme, že i jako solventní a poctivý obchodník se můžete do situace ručitele dostat. Tímto jednáním stát víceméně přenesl zodpovědnost na podniky. Kontrola registru plátců a statusu nespolehlivého plátce přidá více administrativy. O to víc, když do tohoto registru musíte zadat daňové identifikační číslo hledaného subjektu ručně. Podniky tak budou muset vyčlenit pracovní sílu, která bude celé dny registry kontrolovat.

Způsob daňového úniku:

Mechanismus DPH – dodavatel prodá zboží odběrateli - odběratel si své DPH na vstupu započítá a na finančním úřadu dostane zpět - avšak dodavatel DPH nikdy neodvede (a pokud podá daňové přiznání, ale daň nezaplatí, může být považován pouze za toho, kdo na zaplacení nemá. Nikoli za toho, kdo si krátí daň) a tím stát přichází o peníze.

Jak se chránit proti ručení na DPH nezaplaceném dodavatelem

 • platba v hotovosti (na platby v hotovosti se ručení nevztahuje),
 • uzavřením obchodní smlouvy s úpravou platebních podmínek nebo zákazu postupování  pohledávek vaším dodavatelem,
 • zvláštní zajištění daně (§109a zákona o DPH).

 Pokud se obáváte ručení za daň z titulu nespolehlivosti vašeho dodavatele nebo v případě odběru pohonných hmot od distributora, který není zapsán v seznamu vedeném Generálním ředitelstvím cel, žádné strategie vám bohužel nepomohou. Ani úprava smluvních podmínek vaši situaci nijak nezlepší.

Zvláštní zajištění daně – jediný způsob, jak se vyhnout ručení za daň nezaplacenou dodavatelem. Zvláštní způsob zajištění daně umožňuje zákon o DPH. Platba vyfakturovaná Vaším dodavatelem bude rozdělena na dvě. Základ daně – zaplatíte dodavateli, DPH – zaplatíte na bankovní účet finančnímu úřadu místně příslušnému vašemu dodavateli - způsob zveřejnilo Generální finanční ředitelství na svých internetových stránkách. Tento způsob umožní identifikaci platby a její použití na úhradu daně z konkrétního zdanitelného plnění:

 • identifikace poskytovatele zdanitelného plnění
 • daň, na kterou je úhrada určena
 • identifikace příjemce zdanitelného plnění
 • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění

 

Zvláštní zajištění daně je nutno dohodnout s dodavatelem. Bez dohody nejste oprávnění DPH dodavateli nezaplatit. Dodavatel může tuto částku vymáhat jako dlužnou po splatnosti. Hrozí dvojté zaplacení DPH.


[Doplněno 3.4.2013]

Nahlášení čísla účtu správci daně

Pokud jste jako stávající plátce svůj účet nenahlásili, správce daně zveřejní všechny vaše účty, které u vás eviduje.
Nahlášení provedete odevzdáním dokumentu o změně registračních údajů plátců DPH na příslušný daňový úřad.

Plátci, kteří jsou registrováni k dani z přidané hodnoty po 1. 1. 2013, sdělují správci daně tento povinný údaj již při registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Další informace k této problematice:

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. VH v komanditní společnosti
9 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Výsledek hospodaření - ztráta
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování materiálu způsobem A
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  Adriana 29.03.2013, 09:08

A co v případě kdy dodavatel a jeho daňová povinnost by byla 1.000 Kč (rozdělena mezi 4 odběratele po 250 Kč) nárok na odpočet dodavatele tedy 250 Kč. Dodavatel musí státu zaplatit 750 Kč (1 000 K4 - 250 Kč) – nezaplatí Poté 3 odběratelé zaplatí (každý svých 250 Kč) a 1 nebude platit nic? Nebo se částka 750 se rozpočte mezi všechny 4 odběratele?

#2  Michal Hanych 29.03.2013, 21:58

Adriana: Institut ručení je akcesorický - zaniká, když bude splněn hlavní dluh. Nejde ale zapomínat na to, co je hlavní dluh. Tím je vždy neodvedená daň z konkrétního plnění. Podle mého by se mělo postupovat následovně: Když má dodavatel daň na výstupu ze 4 jednotlivých plnění, na vstupu si odečte 250, rozpočítá se odečtených 250 na poskytnutá plnění. Na každé by tak připadalo 187,5 Kč oprávnění správce daně z nezaplacené daně. Vzhledem k vazbě na konkrétní plnění není možné, aby tři zaplatili a čtvrtý měl "nulu". Nicméně jedná se o můj názor, s jistotou to budeme vědět, až proběhne první soud.
Blíže k institutu ručení v DPH sdělení GFŘ (nicméně bez komentáře k vámi položené otázce...) http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Ruceni.pdf
Michal Hanych; www.simpletax.cz

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Institut-nespolehliveho-platce-a-institut-ruceni-za-DPH&idc=90

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.