Videokurz jak na účtování od základů

Jak přejít z daňové evidence na účetnictví

Pokud podnikáte jako OSVČ a vedete daňovou evidenci, sledujte svůj roční obrat. Jestliže překročíte 25 milionů korun, musíte povinně vést účetnictví.

 

Dále musíte jako OSVČ vést účetnictví tehdy, když:

 • jste zapsaní v obchodním rejstříku,
 • jste společníkem ve společnosti, kde nejméně jeden ze společníků vede účetnictví,
 • nebo se rozhodnete vést účetnictví dobrovolně.

Od kdy musíte povinně vést účetnictví jako OSVČ

Představte si, že jste hranici 25 milionů korun překročili v kalendářním roce 2021. To znamená, že se od 1. 1. 2022 oficiálně stáváte účetní jednotkou a povinnost vést účetnictví pro vás začíná platit o rok později – od 1. 1. 2023.

Pozor – jakmile se jednou stanete účetní jednotkou, musíte vést účetnictví minimálně po dobu 5 let.

Ať už se rozhodnete pro přechod k účetnictví dobrovolně nebo povinně, jistě vás potěší, že změnu nemusíte nahlašovat úřadům.

Daňová evidence versus účetnictví: hlavní rozdíly

Daňová evidence je ve srovnání s účetnictvím jednodušší a zpravidla ji zvládnou i začátečníci.

Účetnictví vyžaduje mnohem více odborných znalostí a také je mnohem rozsáhlejší než daňová evidence. Zachycuje totiž všechny operace, které v podniku vzniknou. Nemusí se jednat jen o pohyby peněz na bankovním účtu nebo v pokladně. Účetnictví poskytuje komplexní přehled o:

 • stavu a pohybu majetku a dalších aktiv,
 • stavu a pohybu závazků a jiných pasiv,
 • nákladech a výnosech,
 • výsledku hospodaření (tím může být zisk nebo ztráta).

 

To je jeden z hlavních důvodů, proč podnikatelé často svěřují zpracování účetní agendy účetním s potřebnými znalostmi.

 

V praxi se můžete setkat se dvěma druhy účetnictví:

 1. jednoduché,
 2. podvojné.

Jednoduché účetnictví mohou vést jen neziskové organizace, nikoliv podnikatelé. 

Podnikatelé (OSVČ i firmy) vedou vždy účetnictví podvojné. Říká se mu tak kvůli způsobu, jakým se jednotlivé operace zachycují – platí, že každá operace se eviduje na dvou různých rozvahových účtech. V tomto článku je tedy řeč o podvojném účetnictví.

Z toho vyplývá, že firmy nemohou vést daňovou evidenci. Vždy vedou jedině účetnictví. Proto se přechod z daňové evidence na účetnictví týká pouze OSVČ.

Přechod z daňové evidence na účetnictví: prakticky

Při přechodu z daňové evidence na účetnictví postupujte podle vyhlášky ministerstva financí č. 500/2002 Sb. následovně:

 • Na konci roku proveďte inventarizaci majetku, dluhů (eventuálně rezerv) a oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku a neuplatněnou část výdajů u finančního leasingu. Také vyčíslete položky, které ovlivní základ daně v dalším zdaňovacím období.
 • Uzavřete účetní knihy daňové evidence a vytvořte nový účtový rozvrh (podle platné směrné účtové osnovy pro podnikatele). Účtový rozvrh je soupis všech účtů využívaných v účetnictví.
 • Na začátku zdaňovacího období (zpravidla k 1. 1.) sestavte zahajovací rozvahu, vytvořte interní směrnice (např. pro postup zpracování dokladů) a otevřete účetní knihy – deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů.
 • Vyčíslete počáteční stavy příslušných rozvahových účtů s využitím účtu 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 – Počáteční účet rozvažný.
 • Většinou vznikne rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků nově otevřených účtů aktiv a pasiv. Zaevidujte ho na účtě 491 Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 – Účet individuálního podnikatele, který může mít aktivní nebo pasivní zůstatek.

 

Na konci účetního období (zpravidla k 31. 12.) upravte základ daně, který zvýšíte o hodnotu:

 • zásob a cenin,
 • poskytnutých záloh
 • a pohledávek.

 

A snížíte o hodnotu:

 • přijatých záloh
 • a závazků.

Účetní program: nutnost nebo možnost

Pro vedení daňové evidence jste si možná vystačili s jednoduchým fakturačním softwarem, aplikací nebo Excelem. Při vedení účetnictví se ale bez účetního programu neobejdete. 

Vyberte si proto takový, který bude mít všechny potřebné funkce a moduly, které při svém podnikání využijete.

Vyzkoušejte si zdarma jednoduchý účetní program Money S3 zdarma – je ideální volbou pro malé až střední živnostníky a firmy. Je dostatečně intuitivní, přehledný a zároveň ho využijete i pro:

 • vedení skladů,
 • zpracování mezd,
 • elektronickou evidenci knihy jízd,
 • propojení s e-shopem
 • nebo automatizaci rutinních procesů.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Daňově neuznatelné náklady = komplexní příklad
Nový 1 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování o zásobách
11 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Dlouhodobý majetek - ZC a vyřazení a jeho daňové dopady
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-prejit-z-danove-evidence-na-ucetnictvi&idc=454

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.