Jak se účtuje vznik ready made společnosti s ručením omezeným

Mnozí z Vás si kladou dotaz, jak se náklady na vznik ready made společnosti zaúčtují v účetnictví. Odpověď na tuto otázku naleznete v následujícím článku. 

Účtování zřizovacích výdajů nové ready made společnosti – rozdělení a výše

Způsoby zaúčtování ready made společnosti se nám nabízí hned dva, oba budou demonstrovány na příkladu akciové společnosti Alfa a.s. jakožto matky a dvou dceřiných společností Beta s.r.o. a Gama s.r.o.  Předtím než se ale pustíme do podrobného rozebírání obou typů, tak je potřeba vyjmenovat a zejména pak vyčíslit zřizovací výdaje, které přicházejí v úvahu při zakládání jakékoli společnosti s ručením omezeným. 

Mezi zřizovací výdaje patří nájemné, mzdy, odměny za zprostředkování, poradenské či právní služby, soudní poplatky, správní poplatky a výdaje na pracovní cesty. V případě ready made společností je však vyvíjen trhem tlak na cenu a tak se prodejci snaží snížit možné výdaje na minimum.

Přehled běžných výdajů v případě tzv. „hotových společností“  je uveden v tabulce (údaje jsou uvedeny v Kč, jedná se o orientační čísla, zaokrouhlená na celé stovky): 

 

Typ výdaje

Kategorie výdaje

Přibližná částka

poplatek notáři za vyhotovení notářského zápisu

poradenské či právní služby

5 500,-

poplatky bance

odměny za zprostředkování

500 ,-

ověření podpisů a listin

poradenské či právní služby

200,-

soudní poplatky za prvozápis

soudní poplatky

6 000 ,-

správní poplatky za živnostenské oprávění

správní poplatky

1 000,-

První varianta zaúčtování

Poté co jsme si vypočetli a rozdělili možné výdaje, tak je třeba nastínit první z možných způsobů zaúčtování vzniku ready made společnosti. Již výše zmiňovaná mateřská společnost Alfa a.s. zakládá svou dceřinou společnost Beta s.r.o a někdo z členů statutárního orgánu (např. předseda představenstva) uhradí všechny náklady spojené se založením nové společnosti včetně složení základního kapitálu. Toto všechno bude zaúčtováno na účet 259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259 – pořízení krátkodobého finančního majetku.

Jakmile bude společnost Beta s.r.o. řádně zapsána do obchodního rejstříku, tak se promítnou uvedené výdaje do pořizovací ceny společnosti (zřizovací výdaje i základní kapitál) na účet 258 Účet 258 - Krátkodobý finanční majetek (Aktivní) 258 – krátkodobý finanční majetek. Společnost Beta s.r.o. je od okamžiku vzniku (zápisu do obchodního rejstříku) majetkem společnosti Alfa a.s. a je připravena k odkupu. 

 

Datum

Typ výdaje

Přibližná částka

MD

D

1.3.2012

poplatek notáři za vyhotovení notářského zápisu

5 500 ,-

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

1.3.2012

ověření podpisů a listin

200,-

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

8.3.2012

správní poplatky za živnostenské oprávění

1 000,-

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

8.3.2012

poplatky bance

500 ,-

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

8.3.2012

složení základního kapitálu

200 000,-

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

12.3.2012

soudní poplatky za prvozápis

6 000,-

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

19.3.2012

zápis do obchodního rejstříku

213 200 ,-

258 Účet 258 - Krátkodobý finanční majetek (Aktivní) 258

259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259

Legenda:                 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 – Pokladna                                                                                     258 Účet 258 - Krátkodobý finanční majetek (Aktivní) 258 – Krátkodobý finanční majetek  

                                259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259 – Pořízení krátkodobého finančního majetku

První varianta zaúčtování se nedoporučuje protože se účet 259 Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259 od roku 2016 již nepoužívá. Použijte druhou variantu zaúčtování.

Druhá varianta zaúčtování

 

Druhá varianta zaúčtování je v praxi běžnějším způsobem. Znovu mateřská společnost Alfa a.s. založí dceřinou společnost, pro odlišení tentokrát Gama s.r.o. , ale ona sama za ní uhradí veškeré náklady na založení s.r.o. a složí za ní i základní kapitál. Všechny tyto výdaje zaúčtujeme u společnosti Alfa a.s. na účet 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 jakožto jiné pohledávky za společností Gama s.r.o.  

Zápis společnosti Gama s.r.o. zaúčtuje její mateřská společnost Alfa a.s. na účet 258 Účet 258 - Krátkodobý finanční majetek (Aktivní) 258 jako krátkodobý finanční majetek. Jakmile společnost Gama s.r.o. vznikne, tak se přeúčtují výdaje nově vzniklé společnosti, čímž vstoupí tyto výdaje do nákladů společnosti Gama s.r.o. Pro lepší názornost přidáváme tabulku (údaje jsou uvedeny v Kč).

