Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Jak je správně nastavit převodní ceny? Pozor na rostoucí zájem berňáku o cenu obvyklou!

|

Mnozí podnikatelé si často ani neuvědomují, že jejich jednotlivé podniky či sami majitelé si nemohou navzájem fakturovat nebo prodávat aktiva, jak se jim zlíbí. V české daňovém řádu jsou převodní ceny stanoveny v § 23 odts. (7) Zákona o daních z příjmu, který ustanovuje povinnost upravit základ daně o rozdíl v cenách pro spojené osoby vůči cenám obvyklým. Za spojené osoby jsou z pohledu tohoto paragrafu považovány osoby propojené kapitálově (nad 25% hlasovacích práv), osoby podílející se na kontrole druhé osoby (statutární, dozorčí orgán atd.) ale i osoby blízké v rodině. V Tuzemsku zatím povinnost vyhotovení převodní dokumentace pro transakce mezi spojenými osobami není, nicméně v řádě států EU (např. i Slovensko) již legislativa její přípravu přikazuje.

Proč se s tím ale tolik nadělá?

Představte si situaci, že podnikatel vlastní jednu společnost v Čechách (maloobchod s nářadím) a další ve Spojených arabských emirátech, kde je sazba daně z příjmu 0 %. Tato společnost nakoupí zboží od českého velkoobchodu nářadí a s přirážkou 100 % jej prodá Tuzemskému maloobchodu, kterého provozuje stejný podnikatel. Kvůli značné nákupní ceně je veškerý zisk realizován na úrovni společnosti z Emirátů a ČR přichází o svých 19 % ze zisku maloobchodu. Z tohoto důvodu se úřady v rámci kontroly převodních cen zaměřují zejména na přeshraniční transakce. Nicméně stranou nejsou ani tuzemské transakce, kde by mohlo při nedodržení tržního odstupu docházet k převodům zisků mezi subjekty se ztrátami z minulosti nebo mezi subjekty s odlišným zdaněním (specifické fondy, neziskové organizace atd.).

I díky tomu v současnosti správce daně zvyšuje tlak na daňové subjekty u problematiky převodních cen. Metodika k nastavování převodních cen vychází ze směrnice OECD, přičemž některé části jsou zakotveny v pokynech Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Metod pro správné nastavení převodních cen je více a některé jsou pro stanovení poměrně sofistikované.

Poradenské společnosti se často pokoušejí stanovovat cenu obvyklou dle přání klienta, přičemž k tomuto využívají nejsofistikovanější metody, u kterých by nemělo hrozit napadení ze strany finanční úřadu. Ten nicméně zareagoval zpřísněním kontrol a zavedením specializovaných úřadů s dobře školenými úředníky, kteří mají působnost v celé ČR. Další nevýhodou pro daňový subjekt je přenos důkazního břemene. V případě převodních cen je daňový subjekt povinen na vyzvání úřadu jejich výši doložit na rozdíl od ostatních daňových povinností. V opačném případě finanční úřad ceny sám určí a samozřejmě doměří daň i s pokutami a penálem. Je tedy nutné být na berního úředníka řádně připraven a v ideálním případě ho během kontroly zavalit převodní dokumentací ke každé transakci.

 

Metody stanovení ceny obvyklé

Metoda nezávislé srovnatelné ceny

Tato metoda je v praxi nejednoduší pro aplikaci, přičemž její podstata tkví v tom, že stejnou službu nebo produkt prodáváte spojené osobě za stejnou cenu, jako nespojené. Během jejího využití je třeba nalézt srovnatelné transakce zejména z hlediska kvality, objemu, úrovně a lokace trhu. Pokud však firma takovou transakci s nespojenou osobou nerealizuje, je třeba přistoupit k dalším metodám.   

Metoda ceny při opětovném prodeji

Metoda je doporučována pro prodejní podniky, které sami produkt nijak zvlášť neupravují a působí na trhu spíše jako distributor. Vychází z ceny, za kterou je podnik schopen produkt nebo službu prodat. Tato cena se pro účel nákupu od spojené osoby poníží o přiměřené hrubé rozpětí, které odpovídá nákladům na funkce a rizika spojená s prodejem.

Metoda cost plus

Tato metoda se hodí pro výrobní podniky a poskytování služeb. Vychází z celkových nákladů na produkt nebo službu, ke kterým připočte procentuální obvyklou přirážku na trhu. Základem této metody je dobrá znalost vlastních nákladů na jednotlivé produkty a služby.

Metoda čistého rozpětí

Metoda čistého rozpětí se využívá u zvlášť složitých transakcí. Metoda pracuje s obvyklým rozpětím čistého zisku a ve své podstatě se podobá předchozím dvěma metodám. Základní myšlenkou je předpoklad, že poplatník by měl dosahovat stejného zisku jako firma prodávající nespojené osobě. Cena se tedy určuje v rozpětí, aby firma dosahovala obdobných výsledků jako její konkurence na stejném trhu a to ve vztahu k tržbám, nákladům či aktivům.   

Metoda rozdělení zisku

Tato metoda je jednoznačně nejkomplexnější a její užití je nutné dostatečně obhájit. Ve své jednodušší formě (analýza zásluh) metoda určí celkový zisk skupiny firem. Tento následně rozdělí podle analýzy funkcí, riziky a užití aktiv. Metoda je vhodná pro případy, kdy v čase rozdělení zisku známe finální prodejní cenu poslední spojené osoby.

