Jak se účtuje výsledek hospodaření

 

Výsledek hospodaření zjistíme odečtením nákladů od výnosů. V případě kladného výsledku mluvíme o zisku účetní jednotky, záporný výsledek znamená ztrátu. Zisk zvyšuje vlastní zdroje krytí majetku účetní jednotky, ztráta vlastní zdroje krytí naopak snižuje.

Účtování na začátku účetního období

Zjistíme výsledek hospodaření z minulého účetního období. Při otevírání účetních knih zaúčtujeme tento výsledek na stranu MD účtu 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 v případě ztráty, na stranu Dal u zisku.

Účet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je pasivní, účtuje se na něj pouze výsledek hospodaření z předcházejícího účetního období, který je ve schvalovacím řízení (ještě nebylo rozhodnuto o způsobu vypořádání ztráty, resp. rozdělení zisku).

Zaúčtování ztráty: 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Zaúčtování zisku: 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

Účtování v průběhu a na konci účetního období

Do konce účetního období musí účet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 vykazovat nulový zůstatek. Proto v průběhu roku účetní jednotka rozhodne o způsobu rozdělení zisku nebo o způsobu vypořádání se se ztrátou.

Při uzavírání účtů převádíme konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů na 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 Účet zisků ztrát. Jestliže je konečný zůstatek účtu 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 na straně MD vyšší než na straně Dal, má účetní jednotka ztrátu (náklady jsou vyšší než výnosy). V opačném případě vykázala účetní jednotka zisk.

Ztráta:

V tomto případě účetní jednotka neplatí daň z příjmů.

Zisk:

Způsoby účtování se liší podle právní formy účetní jednotky.

 

Akciová společnost

Účetní jednotka účtuje o výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. Má tyto možnosti účtování:

Ztráta:

Zisk:

Jestliže na konci účetního období účetní jednotka zjistí, že vytvořila zisk, má povinnost vypočítat daň z příjmů právnických osob, zaúčtovat ji, převést konečný zůstatek nákladového účtu 591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591 Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná na účet 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710.

Inzerce ∇

Společnost s ručením omezeným

Účetní jednotka účtuje o rozdělení výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. Má následující možnosti účtování:

Ztráta:

Příklad:

Společnost s ručením omezeným měla v minulém účetním období ztrátu 500 000 Kč. Valná hromada rozhodla, že ztrátu z 15 %  uhradí z rezervního fondu a 30 % zaplatí společníci.

Účet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 musí mít po provedení těchto účetních operací nulový zůstatek.

Zisk:

 

Komanditní společnost

Ztráta:

Podle Obchodního zákoníku nesou komplementáři ztrátu rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni k úhradě ztráty pokud tak stanoví společenská smlouva.

Zisk:

Rozdělení zisku se řídí podle Obchodního zákoníku a podle společenské smlouvy. Zisk se rozdělí na dvě části (část připadající komplementářům a část připadající společnosti) podle poměru stanoveného ve společenské smlouvě, jinak se rozdělí na dvě poloviny.

Část zisku připadající společnosti se zdaní daní z příjmů právnických osob, zbytek se rozdělí mezi komanditisty v poměru splacených vkladů, nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného. Podíly na zisku jsou zdaňovány srážkovou daní, která činí 15 %.

Část zisku připadající komplementářům se mezi ně rozdělí rovným dílem, nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného. Komplementáři zisk zdaní daní z příjmů ve svém daňovém přiznání.

 

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost nepoužívá účet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.. O případné ztrátě se účtuje ještě před uzavřením účetních knih. Veškerý zisk je nejprve převáděn společníkům ve formě závazku na účet 364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, odtud může být převeden na další účty.

Ztráta:

Podle Obchodního zákoníku nesou společníci ztrátu rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Zisk:

Podle Obchodního zákoníku se zisk dělí mezi společníky rovným dílem, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Jestliže je společníkem fyzická osoba, zdaní zisk daní z příjmů fyzických osob. Společník – právnická osoba zisk převede do svého základu daně z příjmů právnických osob. Veřejná obchodní společnost sama za sebe žádnou daň z příjmu neodvádí.

 

Podnikatel – fyzická osoba

Ztráta:

Zisk:

 

Družstvo

Ztráta:

Družstvo uhrazuje ztrátu z nedělitelného fondu.

 

Zisk:

Rozdělení zisku upravuje Obchodní zákoník. Na určení části zisku, která se má rozdělit mezi členy družstva, se usnáší členská schůze. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů.

Kategorie

S tématem 'Jak se účtuje výsledek hospodaření' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - zisk
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. VH v komanditní společnosti
9 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (7)

#1  Ivana 07.02.2012, 21:12

díky moc za pomoc :)

#2  Petra Malá 13.02.2012, 14:37

Dobrý den, prosím a jak mám zaúčtovat ztrátu u neziskové organizace. Děkuji za odpověď

#3  Silvie Illeová 21.04.2013, 18:30

Dobrý den, k maturitě jsem měla udělat účetní případy, samozřejmě poč.rozvahu, deník, atd.Dle výnosů x nákladů vyšla ztráta.Jak nyní dál,kam s tou 710 konečném účtě rozvažném a jak s ní naložit do konečné rozvahy?Děkuji mnohokrát za pomoc. Illeová

#4  J. Navrátil 25.04.2013, 20:35

710 je účet zisků a ztrát --> na tento účet se převádí na konci účetního období nákladové a výnosové účty.Nákladové účty: 710/5xx, Výnosové účty:6xx/710.Je-li konečný zůstatek účtu 710 na straně MD (N>V) jedná se o ztrátu. Je-li konečný zůstatek účtu 710 na straně D(V>N) jedná se o zisk.Ať je zůstatek jakýkoliv, je třeba ho převést na účet 702 - Konečný účet rozvažný (aby se účet 710 "vynuloval").V rozvaze se jedná o položku : Výsledek hospodaření běžného účetního období.V dalším účetním období se při otevírání účetních knih tento výsledek hospodaření převede na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) - doufám, že jsem odpověděl na Vaši otázku :-) Kdyžtak se ještě ptejte.JN

#5  Mauricie 22.12.2014, 18:55

Dobrý den, píšete, že účet 431 nesmí mít konečný zůstatek.. Jak tedy může mít nějaký počáteční zůstatek? Vždyť je to nelogické.

#6  Vojtkoj 25.02.2016, 14:06

Dobrý den, přebírám účetnictví příspěvkové organizace a potřebuji si zadat počáteční stavy účtů. Mám problém s výsledkem hospodaření. Mohu ho na počátku účetního období zaúčtovat 491/431? A pak čekat až jak rozhodne zřizovatel co s ním? Děkuji za odpověď

#7  Havelka 22.01.2021, 22:48

Dobrý den, rád bych požádal o radu. Zkusil bych popsat v krátkých bodech. Společnost s.r.o.: - výsledek hospodaření k 31.12.2019 = -2.478,- - výdaje daňově neuznatelné v roce 2019 = 500,- - základ daně pro rok 2019 tedy 1.978,- - jakou výši ztráty mohu však uplatnit v roce 2020? Společnost byla tedy v roce 2019 ve ztrátě. V roce 2020 jsem ji převzal a dosáhl zisku. Rád bych si tedy ponížil základ daně o ztrátu z roku 2019, ale nevím o jakou výši. Mohu Vás požádat o konzultaci? Osobně bych řekl, že ztráta bude celkový výsledek hospodaření, nikoli základ daně, ale nejsem si tím jistý. Mnohokrát děkuji DH

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-se-uctuje-vysledek-hospodareni&idc=51

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.