 

Datum

Typ výdaje

Přibližná částka

MD

D

1.3.2012

poplatek notáři za vyhotovení notářského zápisu

5 500 ,-

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

1.3.2012

ověření podpisů a listin

200,-

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

8.3.2012

správní poplatky za živnostenské oprávění

1 000 ,-

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

8.3.2012

poplatky bance

500 ,-

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

8.3.2012

složení základního kapitálu

200 000,-

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

12.3.2012

soudní poplatky za prvozápis

6 000 ,-

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

19.3.2012

zápis do obchodního rejstříku

200 000,-

258 Účet 258 - Krátkodobý finanční majetek (Aktivní) 258

367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367

19.3.2012

úhrada základního kapitálu nabyvatelem

200 000 ,-

367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

20.3.2012

přeúčtování zřizovacích výdajů

13 200,-

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

 

Legenda:                 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 – Pokladna                                                                                     258 Účet 258 - Krátkodobý finanční majetek (Aktivní) 258 – Krátkodobý finanční majetek  

                367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů        378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 – Jiné pohledávky

Tento článek sepsala firma Firmus a.s.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň z nemovitých věcí
Nový 13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem A
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B)
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Jak snadno změnit sídlo společnosti

27. 03. 2017

Každá právnická osoba má povinnost uvádět sídlo společnosti na existující adrese. V případě, že nemáte vlastní nemovitost, můžete si pronajmout sídlo ...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (9)

#1  Simona 07.04.2012, 18:16

Dobrý večer, mohla by jsem poprosit, jak bude vypadat zahajovací rozvaha společnosti Beta, Gama v uvedených příkladech? Moc děkuji

#2  Jirka 20.04.2012, 21:00

Dobrý den, nemá být u 1. varianty položka zápis do obchodního rejstříku Kč 212000,- MD 258 D 259?

#3  FIRMUS a.s. 23.04.2012, 12:12

Dobrý den vážená paní Simono, v případě společnosti Beta s.r.o. je k datu vzniku společnosti na straně aktiv na běžném účtu 200 000 Kč a na straně pasiv 200 000 Kč základní kapitál. čímž je zahajovací rozvaha vyrovnaná. Náklady související se založením společnosti (celkem 13 200 Kč) v případě společnosti Beta s.r.o. uhradil některý člen statutárního orgánu Alfa a.s. a tyto výdaje jsou účetně hrazeny z běžného účtu. Jakmile se otevřou účetní knihy, tak se uvedené poplatky v hodnotě 13 200 Kč zaúčtují z účtu 538 - ostatní poplatky na 361 - závazky ovládající a řídící osobě a následně tato částka bude přeúčtována z účtu číslo 361 na 211 - běžný účet, čímž bude zaúčtována úhrada závazků vůči řídící a ovládající osobě. V případě společnosti Gama s.r.o. bude postup obdobný, jenom jelikož poplatky bude skládat Alfa a.s., tak místo účtu 361 budeme v obou případech účtovat na účet 365 , tedy závazky ke společníkům. Pevně věřím, že se mi podařilo Vám celou problematiku objasnit. Pokud nějaké dotazy přetrvávají, případně vyvstaly nové, prosím o nový příspěvek, případně můžete využít naši e-mailovou adresu info@firmus.cz . Hezký den

#4  FIRMUS a.s. 23.04.2012, 12:13

Vážený pane Jirko, mockrát děkujeme za upozornění, museli jsme tento fakt přehlédnout. V nejbližší možné době to upravíme. Děkuji a přeji hezký den

#5  FIRMUS a.s. 23.04.2012, 13:57

Pouze malé doplnění pro paní Simonu - v případě Beta s.r.o. záleží také na vztahu společnosti Beta s.r.o. a člena statutárního orgánu Alfa s.r.o., který částku 13 200 Kč splácel. Pokud by nebyl ovládající osoba, pak se místo účtu 361 -závazky vůči ovládající a řídící osobě použije účet číslo 379, což je zbytková kategorie pro jiné závazky.

#6  Kateřina 11.09.2012, 18:22

Dobrý den, jak by vypadalo účtování o ready-made společnosti, kterou kupuji? Jde mi zejména o zápočet pohledávek, protože taková společnost má ZK pouze na papíře.

#7  Firmus, a.s. 12.09.2012, 09:53

Dobrý den paní Kateřino, základní kapitál je ze 100% splacen, více informací k základnímu kapitálu by Vám podal náš smluvní advokát, který se zakládáním RM společností zabývá.

#8  Hana Dlabačová 13.02.2014, 17:12

Dobrý den,i já mám stejnou otázku jako paní Kateřina a přidávám další.Koupila jsem RM firmu s.r.o.,částka 200 000,-Kč je splacena tedy za mne, já jsem tuto společnosti koupila na základě jisté částky,která se promítla ve 3 fakturách nám vystavených.Lze disponovat s fiktivními 200 000,-?Mohu je ponechat "stranou" a mít vlastní účet?Lze zaúčtovat náklady na koupi RM společnost do zřizovacích výdajů?Protože rozjezd je vždy těžký,dali jsme se společníkem do společnosti své peníze.Toto může být účtováno pouze na základě smlouvy mezi jednatelem a společníkem?Existuje nějaký vzor pro tyto smlouvy?Jak dostat vložené peníze pak zpět?Je to více otázek, nikoli jedna. Děkuji za zodpovězení.

#9  Murphy 17.12.2019, 09:55

Prosim vas, chcem kupit cesku ready made firmu, mam zaujem o platcu dph, nakolko idem kupovat nehnutelnosti v cechach (hodonin), len neviem sa zorientovat v cenach. Napr tu > https://www.incorporated.cz/ready-made-spolecnosti/ tato spolocnost ponuka platcu od 159 000kč, nie je to vela? Na trhu som nasiel aj lacnejsie, preco sa ta cena tak vyrazne lisi ? Dakujem za info

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-se-uctuje-vznik-ready-made-spolecnosti-s-rucenim-omezenym&idc=62

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.