 

Ukázky stanovení převodní ceny v praxi

Nyní se mohou jevit převodní ceny poměrně složitě, nicméně jakmile si jejich výpočet ukážeme v praxi, zjistíte, že jejich použití je poměrně instinktivní. Pojďme tedy na to.

Nezávislá cena v praxi

Firma ALFA s.r.o. zajišťuje kamionovou dopravní službu pro přepravu kontejnerů na trhu, přičemž má stanovený sofistikovaný ceník na základě vzdálenosti, velikosti, váhy zásilky a lokace přepravy. Majitel se rozhodl založit další firmu BETA s.r.o., která začne podnikat na trhu prodeje stavebních hmot. Rád by ve skupině dosáhl synergie a využil logistických služeb firmy ALFA s.r.o. Pro nastavení převodních cen není nic jednoduššího, než aby nová firma uzavřela přepravní smlouvu s ALFA s.r.o. a v rámci obchodního styku se řídila stejným ceníkem jako ostatní přepravci.

Cost plus v praxi

Podnikatel si na sebe pronajímá komerční prostory o rozloze 200 m2 za 30 000 Kč/měs., které dále podnajímá spojené společnosti ALFA s.r.o., která využívá 120 m2 a společnosti BETA s.r.o., která využívá zbylých 80 m2 .Podnikatel z veřejných zdrojů identifikoval, že se komerční nemovitosti v této lokalitě podnajímají s obvyklou výnosností ve výši 10 %. Tudíž by jako správný hospodář i on sám měl vyžadovat za podnájem celé nemovitosti 33 000 Kč/měs. Tuto cenu následně podle metráže (případně počtu zaměstnanců, jiného alokačního klíče nebo jejich kombinace) rozloží mezi podnájemníky. Tudíž společnosti ALFA s.r.o. stanoví nájemné ve výši 19 800 Kč/měs. (120/200 * 33 000) a společnosti BETA s.r.o. stanoví nájemné ve výši 13 200 Kč/měs. (80/200 * 33 000).

Metoda rozdělení zisku v praxi

Mateřská společnost ALFA s.r.o. nakupuje na burze hovězí maso a to následně prodává dceřiné společnosti BETA s.r.o., která zajišťuje jeho distribuci na lokálním trhu restaurací. Restaurace objednávají určená množství v předstihu a cena je stanovována pro každou objednávku individuálně. Díky tomu je možné určit celkový zisk skupiny ještě před dodáním masa do restaurace, pokud bychom porovnali nákupní cenu na burze a cenou odbytu. Skupina má v rámci tzv. master file (komplexní studie převodních cen) vyhotovenou analýzu funkcí, rizik a aktiv, které v transakci jednotlivé podniky zastřešují. Z této analýzy vyplívá, že mateřská společnost ALFA s.r.o. se na těchto aktivitách podílí z 72 % a společnost BETA s.r.o. pouze z 28 %. Fakturovaná částka se tedy pro každou transakci dopočítá podle následujícího vzorce s cenami bez DPH. 

0,72 * prodejní cena restauraci + 0,28 * nákupní cena na burze

 

Pozor na zvýšené zaměření pozornosti finančního úřadu

Rostoucí zájem finančního úřadu a potenciální nadnárodní prvek jsou v dnešní době motorem zvýšení pozornosti u převodních cen. Stejně tak jsou převodní ceny jedním ze základních bodů finančních prověrek při fúzích a akvizicích. Objektivně lze tedy doporučit značnou opatrnost a preventivní kroky firem u této problematiky. Současně nikdy nezapomínejte, že i transakce spojených osob by měli být podloženy smlouvami, objednávkami a zejména fakturací, která se projevuje i s ohledem na DPH. Vždy se snažte u těchto transakcí sledovat ekonomickou racionalitu jednotlivých subjektů a jestli není některá fyzická či právnická osoba zvýhodňována na úkor jiné. V případě významnějších transakcí neváhejte oslovit profesionální transakční a daňové poradce, kteří Vám mohou poradit s vhodnou metodikou a pomoci dokumentaci vypracovat. U nejobjemnějších transakcí je možné uvažovat i nad vyhotovením znaleckého posudku, který není finanční správa oprávněna nikterak rozporovat.

   


Autor: Jakub Průdek

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Jak proúčtovat přeměnu obchodních korporací Jak proúčtovat přeměnu obchodních korporací

11. 06. 2019, Jakub Průdek Jak se účtuje přeměna korporací, jako např. fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy či přeshraniční přemístění sídla?... celý článek


 Zrušení karenční doby u nemocenské Zrušení karenční doby u nemocenské

09. 06. 2019, Michaela Vetráková Novelou zákoníku práce č. 32/2019 Sb. se ruší karenční doba a to s účinností od 1. 7. 2019. Jaké další změny nás ještě čekají?... celý článek


Kategorie: Daně

Rýchly přehled článků z kategorie Daně

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-je-spravne-nastavit-prevodni-ceny-Pozor-na-rostouci-zajem-bernaku-o-cenu-obvyklou-&idc=379

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.