Jak maximalizovat výši finanční náhrady při úrazu

Cesta na dovolenou, dopravní nehoda a škoda na zdraví bez zavinění poškozeného, pracovní úraz a samozřejmě opět škoda na zdraví, to jsou snad nejčastější způsoby vzniku práva na náhradu škody. Co udělat pro to, aby vám přiznaná náhrada škody nebyla zbytečně nižší, se dočtete níže.

 

Abyste se mohli domáhat práva na náhradu škody dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), musí proběhnout škodná událost mající za následek vznik škody, a tato událost musí proběhnout v důsledku porušení právní povinnosti.

Způsob a rozsah náhrady škody stanoví § 442 občanského zákoníku, a to tak, že se hradí skutečná škoda a ušlý zisk a škoda se (mimo výjimečné případy) hradí v penězích.

Výše náhrady škody na zdraví (bez rozdílu povahy příčiny vzniku škody) je pak rozebírána v § 444 občanského zákoníku an. Zde je stanoveno, že bolestné a ztížení společenského uplatnění se odškodňují jednorázově podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440 z roku 2001. Zde je uvedena bodová tabulka, dle které se na základě lékařského posudku určuje výše náhrady škody – v tabulce jsou vypsána zranění a jejich bodová ohodnocení, od kterých se odvíjí vaše náhrada. Z lékařského posudku bude určena povaha zranění, vyhledána v tabulce vyhlášky a dle výše přidělených bodů se stanoví výše náhrady škody. Dle § 7 odst. 2 výše uvedené vyhlášky Ministerstva zdravotnictví činí hodnota 1 bodu 120,- Kč. Náhrada se pak úměrně zvyšuje v případě náročného a mimořádně náročného způsobu léčby, či pokud vede ke zvlášť těžkým následkům na zdraví.

Bodová tabulka české pojištovny k nahlédnutí
 

Lékařský posudek je pro vás základním dokumentem, chcete – li se domáhat svého práva. Doklad od lékaře je plnohodnotným důkazním prostředkem, neboť jím lze zjistit stav věci ve smyslu ustanovení § 125 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dokazuje, že návštěva lékaře byla uskutečněna a určuje, jaká léčba a za jakou úhradu byla provedena. Je zpracováván za účelem určení výše náhrady škody, a to vaším ošetřujícím lékařem. § 8 odst. 3 vyhlášky MZ stanoví, že „posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.“ Jiný důkaz pro určení rozsahu škody na zdraví, který má stejnou míru důvěryhodnosti a vypovídající hodnotu, byste hledali jen těžko.

 

Nejde ale jen o doložení všech písemných podkladů posuzujícímu lékaři k učení výše jednorázového odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. V § 449 odst. 1 občanského zákoníku je uvedena povinnost úhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Jedná se o takové náklady, které jsou potřebné ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Zda ale po podstoupení daných léčebných procedur opravdu reálně dojde ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného, již určující není.

Náklady, které Vám může pojišťovna proplatit, ale musí být doloženy, a to možnými následujícími způsoby, jako jsou doklady od lékaře, účtenky z lékáren, potvrzení z rehabilitačního ústavu, kde pobyt není hrazen pojišťovnou, atd...

Pracovní úraz a náhrada mzdy – to je jeden ze zvláštního způsobu vzniku škody se zvláštní odpovědností. Aby mohla být proplacena náhrada mzdy, stejně jako již výše uvedené bolestné či účelně vynaložené náklady na léčení, je potřeba mít vyplněný doklad zvaný „Záznam o pracovním úrazu,“ který se předkládá pojišťovně poškozeného a z jehož titulu vznikne právo na plnění – tedy poskytnutí náhrady škody.

V případě dopravní nehody je situace odlišná, při vzniku škody na zdraví se nehoda oznamuje policii a účastníkům nevzniká povinnost vyplnit formulář záznam o dopravní nehodě. Právním titulem na plnění je zde záznam vytvořený policisty a opět lékařský posudek vypracovaný k posouzení výše jednorázového odškodnění. Doklady k určení účelně vynaložených nákladů zde mají samozřejmě také svoje místo, stejně jako výše se náhrada musí poškozenému poskytnout.

V případě vzniku škody na zdraví si tedy pečlivě uschovejte všechny doklady, které by mohly sloužit k určení výše náhrady a odškodnění. Nenechte se zbytečně ošidit a nebojte se požádat o pomoc.

Tento článek sepsal web www.bezplatnapomoc.cz

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad III.
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Půjčka poskytnutá proti směnce
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Dílčí základy daně u fyzických osob
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  Pelikánová 12.09.2013, 17:33

Chci uplatnit náhradu za cestovné k lékaři u komerční pojišťovny. Mohu požadovat kromě spotřebovaného paliva i amortizaci vozidla, tak, jak je tomu u služebních cest, pokud se používá soukromé vozidlo?Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-maximalizovat-vysi-financni-nahrady-pri-urazu&idc=67

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.